Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

15.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání za rok 2016 výrazně klesá daňová povinnost. V některých případech se daň z příjmu vůbec neplatí a obdrží se od státu daňový bonus. Kdy však nelze daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání uplatnit?

Daňové zvýhodnění na první dítě za celý kalendářní rok 2016 činí 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí a další dítě 20 604 Kč. Poprvé je možné daňové zvýhodnění uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodilo. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se na dani z příjmu neplatí nic a ještě se peníze od státu obdrží. Daňové zvýhodnění na děti za celý rok se uplatňuje, i když výdělečná činnost trvala pouze po část roku.

Praktický příklad 1)

Živnostník pan Pokorný měl za rok 2016 příjem ve výši 508 300 Kč a výdaje 201 900 Kč, základ daně je tedy 306 400 Kč (508 300 Kč - 201 900 Kč). Pan Pokorný vede daňovou evidenci. Pan Pokorný v daňovém přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na dvě děti za celý rok ve výši 30 408 Kč (13 404 Kč + 17 004 Kč). Roční daň z příjmu činí 21 120 Kč (306 400 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč). Panu Pokornému vznikne nárok na daňový bonus ve výši 9 288 Kč, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním 30 408 Kč a vypočtenou daní z příjmu 21 120 Kč.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka Nováková byla v lednu až březnu 2016 v evidenci na úřadu práce. Od dubna začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Příjem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 byl 400 600 Kč a výdaje 131 400 Kč, základ daně je tedy 269 200 Kč (400 600 Kč - 131 400 Kč). Paní Nováková vede daňovou evidenci. Paní Nováková uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na dceru za celý rok 2016 ve výši 13 404 Kč, přestože vykonávala samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2016. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 bude 2 136 Kč (269 200 Kč x 15 %) - sleva na poplatníka 24 840 Kč - daňové zvýhodnění na dceru 13 404 Kč).


Čtěte také:
Jak získat daňový bonus za rok 2016?
Jak se zpřísní podmínky pro čerpání daňového bonusu?
Kdy můžete uplatnit slevu na manželku a kolik vám vrátí na daních?

Daňové zvýhodnění uplatnila manželka

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Jestliže jeden z rodičů je zaměstnanec a během roku uplatňuje daňové zvýhodnění na děti při výpočtu čisté měsíční mzdy, tak druhý z rodičů, který podává daňové přiznání, nemůže daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání již uplatnit. Pokud podávají daňové přiznání oba rodiče, tak opět uplatní daňové zvýhodnění na děti jenom jeden z nich. Když se v daňovém přiznání uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, tak je nutno k daňovému přiznání jako přílohu doložit buď potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že druhý z rodičů v zaměstnání daňové zvýhodnění neuplatňuje nebo čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje (např. v případě, že jsou oba rodiče OSVČ).

Uplatnění výdajů paušálem

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňující při výpočtu základu daně za rok 2016 výdaje paušálem nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Výjimkou je situace, kdy OSVČ má za rok 2016 i příjmy ze závislé činnosti, přičemž příjmy ze zaměstnání tvoří více než polovinu celkového základu daně.

Nízké roční příjmy

Při nízkých zdanitelných příjmech za rok 2016 do 59 400 Kč lze uplatnit daňové zvýhodnění, ale nevzniká nárok na daňový bonus. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč, tak u zdanitelných příjmů do 59 400 Kč nepřináší daňové zvýhodnění na děti žádný efekt.

Praktický příklad 3)

Paní Šerá byla po část roku zaměstnankyní, část roku byla na úřadu práce a část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Hrubá mzda ze zaměstnání činila za rok 2016 částku 25 000 Kč, příjem ze samostatné výdělečné činnosti 24 500 Kč. Paní Šerá podá daňové přiznání za rok 2016, přičemž daňová povinnost bude 0 Kč. Paní Šerá však nemůže čerpat daňový bonus, neboť její zdanitelné příjmy nedosahují alespoň 59 400 Kč.

Praktický příklad 4)

Pan Koukal po celý rok 2016 vykonával samostatnou výdělečnou činnost, vede daňovou evidenci. Roční příjmy jsou 200 000 Kč a výdaje 50 000 Kč. Pan Koukal má dceru Janu. Pan Koukal nezaplatí na dani z příjmu nic a ještě obdrží daňový bonus ve výši 13 404 Kč. Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka se do ročního základu daně za rok 2016 ve výši 165 600 Kč neplatí daň z příjmu fyzických osob. Proto panu Koukalovi vzniká nárok na daňový bonus v plné výši daňového zvýhodnění na jedno dítě.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ