EU: Zvýšení minimální mzdy v posledních pěti letech

04.08.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Institut minimální mzdy plní v evropské legislativě důležitou motivační a ochrannou funkci. Jak vysoká je minimální mzda v roce 2016 a jak vysoká byla v předchozích letech? Které evropské země nejvíce minimální mzdu v posledních pěti letech zvýšily?

Vláda plánuje v Česku od příštího roku opětovné zvýšení minimální mzdy. Každoroční zvyšování minimální mzdy je v členských zemích EU běžné. Pro národní ekonomiku je však velmi důležité správné nastavení minimální mzdy. Příliš vysoká minimální mzda zvyšuje zaměstnavatelům mzdové náklady a brání přijmutí nových zaměstnanců na pomocné práce, příliš nízká minimální mzda však zase neplní svoji motivační funkci. V západoevropských zemích se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy.

Hodinová minimální mzda v Česku se v letech 2012 až 2016 zvýšila ze 48,10 Kč na 58,70 Kč. Zvýšení činí tedy 22,0 %, což je v rámci členských zemí EU, kde je institut minimální mzdy stanoven legislativou, osmé nejvyšší zvýšení hodinové minimální mzdy. Od 1. ledna 2007 do 1. července 2013 však byla v Česku hodinová minimální mzda stále stejná ve výši 48,10 Kč. Takto dlouhé období bez zvýšení minimální mzdy není v členských zemích EU obvyklé.

Hodinová minimální mzda v Česku

V tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu v Česku v letech 2012 až 2016 v korunách i eurech, abychom mohli minimální mzdu v Česku porovnat s ostatními zeměmi EU, hodnoty v eurech jsou převzaty z publikace (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut Deutschland - Hans-Böckler-Stiftung - Mindestlohndatenbank 2016).

Vývoj minimální hodinové mzdy v Česku (vždy k 1. lednu daného roku)

Rok Minimální mzda v Kč Minimální mzda v euro

2012

48,10 Kč

1,76 euro

2013

48,10 Kč

1,76 euro

2014

50,60 Kč

1,85 euro

2015

55,00 Kč

2,02 euro

2016

58,70 Kč

2,15 euro

Hodinová minimální mzda v EU v roce 2016

Minimální mzda není z členských zemí EU v letošním roce stanovena v Itálii, Rakousku, Dánsku, Finsku, Švédsku a na Kypru. V Německu byla hodinová minimální mzda stanovena legislativou až od 1. ledna 2015. V zemích Skandinávie sice není minimální mzda stanovena na národní úrovni, ale v rámci kolektivních smluv je zaměstnancům zaručena nejnižší možná mzda, která je zpravidla vyšší než by byla stanovena legislativou. V ostatních 22 členských zemích Evropské unie je minimální mzda stanovena legislativou.
Dle hodinové výše minimální mzdy můžeme členské země EU rozdělit do tří skupin:

  •  Hodinová minimální mzda nad 8 euro je v Lucembursku (11,12 €), ve Francii (9,67 €), v Nizozemí (9,36 €), ve Velké Británii (9,23 €), v Irsku (9,15 €), v Belgii (9,10 €) a v Německu (8,50 €). 
  •  Hodinová minimální mzda od 3 euro do 8 euro je ve Slovinsku (4,57 €), na Maltě (4,20 €), ve Španělsku (3,97 €), v Řecku (3,35 €) a v Portugalsku (3,19 €). 
  •  Hodinová minimální mzda nižší než 3 eura je v Bulharsku (1,24 €), v Rumunsku (1,40 €), v Maďarsku (2,06 €), v Litvě (2,13 €), v Česku (2,15 €), v Lotyšsku (2,20 €), na Slovensku (2,33 €), v Chorvatsku (2,37 €), v Estonsku (2,54 €), v Polsku (2,55 €). Nejvíce stoupla minimální mzda v Litvě

Mezi roky 2012 a 2016 nejvíce stoupla nominální hodinová minimální mzda v Litvě (o 51,1 %), v Bulharsku (o 50,9 %), v Rumunsku (o 50,1 %), v Estonsku (o 41,1 %), v Lotyšsku (o 30,0 %), na Slovensku (o 23,9 %), v Polsku (o 23,3 %), v Česku (o 22,0 %) a v Maďarsku (o 19,4 %). Nejméně se zvýšila hodinová minimální mzda ve Španělsku (o 2,1 %), ve Slovinsku (o 3,6 %), v Belgii (o 4,0 %), ve Francii (o 4,9 %), v Nizozemí (o 5,4 %), v Irsku (o 5,8 %), na Maltě (o 6,1 %), v Lucembursku (o 6,8 %), v Portugalsku (o 9,2 %), ve Velké Británii (o 10,2 %) a v Chorvatsku (o 10,8 %). Jedinou členskou zemí EU, kde hodinová minimální mzda mezi roky 2012 až 2016 z důvodu ekonomické krize poklesla, je Řecko, kde došlo ke snížení z 4,34 euro na 3,35 euro, tedy k poklesu o 22,8 %.


Pramen: Wirtschfts- und Sozailwissenschftliches Institut Deutschland - Hans-Böckler-Stiftung - Mindestlohndatenbank 2016Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY