Jak (ne)ukončit životní pojištění?

19.10.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Výpověď životního pojištění je třeba vždy důkladně zvážit. Při předčasném ukončení totiž vzniká povinnost dodanit uplatněné odpočty a rovněž zdanit případné příspěvky zaměstnavatele. Pokud finanční prostředky z pojistné smlouvy převedete na novou smlouvu, můžete se těmto ztrátám vyhnout. I tak ale o část peněz přijdete.

Životní pojištění je dlouhodobým produktem a je třeba dobře si rozmyslet jeho sjednání a nastavení parametrů a současně i případné předčasné ukončení. V obou případech rozhodně nepodléhejte nátlaku prodejců životního pojištění. Často se jedná o lovce provizí, kteří jsou součástí některé z multi-level marketingových (MLM) společností a jejichž zájmem bohužel nebývá jen zájem klienta.

Předčasným ukončením životního pojištění nedostanete veškeré „investované“ finanční prostředky – v prvních letech trvání smlouvy mnohdy žádné – a musíte vrátit případné uplatněné daňové odpočty (nezdanitelnou část základu daně) a často také zdanit odbytné a příspěvky zaměstnavatele.


Čtěte také:
Omezení provizí pojišťovákům by mělo zabránit přepojišťování smluv
Daňový odpočet za životní pojištění loni klesl, průměrně činil 7427 Kč
Varování: Pojišťováci se snaží vnutit lidem pojistky tím, že se vydávají za pracovníky asociace
Zlatá bublina zvaná investiční životní pojištění

Daňové výhody a předčasné ukončení životního pojištění

Pojištěný si může z daní odečíst formou uplatnění nezdanitelné části základu daně zaplacené pojistné ve výši až 12 000 Kč ročně. Pokud mu bude na životní pojištění přispívat zaměstnavatel, je tento příspěvek do limitu 30 000 Kč ročně je osvobozen od daně. Pokud se ale rozhodnete životní pojištění předčasně ukončit, což je porušením podmínek pro čerpání daňových výhod, čeká vás dodanění. Uplatněné odpočty (nezdanitelnou část základu daně) budete muset státu vrátit. Z příspěvků zaměstnavatele i odbytného pojišťovna odvede 15% srážkovou ještě před tím, než vám je vyplatí. Základ pro výpočet daně u odbytného se stanoví jako rozdíl odbytného a zaplaceného pojistného. Příspěvky zaměstnavatele se zdaní celé.

Jak dodanit uplatněné odpočty?

V případě, že se rozhodnete pojistnou smlouvu ukončit bez pokračování s jinou pojistkou, je vaší povinností vypořádat se s neprávem uplatněnými odpočty. V praxi tedy musíte podat daňové přiznání, kde uvedete úhrn částek, o které byl v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného snížen základ daně, jako ostatní příjem (§ 10). Tento příjem přiznáte ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.

Jak se vyhnout dodanění?

V rámci přepojišťování smluv o životním pojištění se jeho prodejci mnohdy snažili klientům vnutit přinejmenším nepřesnou informaci, že pokud si peníze ze zrušené pojistky vloží na novou smlouvu, nebudou muset dodaňovat. I když je možné, že toto některý finanční úřad akceptoval, popř. se na to jednoduše nepřišlo, předchozí legislativa umožňovala akceptovat pouze převedení celé kapitálové hodnoty na novou pojistnou smlouvu. Výpovědí pojistky ale nastala výplata odbytného (kapitálová hodnota ponížená o náklady pojišťovny), což zákon doslova uváděl jako nedodržení podmínek pro daňové odpočty s důsledkem ve formě povinnosti dodanění.

Problematice jsme se věnovali v článku Přestup k jiné pojišťovně neexistuje, který již však do jisté míry není aktuální. Novela zákona o daních z příjmů totiž před časem umožnila vyhnout se dodanění sjednáním nového pojištění. Na nové životko splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně je ale nutné převést veškeré finanční prostředky obdržené z toho předčasně ukončeného. Nezáleží přitom, zda na nové životní pojištění převedete celou kapitálovou hodnotu nebo jen odbytné. Pamatujte však na to, že finanční prostředky ze staré pojistné smlouvy je nutné převést přímo na novou pojistnou smlouvu. Nelze tedy peníze inkasovat na svůj účet a následně je poslat na účet nové pojišťovny.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ