O kolik stoupne čistý příjem při zvýšení hrubého příjmu o tisícovku?

12.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V praxi může peněženka pocítit zvýšení hrubého příjmu o 1 000 Kč různě, rozdíly jsou přitom značné. Vypočítejme si v praktických příkladech, kdy čistý příjem stoupne ve stejné výši jako hrubý a kdy je zdanění přes 30 %.

Při podepsaném prohlášení k dani se při výpočtu čisté mzdy nebo odměny uplatňují daňové slevy. Při uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč se neplatí daň z příjmu fyzických osob až do měsíční mzdy nebo odměny ve výši 10 290 Kč.

Čistá mzda stoupne více než hrubá mzda

Zdravotní pojišťovna musí za zaměstnance obdržet vždy alespoň 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy ve výši 9 900 Kč). Když zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek za hrubou mzdu nižší než minimální mzda, tak hradí dopočet do minima zaměstnanec, zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 %. V takových případech stoupne čistá mzda více než se zvýší hrubá mzda.

Praktický příklad 1)

Paní Novotná pracuje na zkrácený úvazek. Paní Novotná není pro účely placení zdravotního pojištění považována za státního pojištěnce. Paní Novotná nemá žádní jiný příjem a má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V srpnu měla hrubou mzdu 9 000 Kč a v září bude mít hrubou mzdu 10 000 Kč.

  • Za srpen činí čistá měsíční mzda 7 888 Kč (9 000 Kč - 585 Kč - 527 Kč). Na sociálním pojištění je sraženo 585 Kč (6,5 % z 9 000 Kč). Na dani z příjmu fyzických osob se z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí nic. Na zdravotním pojištění zaplatí paní Novotná 527 Kč (1 337 Kč - (9 000 Kč x 9 %).
  • Za září je čistá mzda paní Novotné 8 900 Kč (10 000 Kč - 650 Kč - 450 Kč). Na sociálním pojištění je sraženo 650 Kč (6,5 % z 10 000 Kč). Na zdravotním pojištění je odvedeno 450 Kč (4,5 % x 10 000 Kč). Na dani z příjmu se opět neplatí nic.

Paní Novotné se hrubá mzda zvýšila o 1 000 Kč, ale na bankovní účet obdrží více dokonce o 1 012 Kč (8 900 Kč - 7 888 Kč).

Nárůst čisté mzdy ve výši zvýšení hrubého příjmu

Při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně při podepsaném prohlášení k dani stoupne čistý měsíční příjem rovněž o 1 000 Kč.

Praktický příklad 2)

Penzista Sýkora pracuje na dohodu o provedení práce. V srpnu měl hrubou měsíční odměnu 9 000 Kč a v září 10 000 Kč. Pan Sýkora má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje tedy měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

  • Čistá měsíční odměna za srpen penzisty Sýkory činí 9 000 Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.
  • Za září činí čistá měsíční odměna 10 000 Kč.

Panu Sýkorovi stoupla hrubá měsíční odměna o 1 000 Kč a čistá měsíční odměna obdržená na účet se zvýšila rovněž o 1 000 Kč.

Růst čisté mzdy jen o 70 % ze zvýšené hrubé mzdy

Protože zaměstnanci pracující ve standardním pracovním poměru odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu, tak obdrží na svůj bankovní účet ze zvýšené hrubé mzdy o 1 000 Kč nižší částku, a to o 30 % nižší.

Praktický příklad 3)

Paní Veselá pracuje na smlouvu na dobu neurčitou. Hrubá měsíční mzda paní Veselé v srpnu byla 25 000 Kč. V září bude hrubá měsíční mzda paní Veselé 26 000 Kč. Paní Veselá je bezdětná a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka.

  • Za srpen bude mít paní Veselá čistou mzdu 19 295 Kč (25 000 Kč - 1 125 Kč - 1 625 Kč - 2 955 Kč). Na zdravotním pojištění je jí sraženo 1 125 Kč (4,5 % z 25 000 Kč). Na sociálním pojištění odvede paní Veselá 1 625 Kč (6,5 % z 25 000 Kč). Daň z příjmu fyzických osob je 2 955 Kč (25 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč).
  • Za září bude mít paní Veselá čistou mzdu 19 975 Kč (26 000 Kč - 1 170 Kč - 1 690 Kč - 3 165 Kč). Na zdravotním pojištění zaplatí paní Veselá 1 170 Kč (4,5 % z 26 000 Kč). Na sociálním pojištění 1 690 Kč (6,5 % z 26 000 Kč). A daň z příjmu činí 3 165 Kč (26 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč).

Paní Veselé stoupne hrubá měsíční mzda o 1 000 Kč, ale čistá mzda obdržená na účet se zvýšila o 680 Kč (19 975 Kč - 19 295 Kč).

Praktický příklad 4)

Pan Silný měl v srpnu hrubou mzdu 15 000 Kč uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 2 534 Kč. V září bude mít pan Silný hrubou mzdu 16 000 Kč.

  • Za srpen obdrží pan Silný na účet 14 939 Kč (15 000 Kč - 675 Kč - 975 Kč + 1 589 Kč). Na zdravotním pojištění je mu sraženo 675 Kč (4,5 % z 15 000 Kč). Na sociálním pojištění 975 Kč (6,5 % z 15 000 Kč). A dále pan Silný obdrží daňový bonus 1 589 Kč. Daňový bonus je výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti 2 534 Kč a vypočtenou daní z příjmů 945 Kč (15 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč).
  • Za září pan Silný obdrží na účet 15 619 Kč (16 000 Kč - 720 Kč - 1 040 Kč + 1 379 Kč). Na zdravotním pojištění je panu Silnému sraženo 720 Kč (4,5 % z 16 000 Kč). Na sociálním pojištění 1 040 Kč (6,5 % z 16 000 Kč). A dále pan Silný obdrží daňový bonus 1 379 Kč. Daňový bonus je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti 2 534 Kč a vypočtenou daní z příjmu 1 155 Kč (16 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč.

Panu Silnému stoupla hrubá mzda o 1 000 Kč, ale čistá mzda obdržená na účet se zvýšila o 680 Kč (15 619 Kč - 14 939 Kč).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát