Vyšší příjem, ale nižší daně

24.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V praxi dochází k situaci, že má zaměstnanec vyšší mzdu než v minulosti a ještě k tomu platí dokonce nižší daně. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané případy.

I v Česku zpravidla platí, že zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou odvádí na daních ze mzdy (dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) v absolutním i procentním vyjádření více než zaměstnanci s nižší hrubou mzdou. V některých případech tomu tak není a zaměstnanci může stoupnout hrubá mzda nebo odměna a přitom z vyšší mzdy nebo odměny platí v procentním vyjádření a někdy i absolutním na daních ze mzdy méně.

Zkrácený úvazek na nízkou mzdu

Zdravotní pojišťovna musí za zaměstnance vždy obdržet v letošním roce alespoň 1 337 Kč (tj. 13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč). Jestliže zaměstnanec pracuje za hrubou mzdu nižší než je minimální mzda z důvodu zkráceného úvazku, potom odvádí dopočet do minima zaměstnanec. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění stále 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Dopočet se minima se neprovádí pouze u státních pojištěnců (např. penzistů, žen na rodičovské dovolené, studentů).

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek za 8 300 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Nováková státním pojištěncem. Čistá mzda paní Novákové je 7 170 Kč (z hrubé mzdy je odvedeno 590 Kč na zdravotním pojištění a 540 Kč na sociálním pojištění, daň z příjmu je z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka nulová). Čistá mzda dosahuje 86,4 % hrubé mzdy. Od září zaměstnavatel zvýší paní Novákové hrubou mzdu na 9 900 Kč. Čistá mzda paní Novákové bude 8 810 Kč (z hrubé mzdy bude odvedeno zdravotní pojištění 446 Kč a sociální pojištění 644 Kč, daň z příjmu bude opět z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka nulová). Čistá mzda bude dosahovat 89,0 % hrubé mzdy. Paní Nováková bude mít o 1 600 Kč měsíčně vyšší hrubou mzdu, ale na daních ze mzdy zaplatí v procentním vyjádření méně.

Práce na DPP místo DPČ

Z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se při měsíční odměně do limitu neplatí sociální a zdravotní pojištění. U dohody o provedení práce je však limit vyšší, proto při změně práce z dohody o pracovní činnosti na dohodu o provedení práce se i při vyšší měsíční odměně platí nižší daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se při práci na dohodu o provedení práce neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně a při práci na dohodu o pracovní činnosti, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně.

Praktický příklad

Penzista Veselý si v červenci přivydělával pro zaměstnavatele A na dohodu o pracovní činnosti. Hrubá měsíční odměna pana Veselého byla 8 000 Kč. Pan Veselý měl u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Čistá měsíční odměna pana Veselého byla 7 120 Kč (na sociální pojištění zaplatil 520 Kč a na zdravotním pojištění 360 Kč, daň z příjmu je z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nulová). V srpnu pan Veselý pracoval na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele B s měsíční odměnou 10 000 Kč, rovněž měl podepsáno prohlášení k dani, ale čistá měsíční odměna byla 10 000 Kč. Hrubá měsíční odměna se panu Veselému zvýšila o 2 000 Kč, ale čistá odměna dokonce o 2 880 Kč.

Uplatnění nových daňových slev

Zatímco na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak pro uplatnění ostatních daňových slev (např. na studenta, na invaliditu) a daňového zvýhodnění na děti musí být splněny zákonné podmínky. Při uplatnění ostatních daňových slev a daňového zvýhodnění na děti se snižuje daňová povinnost a zvyšuje čistý měsíční příjem.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Straka měl v červenci hrubou měsíční mzdu 25 000 Kč a uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka. Od srpna zvýšil zaměstnanci Strakovi zaměstnavatel hrubou mzdu na 28 000 Kč. Dne 10. se narodila dcera Simona a již ve výplatě za srpen uplatní pan Straka daňové zvýhodnění na svoje jediné dítě ve výši 1 117 Kč. V červenci činila čistá mzda pana Straky 19 295 Kč (hrubá mzda byla ponížena o daň z příjmu fyzických osob 2 955 Kč, zdravotní pojištění 1 125 Kč a sociální pojištění 1 625 Kč). Čistá mzda v červenci činila 77,2 % hrubé mzdy. V srpnu činila čistá mzda 22 467 Kč (hrubá mzda ve výši 28 000 Kč byla ponížena o daň z příjmu 2 453 Kč, zdravotní pojištění 1 260 Kč a sociální pojištění 1 820 Kč). Čistá mzda v srpnu činila 80,2 % hrubé mzdy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát