Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?

06.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Daňová sleva na manželku (manžela) s rozhodnými příjmy do limitu může snížit daňovou povinnost za rok 2016 o 24 840 Kč. Za jakých podmínek mohou tuto výraznou daňovou slevu uplatnit OSVČ si ukážeme v praktických příkladech.

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují při splnění zákonných podmínek daňovou slevu na manželku (manžela) v daňovém přiznání. Za rok 2016 je možné daňovou slevu uplatnit, jestliže vlastní příjmy manželky (manžela) nepřesáhly 68 000 Kč. Roční daňová sleva činí 24 840 Kč, pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak je daňová sleva dvojnásobná, tedy 49 680 Kč. Slevu je možno vždy uplatnit pouze na manželku (manžela), nikoliv na družku (druha). Daňovou slevu na manželku (manžela) s rozhodnými příjmy do limitu nemůže uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem. Výjimkou je situace, kdy OSVČ má příjmy ze závislé činnosti vyšší než polovinu celkového základu daně.


Čtěte také:
10 tipů k přehledu pro OSSZ za rok 2016
10 tipů k přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016
Kdy můžete uplatnit slevu na manželku a kolik vám vrátí na daních?

Které příjmy se nepočítají?

Do rozhodného limitu se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy dle zákona o dani z příjmu. Nezahrnují se tedy dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Započítávání příjmů

Výplata obdržená v lednu 2017 se ještě počítá do příjmů v roce 2016, neboť dle § 5 zákona o dani z příjmu platí, že příjmy ze závislé činnosti vyplacené zaměstnanci nejdéle do 31 dní po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Pro ostatní příjmy platí pravidlo, že se hodnotí příjmy dosažené od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 bez ohledu na skutečnost, jestli jde o nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo jiné příjmy.

Daňovou přílohou je čestné prohlášení

Nárok na daňovou slevu na manželku (manžela) je nutno doložit čestným prohlášením manželky (manžela), že měla (měl) za rok 2016 vlastní příjmy nepřesahující 68 000 Kč. Čestné prohlášení je následně nedílnou součástí podaného daňového přiznání.

Praktický příklad 1)

Živnostník Kučera vede daňovou evidenci. Roční hrubý zisk za rok 2016 pana Kučery byl 245 500 Kč. Manželka pana Kučery měla vlastní příjem do limitu. Pan Kučera může uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Kučera nic (245 500 Kč x 15 %) - základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč - sleva na manželku ve výši 24 840 Kč, max. do nuly). Pan Kučera však využije daňovou slevu na manželku pouze ve výši 11 985 Kč. Kdyby neuplatnil pan Kučera daňovou slevu na manželku, tak by vypočtená daň z příjmu činila právě 11 985 Kč. Daňová sleva na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly. Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Praktický příklad 2)

Podnikatel Soukup vede daňovou evidenci. Dne 20. srpna uzavřel pan Soukup manželství. Manželka pana Soukupa měla vlastní příjmy za rok 2016 do limitu. Pan Soukup může v daňovém přiznání uplatnit pouze poměrnou slevu na manželku ve výši 8 280 Kč (za čtyři měsíce). Poprvé je možno uplatnit daňovou slevu na manželku za měsíc, ve kterém trvalo manželství k 1. dni daného měsíce.

Praktický příklad 3)

Živnostník Starý vede daňovou evidenci. Manželka pana Starého obdržela od 1. ledna do 31. prosince 2016 invalidní důchod I. stupně v souhrnné výši 65 040 Kč. Do konce roku 2015 paní Stará ještě pracovala, a proto v lednu 2016 obdržela mzdu ve výši 14 460 Kč. Pan Starý může uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016 daňovou slevu na manželku, protože vlastní příjmy manželky ve výši 65 040 Kč jsou do limitu. Mzda obdržená v lednu 2016 za prosinec 2015 se počítá do příjmů za rok 2015.

Praktický příklad 4)

Paní Konečná během roku 2016 pracovala a současně podnikala. Měsíční hrubou mzdu měla paní Konečná 31 000 Kč a ze samostatné výdělečné činnosti dosáhla příjmů ve výši 180 400 Kč. Paní Konečná uplatní u samostatné výdělečné činnosti výdaje paušálem. Manžel byl celý rok na rodičovské dovolené a pobíral pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá. Paní Konečná může v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manžela, přestože uplatnila výdaje paušálem. Základ daně ze závislé činnosti, u kterého nelze paušál použít, tvoří více než polovinu celkového základu daně.

Praktický příklad 5)

Pan Procházka měl během celého roku 2016 příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 140 000 Kč, výdaje však činily 75 000 Kč a základ daně ze samostatné výdělečné činnosti je tedy 65 000 Kč. Paní Procházková v daňovém přiznání nemůže daňovou slevu na manžela uplatnit, neboť pro účely nároku na daňovou slevu je rozhodující roční příjem a nikoliv hrubý zisk.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ