Dopravní nehoda: Jak na kompenzaci nákladů spojených s péčí o zdraví

25.11.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Odškodnění újmy na zdraví doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku. Odškodnění nákladů spojených s péčí o zdraví patří mezi významné náhrady, které by poškozený neměl opomenout uplatňovat. Co vše může poškozený uplatňovat v rámci této náhrady?

Na silnicích ročně nastanou tisíce dopravních nehod, při kterých dochází k újmě na zdraví. Náklady spojené s péčí o zdraví vymezuje blíže občanský zákoník v rámci náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení.

Co jsou náklady spojené s péčí o zdraví?

Jako náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného se odškodňují převážně uhrazené medikamenty, náklady rehabilitace, regulační poplatky, zdravotní pomůcky, cestovné k lékařům včetně nákladů cestovného nejbližších příbuzných za poškozeným v nemocnici. Mezi oprávněné náklady poškozeného tedy patří náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, osobu poškozeného a domácnost poškozeného.

Náklady péče o osobu a domácnost poškozeného jsou obvykle spojeny s vážnější újmou na zdraví, kdy poškozený si není schopen zajistit tuto péči svépomocí. Může se tak jednat o náklady domácího ošetřování, úklidu domácnosti a obstarání běžných nákupů, ušlé příjmy příbuzných spojené s péčí o poškozeného a jeho domácnost.

Právo poškozeného uplatňovat náklady spojené s péčí o osobu poškozeného deklaroval v minulosti již Ústavní soud. Více se dočtete zde: Ústavní soud k odškodnění nákladů spojených s celodenní péčí o poškozeného.

Musí se jednat o účelně vynaložené náklady

Nehradí se veškeré náklady poškozeného spojené s péčí o jeho zdraví, ale pouze takové, které byly účelně vynaloženy. Účelnost vynaložených nákladů se obvykle prokazuje zdravotnickou dokumentací a konkrétními lékařskými zprávami s doporučením léčby. Náhrada nákladů spojených s péči o zdraví poškozeného se poskytuje za předpokladu, že nebyla uhrazena ze všeobecného zdravotního pojištění. Odškodnění těchto nákladů se přiznává po jejich vynaložení. Soud ale může škůdci stanovit, aby složil přiměřenou zálohou na jejich úhradu.

Řešíte odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě a nemáte finance na právníka? V některých případech je povinna hradit náklady právního zastoupení pojišťovna viníka dopravní nehody. Více se dozvíte v tomto článku: Kdy pojišťovna hradí náklady na právníka při odškodnění za dopravní nehodu?

TIP: Srovnání povinného ručení a havarijního pojištění ONLINE!

Komu se odškodnění proplácí?

Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného se přiznává tomu, kdy tyto náklady skutečně vynaložil. Nejčastěji se bude jednat přímo o poškozeného dopravní nehodou nebo příbuzné poškozeného. K prokázání vynaložení této náhrady je nutné předložit i příslušnou dokumentaci. Poškozený by si tak měl uchovávat zejména veškeré účtenky, lékařské zprávy a vést si případně cestovní deník. Výpočet a uplatnění nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného při odškodnění dopravní nehody nemusí být jednoduché. Doporučujeme tak vyhledat odbornou právní pomoc specializovaného právníka.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ