Kdy může být důchod nižší než 5 tisíc?

15.12.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Starobní důchod není přiznáván při dosažení řádného důchodového věku automaticky, žadatel o starobní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění. Proč může být starobní důchod nižší než 5 tisíc Kč? A do jaké částky má měsíční důchod desetina nejchudších penzistů?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění. V roce 2017 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, jinak nebude moci být starobní důchod přiznán. Osobní vyměřovací základ se bude v roce 2017 počítat z příjmů v letech 1986 až 2016 a jedná se zjednodušeně řečeno o průměrnou mzdu v současné hodnotě.

Osobní vyměřovací základ může být nižší než minimální mzda

Z důvodu postupného zvyšování nutné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se nízké důchody zvyšují, neboť lidem s nízkou dobou pojištění není státní důchod vůbec přiznán. Komu není starobní důchod přiznán, ten je i v důchodovém věku odkázán pouze na sociální dávky. Hlavním důvodem velmi nízkého důchodu je tak v současné době nízký osobní vyměřovací základ. Někteří žadatelé o starobní důchod se mylně domnívají, že osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda. Není tomu tak. V roce 2017 bude minimální mzda 11 000 Kč a přitom může mít žadatel o starobní důchod osobní vyměřovací základ např. pouze 5 000 Kč.


Čtěte také:
Průměrný důchod v roce 2017: Kdo na něj dosáhne?
7 období, která se vám nepočítají do důchodu
Kdy odejít do důchodu: V prosinci nebo v lednu?
Jaký bude výpočet důchodu v roce 2017?


Důvody nízkého osobního vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ žadatele o starobní důchod může být nižší než minimální mzda z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je "rozmělnění" osobního vyměřovací základu, k čemuž dochází v případě, že v některých letech nemá žadatel o starobní důchod příjmy podléhající platbě sociálního (důchodového) pojištění a přitom se dané období nehodnotí jako vyloučená doba pojištění. K této situaci dochází někdy i u žadatelů o starobní důchod, kteří to nečekají. Osobní vyměřovací základ je nižší než minimální mzda i v případě dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy je sotva splněna podmínka nutné doby pojištění nebo v případě dlouhodobého výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy odvody na sociálním (důchodovém) pojištění byly vždy placeny v minimální výši stanovené legislativou. Dále potom např. při dlouhodobé práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální mzda.

Praktický příklad

Žadatel o starobní důchod pan Svoboda pracoval v minulosti po dobu pěti let pouze na dohody o provedení práce pro více zaměstnavatelů současně. Do konce roku 2011 se z měsíční odměny z dohody o provedení práce sociální pojištění neplatilo bez ohledu na výši měsíční odměny. Za uvedené období dojde k rozmělnění osobního vyměřovací základu, neboť pan Svoboda nebude mít v daném období žádný rozhodný příjem pro důchodové účely a současně nesplní žádnou legislativní podmínku pro uplatnění vyloučené doby pojištění.

Důchod s mezinárodním prvkem

Starobní důchod vyplácený ČSSZ nižší než 5 tisíc Kč mají v praxi i občané, kteří v Česku pracovali pouze krátkou dobu. V praxi se jedná nejčastěji o Slováky, kteří pracovali v Česku pouze několik let a ostatní dobu pojištění získali na Slovensku. Výše poměrného důchodu z Česka je následně vypočítána z příjmů, ze kterých bylo v Česku odvedeno sociální pojištění a v závislosti na získané době pojištění v Česku. Občané, kteří během produktivního života, pracovali ve víc členských zemích EU, mají nárok na starobní důchod ze všech zemí, ve kterých získali dobu pojištění v delším rozsahu než jednoho roku. Poměrný důchod z každé země je následně počítán dle národní legislativy a v závislosti na průběhu pojištění v dané zemi.

Jak vysoký je minimální důchod?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a v roce 2017 bude činit 2 550 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění žadatele o důchod. Výše procentní výměry důchodu musí dle § 33 zákona o důchodovém pojištění činit nejméně 770 Kč. Nepřímo je tedy stanoven minimální starobní důchod, který musí v roce 2017 činit 3 320 Kč (2 550 Kč + 770 Kč).

Devět důchodů z deseti je vyšší než 8 522 Kč

Za rok 2015 mělo devět z deseti starobních důchodců měsíční důchod vyšší než 8 522 Kč. Výpočtová formule důchodu pro lidi s nízkými příjmy v Česku je příznivá. Lidem s nízkými příjmy, kteří po celý život pracovali, odchodem do důchodu poklesne životní úroveň velmi málo, neboť z důchodu neplatí žádné daně (na rozdíl od mzdy).

Praktický příklad

Paní Novotná odejde do řádného starobního důchodu v roce 2017. Osobní vyměřovací základ bude mít ve výši 9 900 Kč (tj. na úrovni minimální mzdy z roku 2016) a získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Měsíční starobní důchod paní Novotné bude 8 787 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY