Jak získat daňový bonus za rok 2016?

25.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří daňoví poplatníci nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 nic a ještě obdrží od státu daňový bonus. Kdo má na daňový bonus nárok? Jak se daňový bonus za rok 2016 počítá a jak se uplatňuje v daňovém přiznání? Podívejme se na praktické příklady.

Vždy jeden z rodičů může uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. V přiložené tabulce máme uvedeno roční daňové zvýhodnění na děti za rok 2016.

Text Částka

Na první dítě

13 404 Kč

Na druhé dítě

17 004 Kč

Na třetí a další dítě

20 604 Kč


Jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob. V článku se v praktických příkladech zaměříme na čerpání daňového bonusu u poplatníků podávajících daňové přiznání. Pro čerpání daňového bonusu za rok 2016 je nutné mít příjem podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (samostatné výdělečné činnosti), 8 (kapitálových příjmů) nebo § 9 (pronájmu) alespoň ve výši 59 400 Kč. U příjmů z pronájmu nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

Praktický příklad

Paní Černá byla od ledna do června 2016 nezaměstnaná. Od července 2016 začala paní Černá pracovat na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč. Od listopadu si začala paní Černá přivydělávat samostatnou výdělečnou činností. V zaměstnání uplatňovala paní Černá daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1 117 Kč měsíčně. Za listopad a prosinec činily příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 20 000 Kč a výdaje 10 000 Kč, paní Černá vede daňovou evidenci. Jaký daňový bonus obdrží paní Černá po podání daňového přiznání?

K vyplnění daňového přiznání bude paní Černá potřebovat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016. Paní Černá musí sama podat daňové přiznání. Protože její roční příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti jsou nad limit, tak má paní Černá nárok na daňový bonus za rok 2016.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele

Text Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

48 000 Kč

(8 000 x 6 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

16 320 Kč

(48 000 x 34 %)

Základ daně

64 320 Kč

(48 000 + 16 320)

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů

6 702 Kč

(1 117 x 6 měsíců)


Z důvodu uplatnění měsíční daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč byla v jednotlivých měsících roku 2016 daň z příjmu fyzických osob nulová. Při uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění na dceru ve výši 1 117 Kč vznikl každý měsíc nárok na daňový bonus ve výši 1 117 Kč, který byl paní Černé vyplacen v měsíční čisté mzdě.


Daňové přiznání paní Černé

Text Částka

Dílčí základ daně ze závislé činnosti

64 320 Kč

Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti

10 000 Kč

(20 000 - 10 000)

Základ daně

74 320 Kč

(64 320 + 10 000)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

74 300 Kč

Daň z příjmu

11 145 Kč

(74 300 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

0 Kč

Daňové zvýhodnění na dceru

13 404 Kč

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů

6 702 Kč

Rozdíl na daňovém bonusu

6 702 Kč

(13 404 - 6 702)


Paní Černá vyplní na poslední straně daňového přiznání žádost o vyplacení daňového bonusu ve výši 6 702 Kč na příslušný bankovní účet. Protože paní Černá v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dceru za celý rok, přestože výdělečně činná trvala pouze polovinu roku 2016, a protože na dani z příjmu z důvodu nízkých příjmů a uplatnění slevy na poplatníka nic neplatí, tak ji vznikne nárok na daňový bonus ve výši 6 702 Kč. Neobdržený daňový bonus po podání daňového přiznání se v případě paní Černé rovná daňovému zvýhodnění za prvních šest měsíců roku 2016, kdy neměla příjmy, u kterých by uplatnila daňové zvýhodnění měsíčně.


Čtěte také:

Praktický příklad 2)

Manželé Pokorní jsou oba živnostníci. Pan Pokorný stanovuje výdaje paušálem a paní Pokorná vede daňovou evidenci. Protože v daňovém přiznání nemůže daňové zvýhodnění uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem, tak musí daňové zvýhodnění na děti uplatnit v daňovém přiznání paní Pokorná. Pokud by oba manželé měli pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a uplatňovali výdaje paušálem, potom by nemohl daňové zvýhodnění uplatnit ani jeden z nich. Hrubý zisk (příjmy - výdaje stanovené paušálem) má paní Pokorná 300 000 Kč. Manželé Pokorní mají dvě děti. Paní Pokorná uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění v celkové výši 30 408 Kč (13 404 Kč + 17 004 Kč).

  • Daň z příjmu fyzických osob po uplatnění slevy na poplatníka činí 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč).
  • Paní Pokorná tedy obdrží daňový bonus ve výši 10 248 Kč. Daňový bonus je rozdílem mezi daňovým zvýhodněním 30 408 Kč a vypočtenou daní z příjmů ve výši 20 160 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ