Koeficient 1,20 nebo 1,22? Rady k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

30.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí se přiblížil. Níže naleznete rady na poslední chvíli, jak se vypořádat s koeficientem u daně z jednotky (bytu) a dozvíte se o novince pro rok 2017 – zasílání informací poplatníkům emailem.

Použít u bytu koeficient 1,20 nebo 1,22?

Zákon č. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) v paragrafu 10 odst. 3 stanoví, že základem daně ze staveb a jednotek u jednotky (bytu) je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená
a) koeficientem 1,22, je-li
1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a
2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo
b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.

TIP: Daň z nemovitých věcí 2017 - formuláře ke stažení

Nevíte jaký koeficient použít? Následující 3 příklady z praxe ukáží řešení.

Příklad 1:

Pan Josef v roce 2016 koupil byt, jehož součástí je také podíl na pozemku pod domem. Celý pozemek je zastavěn domem, ve kterém se daný byt nachází. Žádné další pozemky ani podíly na pozemku nebyly součástí prodeje. Jaký koeficient pro výpočet upravené plochy jednotky uvede pan Josef do daňového přiznání?

Odpověď:

Podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí se použije koeficient 1,20, protože pozemek je plně zastavěn domem rozděleným na jednotky. Tento pozemek se v daňovém přiznání neuvádí, protože pozemky, které náležejí k jednotce (tj. jsou součástí jednotky nebo jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě a jsou užívané společně s těmito jednotkami) nejsou předmětem daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani z nemovitých věcí.


Příklad 2:

Pan Jan si koupil v roce 2016 také byt. Součástí bytu je podíl na pozemku pod domem, který je z větší části zastavěn domem. Nezastavěnou část pozemku pak tvoří dvůr. Jaký uvede pan Jan koeficient pro výpočet upravené plochy jednotky do daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017?

Odpověď:

Podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí se použije koeficient 1,22, protože pozemek přesahuje zastavěnou plochu domu rozděleného na jednotky. Tento pozemek se v daňovém přiznání neuvádí, protože pozemky, které náležejí k jednotce, nejsou předmětem daně z pozemků podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani z nemovitých věcí.

Příklad 3:

Pan Jaroslav si koupil v roce 2016 také byt. Součástí bytu je podíl na pozemku pod domem, který je celý domem zastavěn. Dále si pan Jaroslav koupil také podíl na pozemku vedle domu, který je rozdělen na jednotlivá parkovací stání pro jednotky. Parkovací stání nepatřilo ke každé jednotce. Žádný jiný pozemek k jednotce nepatří. Jaký uvede pan Jaroslav koeficient pro výpočet upravené plochy jednotky do daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017?

Odpověď:

V tomto případě se situace trošku zkomplikovala a na výše uvedenou otázku není úplně jednoznačná odpověď. Je nutné zjistit, zda podíl na pozemku, který je určen k parkování, je součástí jednotky či nikoliv. To nejlépe pan Jaroslav zjistí z prohlášení vlastníka týkajícího se jeho bytu nebo z úplného výpisu z katastru nemovitostí. Pokud bude podíl na pozemku zapsán u jednotky a bude tak jeho součástí, použije pan Jaroslav koeficient 1,22. Tento pozemek pak už nebude v daňovém přiznání uvádět. V případě, že podíl na pozemku není součástí bytu, uvede pan Jaroslav jako koeficient pro výpočet upravené plochy bytu ve výši 1,20 a podíl na pozemku uvede do daňového přiznání zvlášť v oddíle daně z pozemků.

Novinka od roku 2017 – zasílání informací ohledně daně emailem

Finanční správa zřídila od roku 2017 pro poplatníky daně z nemovitých věcí novinku. Pokud si poplatník požádá, může dostávat informace ohledně výše daně a její splatnosti každoročně emailem, a to před splatností první splátky. Tato služba je určena pouze pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Tato služba nahrazuje složenku pro placení daně a není tedy určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá. Fyzická osoba, která má zřízenu datovou schránku, může o zasílání informací ohledně daně z nemovitých věcí emailem požádat, na tu se výjimka nevztahuje. Pro přihlášení k této službě je nutné podat žádost finančnímu úřadu. Pro žádost slouží speciální tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí, který lze nalézt na stránkách Finanční správy.

Termín pro podání žádosti je nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Pro rok 2017 musíte tedy požádat do 15. března 2017.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát