Dva příjmy a zdravotní pojištění

26.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Každý občan s trvalým pobytem v Česku mající vlastní příjmy musí platit zdravotní pojištění. Někteří občané však mají během měsíce více příjmů, např. ze dvou zaměstnání, ze zaměstnání a podnikání. Jak se v takových případech počítá zdravotní pojištění?

Pro placení zdravotního pojištění není zaveden strop. Zdravotní pojištění se tak platí i z nadstandardních mezd nebo zisků. Podívejme se na některé vybrané situace, kterou mohou v praxi nastat při souběhu příjmů.

Dvě zaměstnání

Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanci 4,5 % z hrubé měsíční mzdy. Zdravotní pojištění se přitom odvádí z obou zaměstnání. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec si sám zdravotní pojištění platit nemůže. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % z jeho hrubé mzdy.

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně paní Lučná pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele A s hrubou měsíční mzdou 12 000 Kč a dále pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele B s hrubou měsíční mzdou 10 000 Kč. U zaměstnavatele A je paní Lučné sraženo na zdravotním pojištění 540 Kč (12 000 Kč x 4,5 %), zaměstnavatel A zaplatí na zdravotním pojištění 1 080 Kč (12 000 Kč x 9 %). U zaměstnavatele B je paní Lučné sraženo na zdravotním pojištění 450 Kč (10 000 Kč x 4,5 %), zaměstnavatel B zaplatí na zdravotním pojištění 900 Kč (10 000 Kč x 9 %). Zdravotní pojišťovna, u které je paní Lučná pojištěncem, obdrží tedy celkem 2 970 Kč.

Práce na dvě dohody o provedení práce

Z práce na dohodu o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z práce na dohodu o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Jestliže však nemá zaměstnanec pracující na dohody s měsíční odměnou do limitu vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, tak si musí každý měsíc sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Měsíční částka činí v letošním roce 1 337 Kč a je nutné ji zaplatit do 8. dne následujícího měsíce.

Praktický příklad 2)

Pan Drobný pracuje současně pro zaměstnavatele A na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a dále pro zaměstnavatele B na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. Zdravotní pojištění není placeno ani z jedné dohody o provedení práce. Protože však pan Drobný není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem (např. tedy penzistou, studentem nebo příjemcem rodičovského příspěvku), tak si musí sám platit měsíčně zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 1 337 Kč.

Zaměstnání a podnikání

Samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je pro OSVČ 13,5 %. Všechny OSVČ musí své zdravotní pojišťovně každý rok doručit "přehled o příjmech a výdajích". Do přehledu se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad 3)

Paní Šťastná po celý rok 2016 pracovala na standardní pracovní smlouvu pro zaměstnavatele A za hrubou měsíční mzdu 20 000 Kč a přivydělávala si vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk za rok 2016 byl 45 000 Kč. Měsíčně bylo paní Šťastné z hrubé mzdy sraženo 900 Kč a dalších 1 800 Kč zaplatil na zdravotním pojištění zaměstnavatel. Za celý rok 2016 zaplatí paní Šťastná na zdravotním pojištění ze samostatné výdělečné činnosti 3 038 Kč (45 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Zaměstnání a pronájem

Z pasivních příjmů z pronájmu, z kapitálového majetku nebo z prodeje movitého či nemovitého majetku se zdravotní pojištění neplatí. Zaměstnanec platící zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy ze zaměstnání má vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a sám si zdravotní pojištění neplatí. Lidé s pasivními příjmy, kteří nemají vyřešen svůj pojistný vztah, si musí platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů ve výši 1 337 Kč měsíčně.

Praktický příklad 4)

Paní Moudrá má hrubou mzdu ze zaměstnání ve výši 15 000 Kč. V roce 2016 měla pravidelný příjem z pronájmu ve výši 5 000 Kč. Z pronájmu paní Moudrá zdravotní pojištění platit nebude. V registru své zdravotní pojišťovny je vedena jako zaměstnanec a zdravotní pojištění je jí z hrubé mzdy sráženo zaměstnavatelem ve výši 675 Kč, dalších 1 350 Kč platí zaměstnavatel.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ