Nejnižší zdanění benzínu je v Mexiku. Jak je na tom Česko?

19.01.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Spotřební daň a DPH výrazným způsobem ovlivňuje konečnou cenu benzínu, ve většině členských zemí OECD činí celkové zdanění u každého litru benzínu více než 50 % konečné ceny. Jak vysoké je zdanění benzínu v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Sazba spotřební daně u benzínu je definovaná v § 48 zákona o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.). Legislativou je stanovena spotřební daň u benzínu ve výši 12 840 Kč za 1 000 litrů. Spotřební daň na litr benzínu v roce 2017 činí 12,84 Kč. Sazba spotřební daně se v posledních letech neměnila. Pohonné hmoty podléhají základní 21% sazbě DPH.


Čtěte také:
Zdanění cigaret v roce 2017
50 tisíc minimální mzda? Na Islandu realita

V přiložené tabulce si vypočítáme celkové zdanění u litru benzínu prodávaného za průměrnou cenu 29,74 Kč, tento údaj je převzat z databáze OECD (Taxation of premium unleaded gasonline, 2015), abychom mohli data za jednotlivé členské země OECD porovnávat. Uvedená částka přibližně odpovídá i aktuální prodejní ceně benzínu.

Výpočet zdanění u benzínu v Česku dle legislativy 2017

(u průměrné ceny litru benzínu 29,74 Kč)

Text Částka

Průměrná cena

29,74 Kč za litr

Spotřební daň za litr

12,84 Kč

Sazba DPH

21 %

DPH za litr

5,16 Kč (29,74 Kč: 121 x 21)

Celkové zdanění (v Kč)

18 Kč (12,84 Kč + 5,16 Kč)

Zdanění (v %)

60,5 % (18 Kč: 29,74 Kč)

vlastní výpočet autora

Souhrnná daňová sazba vyjadřuje, kolik procent z prodejní ceny benzínu činí spotřební daň a DPH dohromady. V Česku je to 60,5 %. Pokud je konečná cena litru benzínu vyšší, potom je souhrnná daňová sazba o desetiny procenta až jednotky procent nižší, neboť spotřební daň je stanovena fixní částkou 12,84 Kč za litr benzínu.

Mimo Evropu je cena benzínu nižší

Souhrnná daňová sazba je u benzínu v mimoevropských zemích OECD nižší než v členských zemích EU. I z tohoto důvodu je konečná cena litru benzínu pro spotřebitele o desítky procent nižší. Samozřejmě na konečnou cenu mají vliv i jiné aspekty (např. cena ropy na trhu, náklady na dopravu a zpracování ropy, náklady a marže prodejců), takže nejlevnější litr benzínu je v USA, Mexiku a Kanadě. Pouze v těchto třech zemích byla průměrná konečná cena litru benzínu pod jeden dolar. Průměrná cena litru benzínu nad 1,60 dolarů za litr byla naproti tomu v Koreji, v Itálii, ve Velké Británii, v Belgii, v Nizozemí a v Norsku. Za stejnou cenu tak bylo možné koupit v USA 2,6 litru benzínu, zatímco v Norsku pouze jeden litr.

  • Nejvyšší souhrnná daňová sazba u litru benzínu za rok 2015 byla ve Velké Británii (71,0 %), v Nizozemí (69,3 %), v Itálii (67,9 %), ve Finsku (67,9 %), v Řecku (66,8 %), ve Francii (65,6 %), v Izraeli (65,4 %), v Turecku (65,3 %), v Německu (65,3 %), ve Švédsku (64,8 %), v Portugalsku (64,0 %), v Irsku (63,8 %), ve Slovinsku (63,8 %), v Norsku (63,3 %), v Dánsku (61,4 %) a v Česku (60,5 %).
  • V dalších 14 členských zemích OECD je souhrnná daňová sazba vyšší než 50 %, a sice v Rakousku (59,8 %), v Belgii (59,2 %), ve Švýcarsku (58,5 %), na Slovensku (58,4 %), v Lucembursku (57,7 %), v Maďarsku (57,2 %), ve Španělsku (57,2 %), v Estonsku (57,1 %), v Polsku (56,9 %), v Lotyšsku (56,9 %), na Islandu (54,1 ), v Chile (53,4 %), v Koreji 51,8 %) a v Japonsku (50,5 %).
  • Pouze v 5 členských zemích OECD je souhrnná daňová sazba u benzínu nižší než 50 %, a to na Novém Zélandu (46,9 %), v Austrálii (37,8 %), v Kanadě (36,7 %), v USA (22,5 %) a v Mexiku (13,8 %).

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Table 4.A4.6 Taxation of preminum unleaded gasonline (per litre) 2015

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU