Zdanění českého zaměstnance je 8. nejvyšší v OECD

28.11.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění práce bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v Česku v loňském roce dosahovalo 42,8 % z hrubé mzdy, což je v rámci zemí OECD osmá nejvyšší hodnota. Trendem v zemích OECD je snižování zdanění práce, vždyť ve 20 členských zemích OECD zdanění práce od roku 2005 pokleslo. Jak si stojí Česko?

Celkovou částku daní ze mzdy zjistíme, když odečteme mzdové náklady zaměstnavatele a čistou mzdu zaměstnance obdrženou na účet. Pro porovnání zdanění práce mezi jednotlivými zeměmi se uvádí zdanění práce v procentech. Protože budeme v textu porovnávat zdanění práce u bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v zemích OECD v letech 2005 a 2015 (dle údajů z publikace OECD - Taxing Wages 2016), tak máme na konci článku proveden názorný výpočet zdanění v Česku v obou letech.

OECD: Nejvyšší zdanění práce je v Belgii

  • Za rok 2015 bylo zdanění práce nejvyšší v Belgii (55,3 %), v Rakousku (49,5 %), v Německu (49,4 %), v Maďarsku (49,0 %), v Itálii (49,0 %), ve Francii (48,5 %), ve Finsku (43,9 %), v Česku (42,8 %), ve Švédsku (42,7 %), ve Slovinsku (42,6 %), v Portugalsku (42,0 %), na Slovensku (41,4 %), ve Španělsku (39,6 %), v Řecku (39,3 %), v Estonsku (39,0 %), v Turecku (38,3 %) a v Lucembursku (o 38,3 %).
  • Nejnižší zdanění práce bylo v Chile (7,0 %), na Novém Zélandu (17,6 %), v Mexiku (19,7 %), v Izraeli (21,6 %), v Koreji (21,9 %), ve Švýcarsku (22,2 %), v Irsku (27,5 %), v Austrálii (28,4 %), ve Velké Británii (30,8 %), v Kanadě (31,6 %), v USA (31,7 %), v Japonsku (32,2 %), na Islandu (34,0 %), v Polsku (34,7 %), v Nizozemí (36,2 %), v Dánsku (36,5 %) a v Norsku (36,6 %).

Změna zdanění práce v jednotlivých zemích OECD

V roce 2005 činilo zdanění práce u bezdětného, svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou v Česku 43,7 %, v roce 2015 potom 42,8 %. V Česku tak zdanění práce pokleslo o 0,9 %. Hlavním důvodem poklesu zdanění práce bylo snížení sociálního pojištění placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem.

  • V roce 2015 oproti roku 2005 z členských zemí OECD pokleslo zdanění práce u bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu ve Švédsku (o 5,4 %), v Turecku (o 4,5 %), v Izraeli (o 4,0 %), ve Velké Británii (o 3,1 %), ve Slovinsku (o 3,0 %), v Nizozemí (o 2,7 %), v Německu (o 2,7 %), na Novém Zélandu (o 2,5 %), v Polsku (o 2,4 %), v Dánsku (o 2,4 %), ve Francii (o 2,1 %), v Maďarsku (o 2,1 %), v Řecku (o 2,0 %) a v Česku (o 0,9 %), v Estonsku (o 0,9 %), v Norsku (o 0,6 %), ve Finsku (o 0,5 %), v Kanadě (o 0,2 %), Belgii (o 0,2 %) a v Austrálii (o 0,2 %).
  • K žádné změně nedošlo v Chile a ve Švýcarsku.
  • Ke zvýšení zdanění práce došlo v Portugalsku (o 5,3 %), v Mexiku (o 5,0 %), v Lucembursku (o 4,9 %), v Koreji (o 4,6 %), v Japonsku (o 4,5 %), v Irsku (o 4,0 %), na Slovensku (o 3,3 %), v Itálii (o 3,1 %), na Islandu (o 2,0 %), v Rakousku (o 1,4 %), v USA (o 1,2 %), ve Španělsku (o 0,6 %).

Výpočet zdanění práce v Česku v roce 2005

Průměrná roční mzda za rok 2005 dle statistických údajů OECD činila v Česku 219 050 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočítáme zdanění práce. Zaměstnanci odváděli v roce 2005 na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a na sociálním pojištění 8 % z hrubé mzdy. Povinné pojistné placené zaměstnancem snižovalo daňový základ. Zaměstnavatelé odváděli v souhrnu za zaměstnance 35 % na povinném pojistném. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňovalo progresivní zdanění. Nebyla zavedena daňová sleva na poplatníka, ale základní nezdanitelná položka, která nesnižovala přímo daňovou povinnost, ale pouze daňový základ.

Text Částka

Úhrn příjmů ze závislé činnosti

219 050 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

295 718 Kč

(219 050 x 1,35)

Úhrn pojistného placeného zaměstnancem

27 382 Kč

(219 050 x 12,5 %)

Základ daně

191 668 Kč

(219 050 - 27 382)

Základní nezdanitelná částka

38 040 Kč

Základ daně odečtu

153 628 Kč

(191 668 - 38 040)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

153 600 Kč

Daň z příjmu

25 260 Kč

(16 380 Kč + (20 % z (153 600 - 109 200)

Čistá mzda

166 408 Kč

(219 050 - 27 382 - 25 260)

Zdanění práce (v Kč)

129 310 Kč

(295 718 - 166 408)

Zdanění práce  (v %)

43,7 %

(129 310: 295 718, v %)

vlastní výpočet autora

Výpočet zdanění práce v Česku v roce 2015

Průměrná roční mzda za rok 2015 dle statistických údajů OECD činila v Česku 317 924 Kč. Zdanění práce za rok 2015 si vypočítáme u této mzdy u bezdětného a svobodného zaměstnance.

Text Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnost

317 924 Kč

Úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem

108 095 Kč

(317 924 x 34 %)

Povinné pojistné placené zaměstnancem

34 972 Kč

(317 924 Kč x 11 %)

Základ daně

426 019 Kč

(317 924 + 108 095)

Zaokrouhlený základ daně

426 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

63 900 Kč

(426 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

39 060 Kč

(63 900 - 24 840)

Čistá mzda

243 892 Kč

(317 924 - 34 972 - 39 060)

Zdanění práce (v Kč)

182 127 Kč

(426 019 - 243 892)

Zdanění práce (v %)

42,8 %

(182 127 Kč: 426 019, v %)

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ