OSVČ a daně za rok 2016: Kteří živnostníci budou platit méně?

16.11.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Sazba daně z příjmu fyzických osob je pro 2016 stejné jako v loňském roce, přesto budou někteří živnostníci platit při stejném zisku na dani z příjmu fyzických osob méně. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Na dani z příjmu fyzických osob odvádí OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) 15 % ze základu daně, přičemž základ daně snižují daňové odpočty a od vypočtené daně z příjmu se přímo odečítají daňové slevy. Z hrubého zisku nad limit se odvádí ještě 7% solidární daň. Kdo si tedy daňově meziročně polepší?

OSVČ s více dětmi

Pro rok 2016 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé a další děti, na druhé dítě o 1 200 Kč za rok a na třetí a další dítě o 3 600 Kč za rok. Daňové zvýhodnění na děti však v daňovém přiznání nemůže uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem.

Praktický příklad

Živnostník pan Konečný dosáhl za rok 2015 hrubého zisku 610 000 Kč. Stejného zisku dosáhne i za rok 2016. Pan Konečný vede daňovou evidenci. V daňovém přiznání v obou letech uplatňuje pan Konečný daňové zvýhodnění na tři děti. Kromě základní slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti pan Konečný žádné další daňové slevy a daňové odpočty neuplatňuje.

  • Za rok 2015 zaplatil pan Konečný na dani z příjmu fyzických osob 20 448 Kč. Od vypočtené daně z příjmu 91 500 Kč (610 000 Kč x 15 %) se odečetla sleva na poplatníka 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na tři děti 46 212 Kč (13 404 Kč + 15 804 Kč + 17 004 Kč).
  • Za rok 2016 zaplatí pan Konečný na dani z příjmu fyzických osob 15 648 Kč. Od vypočtené daně z příjmu 91 500 Kč (610 000 Kč x 15 %) se odečte sleva na poplatníka 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na tři děti 51 012 Kč (13 404 Kč + 17 004 Kč + 20 604 Kč).

Podnikající penzisté s vysokým ziskem

Za rok 2015 platili podnikající penzisté s hrubým ziskem nad 840 000 Kč daň z příjmu i z celého důchodu. Za rok 2016 již podnikající penzisté se ziskem nad 840 000 Kč zdaňují pouze důchod nad částku 356 400 Kč stejně jako všichni ostatní penzisté.

Praktický příklad

Podnikatelka Veselá je ve starobním důchodu. Za rok 2015 dosáhla hrubého zisku 880 000 Kč a měla souhrnný důchod 180 000 Kč. Stejný hrubý zisk dosáhne paní Veselá i za rok 2016.

  • Za rok 2015 tak zaplatila paní Veselá na dani z příjmu 134 160 Kč (880 000 Kč + 180 000 Kč) x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč).
  • Za rok 2016 zaplatí paní Veselá na dani z příjmu 107 160 Kč (880 000 Kč x 15 %) - sleva na poplatníka 24 840 Kč). Důchod již paní Veselá za rok 2016 zdaňovat nebude.

OSVČ s dětmi ve školce

V daňovém přiznání je možné uplatnit i školkovné, maximálně může daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení za rok 2016 činit 9 900 Kč na každé dítě, maximální limit je tedy o 700 Kč vyšší než za rok 2015. Školkovné může v daňovém přiznání uplatnit i OSVČ stanovující výdaje paušálem.

Praktický příklad

Živnostnice paní Pokorná dosáhla za rok 2015 hrubého zisku 390 000 Kč. Paní Pokorná má jedno dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Paní Pokorná vede daňovou evidenci. Školkovné v roce 2015 bylo 12 000 Kč. Za rok 2016 dosáhne paní Pokorná rovněž zisku 390 000 Kč a školkovné bude rovněž 12 000 Kč. Přestože v obou letech zaplatila paní Pokorná na školkovném 12 000 Kč, tak může uplatnit školkovné pouze do maximálního limitu.

  • Za rok 2015 zaplatí paní Pokorná na dani z příjmu fyzických osob 11 056 Kč. Od vypočtené daně z příjmu 58 500 Kč (390 000 Kč x 15 %) se odečte sleva na poplatníka 24 840 Kč, školkovné 9 200 Kč a daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč.
  • Za rok 2016 zaplatí paní Pokorná na dani z příjmu fyzických osob 10 356 Kč. Od vypočtené daně z příjmu 58 500 Kč (390 000 Kč x 15 %) se odečte sleva na poplatníka 24 840 Kč, školkovné 9 900 Kč a daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč.

Podnikatelé platící solidární daň

Z hrubého zisku na nad limit se platí i 7% solidární daň. Za rok 2015 se platila solidární daň z hrubého zisku nad 1 277 328 Kč, za rok 2016 se platí solidární daň z hrubého zisku nad 1 296 288 Kč. Podnikatelé platící solidární daň tedy zaplatí při stejném hrubém zisku na dani z příjmu méně.

Praktický příklad

Podnikatelka paní Doležalová měla za rok 2015 hrubý zisk 1 400 000 Kč. Stejný zisk dosáhne paní Doležalová i za rok 2016. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje paní Doležalová pouze základní daňovou slevu na poplatníka.

  • Za rok 2015 zaplatí na dani z příjmu paní Doležalová 193 748 Kč. Daň z příjmu činí 210 000 Kč (1 400 000 Kč x 15 %) a solidární daň 8 588 Kč (1 400 000 Kč - 1 277 328 Kč) x 7 %). Od celkové daně se následně odečte sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
  • Za rok 2016 zaplatí na dani z příjmu paní Doležalová 192 420 Kč. Daň z příjmu činí 210 000 Kč (1 400 000 Kč x 15 %) a solidární daň 7 260 Kč (1 400 000 Kč - 1 296 288 Kč) x 7 %). Od celkové daně se následně odečte sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

OSVČ uplatňující více daňových slev a odpočtů

Konečnou daňovou povinnost výrazně ovlivňuje množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. OSVČ, které v daňovém přiznání za rok 2016 uplatní daňové slevy a daňové odpočty ve vyšší částce než za rok 2015, tak zaplatí na dani z příjmu nižší částku. Nárok na všechny daňové slevy a daňové odpočty je nutné v daňovém přiznání doložit.

Praktický příklad

Živnostník Novotný dosáhl za rok 2015 hrubého zisku 310 000 Kč. Pan Novotný uplatňoval pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Za rok 2016 dosáhne pan Novotný stejného hrubého zisku, ale současně uplatní daňové odpočty v souhrnné částce 24 000 Kč (uplatní daňový odpočet 12 000 Kč u životního pojištění a daňový odpočet 12 000 Kč u doplňkového penzijního spoření).

  • Za rok 2015 zaplatí pan Novotný na dani z příjmu 21 660 Kč (310 000 Kč x 15 %) - sleva na poplatníka 24 840 Kč).
  • Za rok 2016 zaplatí pan Novotný na dani z příjmu 18 060 Kč. Základ daně bude 286 000 Kč (310 000 Kč - 24 000 Kč). Od vypočtené daně 42 900 Kč (286 000 Kč x 15 %) se odečte sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ