Zvyšování nepřímých daní je v EU trendem. Jak se vyvíjí sazby DPH v roce 2017?

12.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Z členských zemí Evropské unie je základní sazba DPH nejvyšší v Maďarsku (27 %) a nejnižší v Lucembursku (17 %). V posledních letech bylo evropským trendem zvyšování sazeb DPH, ke snížení došlo výjimečně, např. v Rumunsku pro rok 2017 (z 20 % na 19 %).

Světovým trendem je zvyšování sazeb nepřímých daní. Při zvýšení přímých daní při stejné hrubé mzdě má zaměstnanec nižší čistou mzdu. Při zvýšení nepřímých daní se prodražují každodenní nákupy, neboť zboží a služby jsou díky vyšší sazbě DPH dražší. Z členských zemí EU je jednotná sazba DPH pouze v Dánsku (25% sazba DPH). V ostatních zemích je mimo základní sazbu DPH zavedena snížená sazba DPH a v některých zemích i super snížená sazba DPH.

Historický vývoj sazeb DPH v Česku

Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH

od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1994

23 %

5 %

od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004

22 %

5 %

od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007

19 %

5 %

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009

19 %

9 %

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

20 %

10 %

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

20 %

14 %

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

21 %

15 %

od 1. 1. 2015

21 %

10 % a 15 %

Ke snížení sazby DPH dochází výjimečně

Vlivem ekonomické krize zvýšila řada členských zemí Evropské unie od roku 2009 základní sazbu DPH. I při zlepšení ekonomických ukazatelů však následně ke snížení základní sazby DPH nedochází. Jedinými zeměmi, kde v posledních letech došlo ke snížení základní sazby DPH, jsou Rumunsku a Lotyšsko. V Rumunsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 19 % na 24 %. Následně došlo od 1. 1. 2016 ke snížení na 20 % a od 1. 1. 2017 činí základní sazba DPH opět 19 %. V Lotyšsku došlo od 1. 1. 2009 ke zvýšení základní sazby DPH z 18 % na 21 % a od 1. 1. 2011 z 21 % na 22 %, ale od 1. 7. 2012 došlo ke snížení na 21 %.


Čtět také:
Nejnižší zdanění benzínu je v Mexiku. Jak je na tom Česko?
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Jak vysoká je penze v porovnání s předchozími příjmy?
Které země nejčastěji zvyšují minimální mzdu?
Zdanění českého zaměstnance je 8. nejvyšší v OECD

Změny základní sazby od roku 2009

Od roku 2009 došlo ke změně základní sazby DPH ve většině členských zemích Evropské unie. V některých zemích i opakovaně.

Zvýšení o 5 % a více

Nejvíce se základní sazba DPH v posledních 10 letech zvýšila v Maďarsku, a sice o 7 %. V Maďarsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2009 z 20 % na 25 % a od 1. 1. 2012 z 25 % na 27 %. V Řecku se základní sazba DPH zvýšila od 15. 3. 2010 z 19 % na 21 %, od 1. 7. 2010 z 21 % na 23 % a od 1. 6. 2016 z 23 % na 24 %. Ve Španělsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 16 % na 18 % a od 1. 9. 2012 z 18 % na 21 %. Ve Velké Británii se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2010 z 15 % na 17,5 % a od 4. 1. 2011 z 17,5 % na 20 %.

Zvýšení o 3 až 4 %

Na Kypru se základní sazba DPH zvýšila od 1. 3. 2012 z 15 % na 17 %, od 14. 1. 2013 ze 17 % na 18 % a od 13. 1. 2014 z 18 % na 19 %. V Portugalsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 20 % na 21 % a od 1. 1. 2011 z 21 % na 23 %. V Litvě se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2009 z 18 % na 19 % a od 1. 9. 2009 z 19 % na 21 %.

Zvýšení o 2 %

V Estonsku se základní sazba zvýšila od 1. 7. 2009 z 18 % na 20 %. V Chorvatsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 3. 2012 z 23 % na 25 %. V Itálii se základní sazba DPH zvýšila od 17. 9. 2011 z 20 % na 21 % a od 1. 10. 2013 z 21 % na 22 %. Ve Finsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 22 % na 23 % a od 1. 1. 2013 z 23 % na 24 %. Ve Slovinsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2013 z 20 % na 22 %. V Nizozemí se základní sazba DPH zvýšila od 1. 10. 2012 z 19 % na 21 %.V Lucembursku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2015 z 15 % na 17 %. V Irsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2012 z 21 % na 23 %.

V minulosti byly sazby DPH nižší

Aktuální sazby DPH jsou v jednotlivých západoevropských zemích výrazně vyšší než byla sazba DPH při jejím zavedení. Ve většině západoevropských zemích se základní sazba DPH při zavedení pohybovala okolo 10 %, např. v Dánsku (10% sazba DPH v roce 1967), v Německu (10% sazba DPH v roce 1968), v Itálii (12% sazba DPH v roce 1973), v Lucembursku (8% sazba DPH v roce 1970), v Nizozemí (12% sazba DPH v roce 1969), ve Švédsku (11,11% sazba DPH v roce 1969), ve Velká Británii (10% sazba DPH v roce 1973).

Sazby DPH v členských zemích EU k 1. lednu 2017 (v %)

Země Základní sazba DPH 2016 Snížená sazba DPH 2016

Maďarsko

27

5 a 18

 

Dánsko

25

x

 

Chorvatsko

25

5 a 13

 

Švédsko

25

6 a 12

 

Finsko

24

10 a 14

 

Řecko

24

6 a 13

 

Irsko

23

4,8 a 9 a 13,5

 

Polsko

23

5 a 8

 

Portugalsko

23

6 a 13

 

Itálie

22

4, 5 a 10

 

Slovinsko

22

9,5

 

Belgie

21

6 a 12

 

Česko

21

15 a 10

 

Španělsko

21

4 a 10

 

Lotyšsko

21

12

 

Litva

21

5 a 9

 

Nizozemí

21

6

 

Bulharsko

20

9

 

Estonsko

20

9

 

Rakousko

20

10 a 13

 

Slovensko

20

10

 

Velká Británie

20

5

 

Francie

20

2,1 a 5,5 a 10

 

Rumunsko

19

5 a 9

 

Německo

19

7

 

Kypr

19

5 a 9

 

Malta

18

5 a 7

 

Lucembursko

17

3 a 8 a 14

 

Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union "VAT Rates Applied in the Member Statest of the European Union at January 2017"

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ