EU: Jak vysoká je penze v porovnání s předchozími příjmy?

04.11.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Naprosté většině Evropanů klesá odchodem do důchodu životní úroveň. Rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou však výrazné. Nejméně si v průměru finanční pohorší Lucemburčané, nejvíce naopak Irové.

Výpočet státního důchodu je individuální záležitostí a ovlivňuje ho celý průběh pojištění. Proto v žádné členské zemi EU nemají všichni lidé odcházející do státního důchodu stejný náhradový poměr. Zaměstnanec, který odpracoval např. o 5 let více než jeho kolega a tedy o 5 let více platil sociální (důchodové) pojištění, nemůže mít tedy stejně vysokou penzi, i když výdělky obou zaměstnanců v jednotlivých letech byly stejné.

Rozdílný náhradový poměr

Při výpočtu státního důchodu je rovněž v jednotlivých členských zemích EU zastoupen různým způsobem prvek solidarity, kdy občané s nižšími příjmy v produktivním věku mají vyšší náhradový poměr (tedy poměr státního důchodu vůči dosahovaným příjmům v produktivním věku) než lidé s vysokými příjmy. Díky zastoupení principu solidarity se většina lidí pracujících po celý produktivní život za podprůměrnou mzdu nepropadne při odchodu do penze do "chudoby".


Chudý Lucemburčan by byl v Česku boháč
Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání? Na Novém Zélandu, Česko je 27.
EU: Občané bohatých zemí žijí déle
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Nejdéle pracují na stát Francouzi
EU: Kolik stojí zaměstnavatele každé euro obdržené zaměstnancem na účet?

Praktický příklad

Paní Nováková má průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě ve výši 12 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let, měsíční důchod paní Novákové dle legislativy roku 2016 bude 10 304 Kč, hrubý náhradový poměr paní Novákové je 86 % (10 304 Kč: 12 000 Kč, v %). Paní Koubová má hrubou mzdu 24 000 Kč a rovněž získá dobu pojištění 44 let, měsíční důchod bude mít 12 363 Kč a náhradový poměr je 52 %. Paní Kratochvílová má hrubou mzdu 48 000 Kč a rovněž získá dobu pojištění 44 let, měsíční důchod bude mít 16 481 Kč a náhradový poměr je 34 %.

Jak porovnat důchody a mzdy?

V přiložené tabulce máme uveden náhradový poměr při odchodu do penze v jednotlivých členských zemích EU, přičemž data jsou převzata z publikace "Statistisches Jahrbuch 2016 (Das Statistische Bundesamt)". Porovnávala se hodnota mediánu důchodu penzistů ve věku 65 let až 74 let s mediánem hrubé mzdy zaměstnanců ve věkové skupině 50 let až 59 let. Medián mzdy i medián důchodu má lepší vypovídací schopnost než průměrná mzda nebo průměrný důchod, neboť průměrné hodnoty jsou nadhodnoceny mzdami nebo důchody lidí s nadstandardními příjmy. Porovnání se provádí u hrubých údajů, tedy částek před zdaněním. V přiložené tabulce máme uveden vývoj mediánu mzdy v Česku v letech 2011 až 2015, údaje jsou převzaty ze statistické ročenky ČSSZ za rok 2015. V roce 2015 tedy pobírala polovina důchodců měsíční důchod vyšší než 11 230 Kč a polovina důchodců pobírala nižší důchod než 11 230 Kč.

Rok Medián důchodu

2015

11 230 Kč

2014

10 958 Kč

2013

10 851 Kč

2012

10 657 Kč

2011

10 434 Kč

Nejvyšší důchod jsou v Lucembursku

Při porovnání mediánu důchodu penzistů ve věku 65 let až 74 let a mediánu mzdy zaměstnanců ve věku 50 let až 59 let jsou na tom finančně nejlépe penzisté v Lucembursku, kde náhradový poměr činí 85 %. Dalšími zeměmi s vysokým náhradovým poměr jsou: Francie, Itálie, Rumunsko, Polsko a Portugalsko. Naopak nejnižší náhradový poměr je v Irsku, na Kypru a v Chorvatsku.

Náhradový poměr u penzí v zemích EU (v %)

Země Náhradový poměr Země Náhradový poměr

Lucembursko

85

Finsko

51

Francie

69

Nizozemí

50

Itálie

64

Velká Británie

50

Rumunsko

64

Belgie

47

Polsko

63

Estonsko

47

Portugalsko

63

Dánsko

45

Slovensko

62

Německo

45

Maďarsko

62

Litva

45

Řecko

60

Slovinsko

45

Rakousko

60

Bulharsko

44

Švédsko

60

Lotyšsko

44

Španělsko

60

Chorvatsko

40

Malta

56

Kypr

39

Česko

55

Irsko

38

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistisches Jahrbuch 2016,Kapitel Internationales

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY