Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?

20.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Souhrnné zdanění rodin s dětmi je v členských zemích OECD nižší než zdanění jednotlivce. V Česku může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Vypočítejme se zdanění průměrné rodiny se dvěma dětmi v Česku a porovnejme vypočtenou hodnotu s ostatními zeměmi OECD.

Souhrnné zdanění práce u rodiny vypočítáme, když od celkových mzdových nákladů od obou zaměstnavatelů odečteme celkovou čistou mzdu, kterou manželé obdrží na bankovní účet. Následně tuto hodnotu vydělíme celkovými mzdovými náklady a vypočítáme souhrnnou daňovou sazbu rodiny se dvěma dětmi.

Zdanění ovlivňuje i povinné pojistné

Celkovou daňovou sazbu tedy neovlivňuje pouze sazba daně z příjmu fyzických osob, ale i zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem. Abychom data za jednotlivé země OECD mohli mezi sebou porovnávat, tak budeme počítat, že jeden z manželů má hrubou mzdu ve výši 100 % průměrné mzdy v národním hospodářství a druhý z manželů ve výši 67 % průměrné mzdy (zaokrouhleno na stokoruny).


Čtěte také:
Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?
Jak se zpřísní podmínky pro čerpání daňového bonusu?
Stát vrací tisíce korun. Kdy obdrží zaměstnanci daňové vratky?
Kdy můžete uplatnit slevu na manželku a kolik vám vrátí na daních?

Výpočet zdanění rodiny v Česku

Za první až třetí čtvrtletí roku 2016 činila průměrná měsíční mzda 27 000 Kč. Paní Nováková bude mít tedy hrubou mzdu 27 000 Kč a její manžel pan Novák 18 100 Kč. Vypočítáme si celkové rodinné zdanění práce dle legislativy roku 2016. Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje paní Nováková.

Položka Paní Nováková Pan Novák

Hrubá mzda

27 000 Kč

18 100 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy zaměstnance)

6 750 Kč

4 525 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy zaměstnance)

2 430 Kč

1 629 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(hrubá mzda + povinné pojistné)

36 180 Kč

24 254 Kč

Superhrubá mzda

(mzdové náklady na sta nahoru)

36 200 Kč

24 300 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy)

1 755 Kč

1 177 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

1 215 Kč

815 Kč

Daň z příjmu

(15 % ze superhubé mzdy) - sleva na poplatníka 2 070 Kč)

3 360 Kč

1 575 Kč

Daňové zvýhodnění na děti

2 534 Kč

0 Kč

Daň z příjmu po daňovém zvýhodnění

826 Kč

1 575 Kč

Čistá mzda

(hrubá mzda - daň z příjmu - sociální a

 zdravotní  pojištění placené zaměstnancem)

23 204 Kč

14 533 Kč

Mzdové náklady celkem

(součet mzdových nákladů obou manželů)

60 434 Kč

Čistá mzda celkem

(součet čistých mezd obou manželů)

37 737 Kč

Celkové daně za mzdy

(celkové mzdové náklady - celková čistá mzda)

22 697 Kč

Zdanění práce rodiny Novákových (v %)

(celkové daně : celkové mzdové náklady)

37,56 %

Zdanění rodiny se dvěma dětmi je nižší než bezdětných párů, důvodem je uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Při neuplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti ve výši 2 534 Kč by bylo celkové zdanění práce manželů Novákových 41,75 %.

Kde je zdanění rodin nejnižší?

U manželského páru se dvěma dětmi, kde jeden z manželů má hrubou mzdu na úrovni průměrné mzdy a druhý z manželů na úrovni 67 % průměrné mzdy v národním hospodářství, je z členských zemí OECD dle studie "Taxation Wages 2016" nejnižší zdanění rodin v Chile a nejvyšší v Belgii.

  • V Česku jsme počítali s průměrnou mzdou za první tři čtvrtletí roku 2016, u ostatních zemí OECD je výpočet proveden u průměrné mzdy za rok 2015.
  • Desítku zemí s nejnižším zdaněním tvoří: Chile (6,6 %), Izrael (15,3 %), Švýcarsko (16,0 %), Nový Zéland (16,5 %), Mexiko (17,8 %), Korea (19,5 %), Irsko (19,8 %), Lucembursko (26,0 %), Velká Británie (26,2 %) a Austrálie (26,3 %).
  • Desítku zemí s nejvyšším zdaněním tvoří: Belgie (48,1 %), Francie (43,3 %), Itálie (42,7 %), Německo (42,3 %), Rakousko (42,1 %), Maďarsko (40,8 %), Švédsko (39,0 %), Finsko (38,9 %), Řecko (38,0 %) a právě Česko (37,6 %).

Zdanění v členských zemích Evropské unie je tedy i u rodin se dvěma dětmi vyšší než v ostatních mimoevropských zemích OECD. Hlavním důvodem je především vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem v členských zemích EU.


Pramen: OECD, OECD "Taxation Wages 2016 - Table 6.7a."

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ