Jakou daňovou vratku dostane pracující rodič za rok 2016

26.10.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Jeden z rodičů může měsíčně uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnaný rodič se dvěma a více dětmi obdrží za rok 2016 daňovou vratku, protože zaplatil na zálohách na dani z příjmu více než je roční daňová povinnost, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Zaměstnanci je jeho zaměstnavatelem z hrubé mzdy sraženo povinné pojistné a záloha na dani z příjmu fyzických osob. Při výpočtu zálohy na dani z příjmu fyzických osob se uplatňuje i daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z rodičů.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Od roku 2016 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Účinnost daňové novely však byla od 1. května 2016, proto zaměstnavatelé při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovali v prvních čtyřech měsících daňové zvýhodnění "po staru". Vyšší daňové zvýhodnění však platí pro celý rok 2016, proto vznikne zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí nárok na daňovou vratku, neboť v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání uplatní již zvýšené daňové zvýhodnění za celý rok 2016.

Roční daňové zvýhodnění

  Za celý rok 2015 Za měsíc 2015 Za celý rok 2016 Za měsíc 2016

První dítě

13 404 Kč

1 117 Kč

13 404 Kč

1 117 Kč

Druhé dítě

15 804 Kč

1 317 Kč

17 004 Kč

1 417 Kč

Třetí dítě a další dítě

17 004 Kč

1 417 Kč

20 604 Kč

1 717 Kč

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti, paní Nováková je živnostnice, a proto doloží pan Novák mzdové účetní čestné prohlášení manželky, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Hrubá měsíční mzda pana Nováka byla po celý rok 2016 ve výši 32 400 Kč.

  • Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu za měsíce leden, únor, březen a duben 2016 uplatnila mzdová účetní celkové daňové zvýhodnění ve výši 3 851 Kč (1 117 Kč + 1 317 Kč + 1 417 Kč). Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu za měsíce květen až prosinec uplatnila mzdová účetní daňové zvýhodnění na tři děti ve výši 4 251 Kč (1 117 Kč + 1 417 Kč + 1 717 Kč).
  • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob za první čtyři měsíce letošního roku byla 604 Kč (32 400 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč - daňové zvýhodnění na tři děti ve výši 3 851 Kč).
  • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob od května do prosince, tedy za dalších osm měsíců roku 2016, byla 204 Kč (32 400 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč - 4 251 Kč).

Pan Novák požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2016. Pro zjednodušení nebude pan Novák uplatňovat žádné nezdanitelné položky a mimo základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti žádné další daňové slevy. Po provedení ročního zúčtování daně vznikne panu Novákovi nárok na daňovou vratku. Daňový přeplatek obdrží pan Novák nejpozději se mzdou za březen 2017 a o daňový přeplatek bude vyšší čistá měsíční mzda.

  Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů za rok 2016

388 800 Kč

(32 400 x 12 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

placeného zaměstnavatelem

132 192 Kč

(388 800 x 34 %)

Základ daně

520 992 Kč

(388 800 + 132 192)

Zaokrouhlený základ daně

520 900 Kč

(na sta dolů)

Daň z příjmu

78 135 Kč

(520 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění na tři děti

51 012 Kč

(13 404 + 17 004 + 20 604)

Roční daňová povinnost

2 283 Kč

(78 135 - 24 840 - 51 012)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu

4 048 Kč

(604 x 4 měsíce + 204 x 8 měsíce)

Daňový přeplatek

1 765 Kč

(4 048 - 2 283)

vlastní výpočet autora

Pan Novák obdrží za rok 2016 daňovou vratku ve výši 1 765 Kč, a to z důvodu, že zvýšené daňové zvýhodnění bylo v průběhu roku 2016 při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňováno až od května, ale legislativou náleží za celý kalendářní rok 2016. V malém rozsahu se na výši daňové vratky podílí i způsob zaokrouhlování, kdy při výpočtu čisté měsíční mzdy se "superhrubá mzda", ze které se čistá mzda počítá, zaokrouhluje na sta nahoru a při výpočtu daně z příjmu za celý rok se daňový základ zaokrouhluje na sta dolů.

Daňová vratka náleží i při nižší mzdě

Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou neplatí na dani z příjmu nic a ještě obdrží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. I těmto zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vznikne po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku, neboť během roku 2016 čerpali nižší daňový bonus, než na jaký mají nárok za celý rok.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ