Kdy neplatíte žádné daně u stotisícového příjmu?

09.11.2016 | , Finance.cz
DANĚ


I z ročních příjmů nad 100 tisíc Kč se v některých případech nemusí platit daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Podívejme se na vybrané příklady.

Legislativní úprava pro výpočet daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je odlišná. Proto v praxi dochází k situacím, že z některého příjmu se platí pouze zdravotní pojištění nebo daň z příjmů. Kdy se však neplatí žádná daň?

TIP: Týdeník Euro objevil nejslabší stránky elektronické evidence tržeb! Právě v prodeji na stáncích a v elektronické verzi na www.alza.cz/euro.

Práce na dohodu o provedení práce do limitu

Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. I při práci na dohodu o provedení práce je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Pokud je hrubá mzda do limitu a je podepsáno prohlášení k dani, potom je při měsíční odměně 10 000 Kč a méně čistá odměna obdržená na účet stejně vysoká jako sjednaná hrubá odměna.

Praktický příklad 1)

Student vysoké školy pan Vaněk si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Pan Vaněk má podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani. Roční hrubá odměna pana Vaňka je 120 000 Kč a stejně vysoká je i jeho čistá roční odměna na účet.


Proč nepracovat pouze na dohodu?
7 období, která se vám nepočítají do důchodu
Kdo má nejvyšší sazbu zdravotního pojištění? Lidé s nízkými příjmy

Pasivní příjmy

Z příjmů z pronájmu, z prodeje nemovitosti, z prodeje movitých věcí, z prodeje cenných papírů apod. se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Když je u příjmů z pronájmu hrubý zisk do limitu, tak z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a případně dalších daňových slev neplatí ani daň z příjmu fyzických osob. Když je u příjmů z prodeje nemovitých věcí nebo cenných papírů dodržen časový test, tak jsou tyto příjmy osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad 2)

Paní Koukalová pobírá rodičovský příspěvek a pronajímá zděděné nemovitosti po dědovi. Roční hrubý zisk z pronájmu (příjmy - výdaje) je 150 000 Kč. Sociální pojištění ani zdravotní pojištění se z pronájmu nikdy neplatí. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob v daňovém přiznání uplatní paní Koukalová slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Paní Koukalová tak nebude platit nic ani na dani z příjmu fyzických osob. Vypočtená daň z příjmu je 22 500 Kč (150 000 Kč x 15 %) a při odečtení slevy na poplatníka je daň z příjmu nulová. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout daňový přeplatek jako je tomu při uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Státní důchody

Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Za všechny příjemce státního důchodu platí zdravotní pojištění stát. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí až do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2016 se neplatí daň z příjmu fyzických osob do ročního důchodu 356 400 Kč (9 900 Kč x 36).

Praktický příklad 3)

Důchodce pan Moudrý má měsíční starobní důchod 34 000 Kč. Pan Moudrý musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Základem daně z příjmu dle § 10 zákona o dani z příjmu bude částka 51 600 Kč (34 000 Kč x 12 měsíců) - 356 400 Kč). Žádné další příjmy pan Moudrý nemá. V daňovém přiznání uplatní pan Moudrý základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňová povinnost bude nulová. Přestože má pan Moudrý roční státní důchod nad limit, tak žádnou daň z příjmu fyzických osob z důvodu uplatnění slevy na poplatníka platit nebude.

Dědictví a dary

Z dědictví se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmu, neboť od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Z darů se rovněž neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, daň z příjmů se však neplatí pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek, např. se jedná o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou nebo se jedná o příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

Praktický příklad 4)

Penzistka paní Skálová obdržela darem od svého kamaráda částku 160 000 Kč. Protože není splněna žádná ze zákonných podmínek pro daňové osvobození, tak bude muset paní Skálová do daňového přiznání uvést dle § 10 příjem z daru ve výši 160 000 Kč. V daňovém přiznání však uplatní penzistka Skálová daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daň z příjmu fyzických osob bude 0 Kč. Daňové přiznání však bude potřeba podat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ