7 období, která se vám nepočítají do důchodu

24.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výši státního důchodu významně ovlivňuje získaná doba pojištění. Podívejme se na vybraných sedm období, která se do doby pojištění nepočítají a neovlivňují tedy konečnou měsíční částku důchodu.

Problematických období, která se nezapočítávají pro důchodové účely je více, my se zaměříme na sedm období, u kterých jsou v praxi největší problémy. Při výpočtu důchodu platí, že čím je získána vyšší doba pojištění před přiznáním starobního důchodu, tím vyšší měsíční státní důchod.

1) Dlouhodobá evidence na ÚP

Do doby pojištění se započítává jako náhradní doba pojištění evidence na úřadu práce, ale pouze v zákonném rozsahu. Evidence na úřadu práce nad zákonný limit se již do doby pojištění nezapočítává. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí vždy evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Doba, kdy již podpora v nezaměstnanosti během evidence na úřadu práce nenáleží, se započítává pro důchodové účely maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

2) Studium

Jako náhradní doba pojištění se do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu započítává pouze doba studia v zákonném rozsahu a do konce roku 2009. Doba studia od roku 2010 se již do doby pojištění nezapočítává.

3) Práce na dohody do limitu

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální (důchodové) pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z dohod o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Jestliže je měsíční odměna do limitu, potom se uvedené období nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely a je nutné mít dobu pojištění v daném období vyřešenu jinak.

4) Měsíce příjmů nepodléhajících sociálnímu pojištění

Do doby pojištění se započítávají pouze období, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění nebo se dané měsíce započítávají jako náhradní doba pojištění. Někteří občané mají vysoké příjmy, např. z pronájmu, z prodeje nemovitého majetku, z prodeje movitého majetku, z prodeje cenných papírů, protože však z těchto příjmů neplatí sociální pojištění a nesplňují současně žádnou podmínku pro uplatnění náhradní doby pojištění, tak se jim tyto měsíce, kdy mají pouze příjmy nepodléhající platbě sociálního pojištění, nepočítají pro důchodové účely do doby pojištění.

5) Čerpání předdůchodu

Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát, současně se toto období považuje za vyloučenou dobu pojištění, kdy z důvodu čerpání předdůchodu nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné mzdy za odpracované roky). Doba předdůchodu však nepatří mezi náhradní doby pojištění. Z důvodu čerpání předdůchodu se tedy nezvyšuje získaná doba pojištění započítávána při výpočtu starobního důchodu.

6) Pobírání invalidního důchodu I. a II. Stupně

Mezi náhradní dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu patří pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně mezi náhradní dobu pojištění nepatří.

7) Péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let

V praxi zůstávají některé ženy v domácnosti a pečují o děti i po skončení nároku na rodičovský příspěvek. Pokud žena splňuje podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo pečuje alespoň o dvě děti do 15 let, tak má při splnění oznamovací povinnosti vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění za ni platí stát. Do doby pojištění pro důchodové účely se však započítává jako náhradní doba pojištění pouze doba péče o dítě do 4 let.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY