Jak na výpočet daní u spolupracující osoby?

20.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří živnostníci rozdělují příjmy a výdaje mezi spolupracující osoby. I spolupracující osoby však musí podat za rok 2016 daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Vypočítejme si daňové zatížení spolupracující osoby v praktickém příkladu.

Manžel (manželka) nemůže zaměstnat manželku (manžela), v takových případech je legislativním řešením spolupráce. Spolupracující osoba nemusí mít sice živnostenské oprávnění, ale musí si plnit své oznamovací povinnosti, odezvat všechny daňové tiskopisy a zaplatit všechny povinné daně jako všechny ostatní OSVČ.

TIP: Na co nezapomenout u spolupracující osoby?

Na spolupracující manželku (manžela) je možné převést nejvýše 50 % příjmů a výdajů. Částka, o kterou příjmy převyšují výdaje přitom nesmí být vyšší než 540 000 Kč za kalendářní rok nebo 45 000 Kč za každý měsíc spolupráce, pokud je spolupráce vykonávána pouze po část roku. Na spolupracující manželku (manžela) nelze uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela).


Čtěte také:
Finanční výhody manželství
Daně manželů: Je sleva na manželku výhodnější než společné zdanění?
Jak na daňové odpočty?
Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

Praktický příklad

Živnostník Zdráhal dosáhl za rok 2016 příjmů ve výši 910 000 Kč a výdajů ve výši 546 000 Kč. Výdaje jsou uplatněny 60% výdajovým paušálem. Po celý rok 2016 byla manželka jeho spolupracující osobou. Paní Zdráhalová po celý rok 2016 pracovala na zkrácený úvazek s hrobu měsíční mzdou 10 000 Kč.

Protože paní Zdráhalová byla měla v roce 2016 příjem ze závislé činnosti, tak byla samostatná výdělečná činnost pro paní Zdráhalovou vedlejším zdrojem příjmů pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění. K vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu bude paní Zdráhalová potřebovat od zaměstnavatele "potvrzení o zdanitelných příjmech a výdajích za rok 2016".

U zaměstnavatele měla paní Zdráhalová podepsáno prohlášení k dani a během celého roku byla uplatňována základní sleva na poplatníka. Pan Zdráhal převedl na manželku 17 % příjmů a výdajů. Manželé mají jedno dítě a daňové zvýhodnění uplatňuje paní Zdráhalová. Pro zjednodušení ani jeden z manželů neuplatňuje nějakou další daňovou slevu nebo daňový odpočet.

Potvrzení od zaměstnavatele o zdanitelných příjmech

Položka Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů za rok 2016

120 000 Kč

(10 000 x 12)

Úhrn povinného pojistného za rok 2016

40 800 Kč

(120 000 x 34 %)

Základ daně za rok 2016

160 800 Kč

(120 000 + 40 800)

Úhrn vyplacených měsíčních bonusů

13 404 Kč

(1 117 x 12)

vlastní výpočet autora

Vyplnění přílohy číslo jedna daňového přiznání

Položka Částka

Převedené příjmy (řádek č. 109)

154 700 Kč

(910 000 x 17 %)

Převedené výdaje (řádek č. 110)

92 820 Kč

(546 000 x 17 %)

Dílčí základ daně (řádek č. 113)

61 880 Kč

(154 700 - 92 820)

vlastní výpočet autora

Výpočet daně z příjmu fyzických osob za rok 2016

Položka Částka

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

120 000 Kč

Úhrn povinného pojistného

40 800 Kč

Dílčí základ daně dle § 6

160 800 Kč

Dílčí základ daně dle § 7

61 880 Kč

Základ daně (zaokrouhleno na sta dolů)

222 600 Kč

(160 800 + 61 880)

Daň z příjmu

33 390 Kč

(222 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

8 550 Kč

(33 390 - 24 840)

Nárok na daňový bonus

4 854 Kč

(13 404 - 8 550)

Úhrn vyplacených daňových bonusů

13 404 Kč

Zbývá doplatit

8 550 Kč

(13 404 - 4 854)

vlastní výpočet autora

Na dani z příjmu fyzických osob musí paní Zdráhalová doplatit 8 550 Kč. Důvodem je skutečnost, že za celý rok 2016 má nárok na daňový bonus ve výši 4 854 Kč, přičemž během roku čerpala v měsíčních mzdách daňový bonus ve výši 13 404 Kč.

Výpočet sociálního pojištění za rok 2016

Položka Částka

Roční příjem

154 700 Kč

Roční výdaj

92 820 Kč

Daňový základ

61 880 Kč

(154 700 - 92 820)

Sociální pojištění

0 Kč

vlastní výpočet autora

Na sociálním pojištění za rok 2016 nezaplatí paní Zdráhalová nic, protože při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění za celý rok 2016 neplatí, když je hrubý zisk (tedy roční příjem ponížený o výdaje) do limitu ve výši 64 813 Kč. Protože bude paní Zdráhalová samostatnou výdělečnou činnost vykonávat i v roce 2017 při zaměstnání, tak se i v roce 2017 bude jednat o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Přestože paní Zdráhalová nemusí platit pojistné, tak musí odevzdat na místně příslušné OSSZ "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016".

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2016

Položka Částka

Roční příjem

154 700 Kč

Roční výdaj

92 820 Kč

Daňový základ

61 880 Kč

(154 700 - 92 820)

Vyměřovací základ

30 940 Kč

(61 880 x 50 %)

Zdravotní pojištění

4 177 Kč

(30 940 x 13,5 %)

vlastní výpočet autora

Protože paní Zdráhalová vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak se zdravotní pojištění za rok 2016 vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění z výkonu samostatné výdělečné činnosti činí 4 177 Kč. Během roku 2017 nebude paní Zdráhalová platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění, protože bude stále vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění doplatí opět jednorázově.

Rodinná daňová úspora

Spolupráce přinese manželům Zdráhalovým úsporu na sociálním pojištění ve výši 9 035 Kč. Kdyby pan Zdráhal na paní Zdráhalovou nepřevedl příjmy a výdaje, tak by zaplatil právě o tuto částky vyšší sociální pojištění za rok 2016. Na zdravotním pojištění však zaplatí dohromady o 1 482 Kč více než kdyby spolupráce neproběhla. Důvodem je skutečnost, že při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Na dani z příjmu fyzických osob ušetří 735 Kč, neboť pouze u příjmů v zaměstnání nevyužila během roku paní Zdráhalová v plném rozsahu slevu na poplatníka. Celková daňová úspora tedy činí 8 288 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ