Okradli vás v práci? Možná máte právo na odškodné

17.01.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zaměstnavatel je povinen chránit vaše věci na pracovišti, tedy ty, které do práce běžně nosíte. A pokud vám je někdo ukradne nebo poškodí, zaměstnavatel vám musí škodu uhradit v jejich plné výši. Vy ale musíte škodu včas oznámit a její vznik prokázat.

Pokud jste například odešli s kolegy na oběd a až v jídelně zjistíte, že váš mobil zůstal v šuplíku ve stole, kam jste ho ráno odložili. Po návratu z oběda tam ale už není. Zkoušíte se prozvonit, vaše číslo je nedostupné. S největší pravděpodobností vám mobil někdo ukradl. Jaká v tomto případě máte práva a povinnosti vy i váš zaměstnavatel, stanovuje zákoník práce. Podle něj zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které obvykle nosíte do práce a které si odložíte na místě, kam se tyto věci obvykle ukládají. Nebo na místě, které vám zaměstnavatel určil.


Nalezené vrátit, či nevrátit? Raději neváhejte
Jak se vypořádat s osobním bankrotem?
Chovají se u pohovoru nevhodně? Ozvěte se

Vznik škody do 15 dnů

Mobil patří mezi věci, které do práce běžně nosíte s sebou a považuje se tedy za věc obvykle nošenou. Většinou si ho odkládáte na stůl či do stolu - prostě na obvyklé místo. V tom případě pak zaměstnavatel odpovídá za škodu v plném rozsahu a je povinen vám odcizený mobil uhradit. Že vám byl mobil ukraden musíte bez zbytečných průtahů prokázat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste krádež zjistili. Jinak vaše právo na náhradu škody zaniká. Jako důkaz může opět být například svědecká výpověď kolegy z práce. Čestné prohlášení zaměstnance je spíše tvrzení než důkaz.

Škoda na věcech obvykle nošených

Zákon výslovně stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů. Musí vždy jít o předměty, které zaměstnanec obvykle nosí do práce, nikoliv jednotlivě donesené. Mezi ty patří např. šatstvo a obuv, které zaměstnanci odkládají po zahájení práce, pracovní oděv, osobní předměty - např. běžně nošené šperky (řetízek či prsten, nikoliv však cenná brož), tašky, kufříky, kabelky, aktovky, hodinky a mobilní telefony.

Záleží ale i na jiných okolnostech. Pokud se vám ztratí z věšáku, který je běžným místem pro odkládání kabátů, velmi drahý kožich, bude záležet na ročním období, ve kterém ke ztrátě došlo. V zimě bude kožich považován za věc obvykle nošenou a zaměstnavatel vám ho bude muset uhradit v jeho plné výši. Zatímco v létě, pokud ho například nesete do čistírny a v práci odložíte, se bude jednat o jednotlivé vnesení věci, a pak vám zaměstnavatel není povinen uhradit nic.

Škody na věcech obvykle nenošených

Jiná situace nastává u věcí do práce obvykle nenošených, což může být vyšší hotovost (s výjimkou dne, kdy zaměstnavatel vyplácí mzdy na dlaň), cenné šperky a dopravní prostředky (automobily, motocykly, mopedy, jízdní kola). U nich zaměstnavatel zodpovídá za škodu do částky deset tisíc korun. Přinesete-li si do práce vyšší sumu peněz a bude vám odcizen, zaměstnavatel vám jej v plné výši neuhradí, i kdybyste ho měli zamčený v pracovním stole.

Pokud by ale zaměstnavatel od vás peníze převzal do úschovy a ztratily by se odtamtud, pak vám je povinen škodu uhradit v plné výši. A poté se třeba může obrátit na policii.

Dopravní prostředky

Obdobná situace je v případě škody na osobních dopravních prostředcích, kterými zaměstnanci přijedou do práce. Podle zákoníku práce nejsou dopravní prostředky, tedy ani osobní automobil (a ani kolo, motocykl nebo moped), věcí vnesenou a zaměstnavatel za škodu neodpovídá.

Když ale zaměstnavatel dobrovolně zřídí například hlídané parkoviště nebo hlídané garáže, pak za škodu na osobním automobilu odpovídá, převzal jej totiž tímto způsobem do úschovy. Stejně jako u věcí obvykle nošených, musíte škodu nahlásit neprodleně do 15 dnů ode dne, kdy jste škodu zjistili. Nesmíte také zapomenout, že vznik škody musíte zaměstnavateli opět prokázat a zase nejlépe svědectvím například kolegy. A to v každém jednotlivém případě, pokud se ztratilo věcí víc.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU