Jaký bude výpočet důchodu v roce 2017?

12.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání starobního důchodu bude příští rok potřeba získat vyšší dobu pojištění a budou se hodnotit příjmy za delší časové období než v letošním roce. Podívejme se na konkrétní výpočet starobního důchodu v roce 2017.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky: dosáhnout požadovaného důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Žadatelé o starobní důchod přitom musí v roce 2017 získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, jinak jim nebude starobní důchod přiznán. V roce 2016 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let.


TIP: Vyzkoušejte důchodové kalkulačky:

Základní a procentní výměra důchodu

Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny penzisty stejná a v roce 2017 bude činit 2 550 Kč. Výše procentní výměry důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Čím vyšší doba pojištění a čím vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Jak se zjistí osobní vyměřovací základ?

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se osobní vyměřovací základ bude počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2016. Výši osobního vyměřovacího základu tedy ovlivní příjmy za posledních 31 let. Při výpočtu důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy za roky 1986 až 2015, tedy za posledních 30 let. Vypočtený osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. V roce 2017 budou dvě redukční hranice. Do částky 12 423 Kč se osobní vyměřovací základ bude započítávat v plném rozsahu, tedy ze 100 % a v druhé redukční hranici (od 12 423 Kč do 112 928 Kč) se bude započítávat z 26 %. K osobnímu vyměřovacímu základu nad 112 928 Kč se nebude při výpočtu starobního důchodu přihlížet.

Do doby pojištění se nepočítají pouze odpracované roky

Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu počítá v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Praktický příklad

Paní Nováková dosáhne řádného důchodového věku 25. ledna 2017. Osobní vyměřovací základ paní Novákové bude činit 25 620 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. Jak vysoký starobní důchod bude paní Nováková mít?


Částka

Doba pojištění v celých letech

44 let

Osobní vyměřovací základ

25 620 Kč

První redukční hranice

 (do 12 423 Kč, ze 100 %)

12 423 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %)

3 432 Kč

Výpočtový základ

(12 423 Kč + 3 432 Kč)

15 855 Kč

Zápočet za dobu pojištění

(44 let x 1,5 %)

66,0 %

Procentní výměra důchodu

(15 855 Kč x 66 %)

10 465 Kč

Základní výměra důchodu

2 550 Kč

Měsíční důchod

(2 550 Kč + 10 465 Kč)

13 015 Kč

vlastní výpočet autora

Výše starobního důchodu u různých příjmů

V přiložené tabulce máme proveden výpočet starobního důchodu dle legislativy roku 2017 v závislosti na různé výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění.

Výše důchodu dle výpočtové formule roku 2017 (v Kč)

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

37 let

39 let

41 let

43 let

45 let

12 000 Kč

9 210

9 570

9 930

10 290

10 650

17 000 Kč

10 106

10 515

10 923

11 332

11 740

22 000 Kč

10 828

11 275

11 723

12 170

12 617

27 000 Kč

11 549

12 036

12 522

13 009

13 495

32 000 Kč

12 271

12 796

13 322

13 847

14 372

40 000 Kč

13 425

14 013

14 601

15 189

15 776

50 000 Kč

14 868

15 534

16 200

16 866

17 531

70 000 Kč

17 754

18 576

19 398

20 220

21 041

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.