Nízké příjmy a důchod

23.08.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občanům s nízkými příjmy se odchodem do důchodu životní úroveň příliš nemění. Měsíční důchod je nižší než mzda dosahovaná před dosažením důchodového věku o jednotky procent. Při výpočtu důchodu je totiž zastoupen prvek solidarity. Každoročně je však výpočet důchodu pro lidi s nízkými příjmy méně výhodný než v předchozích letech.

Zejména pro občany s osobním vyměřovacím základem (tzv. průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky v současné hodnotě) do necelých 12 000 Kč je výpočet státního důchodu výhodný. Při výpočtu státního důchodu v roce 2016 se průměrná hrubá mzda pro důchodové účely počítá z let 1986 až 2015, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Abychom mohli porovnat životní úroveň dosahovanou před odchodem do důchodu a v penzi, tak musíme porovnat čistou mzdu a výši důchodu. Z důvodu výpočtové konstrukce důchodu se nemusí odchodu do státní penze bát lidé s nízkými příjmy, kteří získají vysokou dobu pojištění.

Praktický příklad 1)

Pan Novotný má hrubou mzdu i osobní vyměřovací základ ve výši 10 000 Kč a získá dobu pojištění 42 let. Pan Novotný odejde od 1. září 2016 do starobního důchodu. Vypočítáme si čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu a výši přiznaného státního důchodu.

  •  Čistá měsíční mzda pana Novotného před odchodem do důchodu byla 8 900 Kč (z hrubé mzdy 10 000 Kč je odvedeno sociální pojištění ve výši 650 Kč a zdravotní pojištění ve výši 450 Kč).
  •  Měsíční státní starobní důchod činí 8 740 Kč.

Životní úroveň pana Novotného odchodem do důchodu poklesne pouze o necelá 2 %. Hlavním důvodem je získání vysoké doby pojištění v rozsahu 42 let a velmi příznivý výpočet starobního důchodu zejména pro lidi s nízkými příjmy do necelých 12 tisíc Kč.

Pokles měsíčního příjmu u nízkých mezd

V přiložené tabulce máme uvedeno porovnání čisté mzdy před odchodem do důchodu a státního důchodu u podprůměrných příjmů do 15 000 Kč měsíčně při získání doby pojištění v rozsahu 42 let.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Čistá mzda Státní důchod Pokles příjmu

10 000 Kč

42 let

8 900 Kč

8 740 Kč

1,8 %

11 000 Kč

42 let

9 640 Kč

9 370 Kč

2,8 %

12 000 Kč

42 let

10 335 Kč

9 946 Kč

3,8 %

13 000 Kč

42 let

11 015 Kč

10 110 Kč

8,2 %

14 000 Kč

42 let

11 710 Kč

10 274 Kč

12,3 %

15 000 Kč

42 let

12 405 Kč

10 438 Kč

15,9 %

vlastní výpočet autora

Méně příznivý výpočet než dříve

Přestože je výpočet důchodu pro lidi s nízkými příjmy výhodný, tak rok od roku méně. Občané s nízkým osobním vyměřovacím základem do 11 600 Kč, kteří odešli do starobního důchodu např. v roce 2011 mají aktuálně vyšší měsíční starobní důchod než lidé, kteří odejdou do důchodu v roce 2016, přestože mají základní vstupní údaje pro výpočet důchodu stejné. Díky valorizaci je dříve přiznaný důchod u nízkých příjmů vyšší než důchod, který by byl přiznán v letošním roce. Při osobním vyměřovacím základu 12 000 Kč je již výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2016.

Praktický příklad 2)

Pan Černý odešel do řádného starobního důchodu v roce 2011. Osobní vyměřovací základ měl pan Černý ve výši 10 000 Kč, tedy ve stejné výši jako pan Novotný v prvním praktickém příkladu. Měsíční státní důchod pana Černého dle legislativy roku 2011 byl 8 530 Kč. Měsíční důchod pana Černého se vždy od lednové splátky důchodu v roce 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 valorizoval. V roce 2016 má měsíční důchod pana Černého hodnotu 9 029 Kč. V roce 2016 je měsíční důchod pana Černého vyšší o 289 Kč než měsíční důchod pana Novotného, přestože oba pánové měli ke dni výpočtu státního důchodu stejně vysoké vstupní údaje.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.