Jak uplatnit výdajový paušál v daňovém přiznání za rok 2016?

08.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Mnohé osoby samostatně výdělečně činné uplatňují v daňovém přiznání výdaje paušálem. Při nízkých skutečných výdajích přináší výdajový paušál daňovou úsporu. Z důvodu jednoduchosti ho někdy využívají i OSVČ, které mají skutečné výdaje nepatrně vyšší než paušál. Jak se uplatňují výdajové paušály v daňovém přiznání za rok 2016?

Při evidenci příjmů s uplatněním výdajového paušálu zvládne mnohdy veškeré daňové povinnosti osoba samostatně výdělečně činná sama. Při uplatnění výdajového paušálu nejsou rozpory, zdali je výdaj daňově uznatelný či nikoliv. Veškerá administrativa je výrazně jednodušší. Výdajový paušál se liší dle vykonávané samostatné výdělečné činnosti a pohybuje se od 30 % do 80 %.

  • 80% výdajový paušál lze uplatnit z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč
  • 60% výdajový paušál je možné uplatnit z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč
  • 40% výdajový paušál je možné uplatnit z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze uplatnit do částky 800 000 Kč
  • 30% výdajový paušál z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč


V paušálu jsou všechny výdaje

Při zvolení výdajového paušálu již nelze uplatnit žádné výdaje navíc, ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty veškeré výdaje. Uplatnění výdajů paušálem ovlivňuje nejenom výpočet daně z příjmu fyzických osob, ale i sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění je totiž polovina daňového základu. OSVČ vykonávající více různých činností musí uplatnit výdajový paušál u všech činností nebo u žádné z nich. Není možné kombinovat paušál a skutečné výdaje. Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit.

Praktický příklad 1)

Živnostnice paní Skálová provozuje volnou živnost. Příjem paní Skálové za rok 2016 činil 2 500 000 Kč. Paní Skálová uplatňuje výdajový paušál. V daňovém přiznání může tedy uplatnit výdaje v částce 1 200 000 Kč. Nemůže uplatnit výdaje ve výši 1 500 000 Kč (2 500 000 Kč x 60 %), protože pro výdaje stanovené 60% výdajovým paušálem je stanoven maximální limit 1 200 000 Kč.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka paní Kroupová má příjem z činností provozované na živnostenský list za rok 2016 ve výši 500 000 Kč a dále má paní Kroupová příjem za rok 2016 formou honoráře za své prodané knihy v souhrnné výši 300 000 Kč. Pro paní Kroupovou by bylo nejvýhodnější uplatnit u volné živnosti skutečné výdaje a pro autorské příjmy výdajový paušál. Protože však tento postup není možný, tak paní Kroupová uplatní výdajové paušály u všech činností.

Druh činnosti Sazba výdajů Příjmy Výdaje
Nákup, prodej 60 % 500 000 Kč 300 000 Kč
Honoráře 40 % 300 000 Kč 120 000 Kč
Celkem x 800 000 Kč 420 000 Kč

Praktický příklad 3)

Podnikatel Koukal uplatnil v roce 2015 výdaje paušálem a nyní by chtěl vše změnit a uplatnit skutečné výdaje, protože by to pro něj bylo výhodnější. Tento postup však není možný, neboť legislativou je stanoveno, že způsob uplatnění výdajů paušálem není možné změnit zpětně.


Čtěte také:


Nevzniká nárok na daňové zvýhodnění a slevu na manželku

Uplatnění výdajového paušálu v daňovém přiznání za rok 2016 je nutno promyslet i s ohledem na možno uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč. V případě uplatnění výdajového paušálu u samostatné výdělečné činnosti nelze uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku, pokud součet dílčích základů daně (tj. ze samostatné výdělečné činnosti a nájmu, kde lze uplatnit 30% výdajový paušál), u kterých byly výdajové paušály uplatněny, je vyšší než polovina celkového základu daně.

Praktický příklad 4)

Podnikatel pan Sýkora měl za rok 2016 příjem ve výši 940 000 Kč. Pan Sýkora má dvě děti a manželku na rodičovské dovolené. Pan Sýkora provozuje řemeslnou živnost a má nárok na 80% výdajový paušál. Když pan Sýkora uplatní 80% výdajový paušál, tak již nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti ani daňovou slevu na manželku.

Praktický příklad 5)

Zaměstnanec pan Starý pobíral po celý rok 2016 hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně. Současně si pan Starý přivydělal příjmem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 202 000 Kč. Pan Starý může pro příjem ze samostatné výdělečné činnosti uplatnit výdajový paušál, a přesto v daňovém přiznání bude moci uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti v souhrnné výši 30 408 Kč a daňovou slevu na manželku, která po celý rok 2016 pobírala pouze rodičovský příspěvek, ve výši 24 840 Kč. Dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti nedosahuje totiž více než 50 % celkového daňového základu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ