Jak se zpřísní podmínky pro čerpání daňového bonusu?

30.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Jestliže projde úspěšně legislativním procesem daňová novela, potom dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti pro rok 2017, ale současně se zpřísní podmínky pro čerpání daňového bonusu. Podívejme se na praktické příklady.

Daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok 2016 činilo 13 404 Kč měsíčně na první dítě, 17 004 Kč na druhé dítě a 20 604 Kč na třetí dítě. Daňová novela počítá se zvýšením daňového zvýhodnění na druhé dítě za rok 2017 na druhé dítě na 19 404 Kč a na třetí a další dítě na 24 204 Kč. Protože prozatím neprošla daňová novela celým legislativním procesem, tak mzdové účetní v prvních výplatách roku 2017 uplatňují zaměstnancům daňové zvýhodnění po staru.

Co je to daňový bonus?

Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Při čerpání daňového bonusu se na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic a ještě se dostanou peníze od státu. O daňový bonus mají zaměstnanci vyšší čistou měsíční mzdu.


Čtěte také:
Jak získat daňový bonus za rok 2016?
10 případů, kdy zaměstnanec podává daňové přiznání
Kdy můžete uplatnit slevu na manželku a kolik vám vrátí na daních?

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Nový má hrubou měsíční mzdu ve výši 26 400 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Při výpočtu mzdy za leden, tedy v únorové výplatě, uplatní mzdová účetní daňové zvýhodnění ve výši 4 251 Kč (1 117 Kč + 1 417 Kč + 1 717 Kč). Protože je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vznikne panu Novému nárok na daňový bonus ve výši 1 011 Kč. Jakmile projde příslušná legislativa úspěšně legislativním procesem, tak bude při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu mzdovou účetní uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 4 751 Kč (1 117 Kč + 1 617 Kč + 2 017 Kč). Daňový bonus bude 1 511 Kč. Čistý měsíční příjem pana Nového bude o 500 Kč vyšší.

Text Před účinností novely Po účinnosti novely

Hrubá mzda

26 400 Kč

26 400 Kč

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

35 400 Kč

(26 400 x 1,34)

35 400 Kč

(26 400 x 1,34)

Daň z příjmu

5 310 Kč

(35 400 x 15 %)

5 310 Kč

(35 400 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň po slevě

3 240 Kč

(5 310 - 2 070)

3 240 Kč

(5 310 - 2 070)

Daňové zvýhodnění

4 251 Kč

4 751 Kč

Daňový bonus

1 011 Kč

(4 251 - 3 240)

1 511 Kč

(4 751 - 3 240)

vlastní výpočet autora

Daňová novela počítá s tím, že se vyšší daňové zvýhodnění uplatní za celý rok 2017. Pokud by byla účinnost daňové novely od května 2017 (jako tomu bylo v minulém roce, kdy se taky zvýšilo daňové zvýhodnění v průběhu roku), potom by za první čtyři měsíce vznikl panu Novému "daňový přeplatek" ve výši 2 000 Kč (500 Kč x 4 měsíce), který by obdržel po provedení ročního zúčtování zaměstnavatelem za celý rok 2017.

Nárok na daňový bonus

Za rok 2016 měl nárok na daňový bonus poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů a z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, a u poplatníka, který má příjmy pouze z nájmu nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Daňová novela počítá s tím, že pro účely daňového bonusu se budou hodnotit pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Legislativní opatření ohledně nároků na čerpání daňového bonusu by se mělo vztahovat až pro rok 2018. Maximální limit ročního bonusu se nemění a činí 60 300 Kč.

Praktický příklad

Paní Černá byla po celý rok 2016 na rodičovské dovolené, ale měla současně příjem z nájmu ve výši 72 000 Kč a skutečné výdaje 12 000 Kč. Paní Černá v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka je daň z příjmu 0 Kč a paní Černé vznikne nárok na daňový bonus ve výši daňového zvýhodnění na dvě děti, tedy 30 408 Kč. Výpočet je proveden v tabulce.

Paní Černá mohla uplatnit daňové zvýhodnění, neboť neuplatňuje výdaje paušálem a současně splňuje podmínku rozhodného příjmu vyššího než 59 400 Kč za rok 2016 pro čerpání daňového bonusu. Pro splnění nároku na daňový bonus je rozhodující příjem, nikoliv zisk.

Při stejných podmínkách v roce 2018 by však nebylo možné daňový bonus čerpat, neboť příjmy z nájmu se již nebudou započítávat do rozhodného limitu.

Text Částka

Příjem

72 000 Kč

Výdaje

12 000 Kč

Základ daně

60 000 Kč

(72 000 - 12 000)

Daň z příjmu

9 000 Kč

(60 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

0 Kč

(9 000 - 24 840, max. do nuly)

Daňové zvýhodnění na dvě děti

30 408 Kč

Daňový bonus

30 408 Kč

(30 408 - 0)

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ