Co dělat, když jste teď přišli na chybu ve svém daňovém přiznání?

01.07.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání a jak je napravit? Přece odevzdáním opravného, nebo dodatečného daňového přiznání. Přečtěte si, jaký je mezi nimi rozdíl, kdy a které použít a na jaké chyby si při vyplňování daňového přiznání dávat pozor.

Chybovat je lidské, občas se to stane každému a může se to stát i vám. Co když uděláte ve svém daňovém přiznání chybu? Pokud ho třeba odevzdáváte úplně poprvé a nejste si vyplněným formulářem až tak jistí. Chybovat přece může každý. Samozřejmě na to pamatuje i daňové přiznání, a pokud si daň spočítáte špatně, tak si to můžete opravit. Proto také existuje opravné a dodatečné daňové přiznání.

Opravné vs. dodatečné: jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl je jednoduchý. Opravné daňové přiznání můžete odevzdat, pokud zjistíte, že ve svém daňovém přiznání máte chybu, a tuto chybu si uvědomíte ještě před tím, než vyprší lhůta pro podání daného daňového přiznání. Pokud jde tedy o letošní přiznání k dani z příjmů, tak termín byl 1. dubna. Pokud daňové přiznání podáváte s daňovým poradcem, tak termín je dnes 1. července.

Pokud už jste přiznání odevzdali v březnu a zjistili v něm až teď po pár měsících chybu, tak si budete muset podat dodatečné daňové přiznání. Kdybyste na chybu přišli už v březnu, ještě před uplynutím termínu 1. dubna 2019, tak bylo možné ještě daňové přiznání předělat a znovu ho odevzdat jako tzv. opravné. A opravných přiznání jste mohli podat klidně i více, to poslední pak 1. dubna. Finanční úřad vzal jako platné poslední odevzdané. S podáním opravného daňového přiznání nejsou spojeny žádné sankce nebo pokuty.

Dodatečné daňové přiznání se pak odevzdává až po uplynutí termínu pro přiznání daní z příjmu. Tedy pokud si teď v červenci uvědomíte, že vlastně jste si zapomněli do přiznání započítat jednoho zaměstnavatele, tak vám nezbude už nic jiného, než podat dodatečné daňové přiznání.

Vždy platí, že je lepší aktivně podat dodatečné přiznání, než čekat na výzvu finančního úřadu a na upozornění na chybu. Dodatečné daňové přiznání nemůžete podat, pokud už probíhá daňová kontrola. Dodatečné daňové přiznání byste měli podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy jste chybu zjistili. Pokud tedy chybu najdete 4. července, tak termínem je poslední srpen. Rozhodně byste ale nápravu chyby neměli zbytečně odkládat. Pokud dodatečné daňové přiznání nepodáte včas, hrozí vám pokuta až do 5 % stanovené daně. Navíc jste povinni zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Jaké chyby jsou v daňovém přiznání nejčastější:

  • chyby týkající se vypočtené daně: špatně spočítané výdaje a příjmy, nezahrnutí všech započitatelných daňových odpočtů a daňových zvýhodnění – tyto chyby byste měli napravit co nejdříve,
  • chybějící přílohy: o daňových odpočtech nebo o příjmech od zaměstnavatelů – v takovém případě není nutné odezvdávat opravné nebo dodatečné daňové přiznání, ale finanční úřad vás většinou vyzve k doplnění dokumentů a příloh,
  • administrativní chyby: chybějící podpis, chybějící účet pro vrácení přeplatků, špatně vyplněné kolonky – v takovém případě vás finanční úřad opět vyzve k nápravě a stačí chybějící administrativní záležitosti doplnit,
  • častou chybu také bývá opominutí povinnosti podat přiznání elektronicky: pokud máte zřízenou daňovou schránku, je elektronické podání vaší povinností (jinak následuje automatická pokuta).

Špatně vypočtená daň: spočetli jste si málo nebo naopak moc?

Pokud jste si daň chybným výpočtem zmenšili, tak počítejte s tím, že jste povinni podat dodatečné daňové přiznání nejpozději do konce následujícího měsíce. Tento termín platí i pro zaplacení nově vypočtené daně. Zaplatit byste měli i úroky z prodlení za pozdní splacení daně a případné pokuty. Pokud jste zaplatili na dani moc, tak dodatečné daňové přiznání podávat nemusíte, ale máte na to právo, stejně tak máte právo žádat o vrácení daňového přeplatku. Daňový přeplatek by měl finanční úřad vrátit do 30 dnů od podání dodatečného daňového přiznání.


Čtěte také:

Jaký je na to formulář?

Opravné i dodatečné daňové přiznání se podává na stejném formuláři jako řádné daňové přiznání, tedy to úplně obyčejné. Formulář vyplňujete stejně jako obyčejné daňové přiznání, jen tentokrát se správnými údaji a se správnými čísly. Nahoře na první stránce formuláře pak nezapomeňte správně zaškrtnout, jaké daňové přiznání podáváte: řádné, opravné, dodatečné. Pokud jste na dani omylem zaplatili více, nezapomeňte vyplnit i to, jak vám má finanční úřad přeplatek vrátit.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DANĚ