Zvyšování nepřímých daní je v EU trendem. Jak se vyvíjí sazby DPH v roce 2017?

12.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Z členských zemí Evropské unie je základní sazba DPH nejvyšší v Maďarsku (27 %) a nejnižší v Lucembursku (17 %). V posledních letech bylo evropským trendem zvyšování sazeb DPH, ke snížení došlo výjimečně, např. v Rumunsku pro rok 2017 (z 20 % na 19 %).

Světovým trendem je zvyšování sazeb nepřímých daní. Při zvýšení přímých daní při stejné hrubé mzdě má zaměstnanec nižší čistou mzdu. Při zvýšení nepřímých daní se prodražují každodenní nákupy, neboť zboží a služby jsou díky vyšší sazbě DPH dražší. Z členských zemí EU je jednotná sazba DPH pouze v Dánsku (25% sazba DPH). V ostatních zemích je mimo základní sazbu DPH zavedena snížená sazba DPH a v některých zemích i super snížená sazba DPH.

Historický vývoj sazeb DPH v Česku

Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH

od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1994

23 %

5 %

od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004

22 %

5 %

od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007

19 %

5 %

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009

19 %

9 %

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

20 %

10 %

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

20 %

14 %

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

21 %

15 %

od 1. 1. 2015

21 %

10 % a 15 %

Ke snížení sazby DPH dochází výjimečně

Vlivem ekonomické krize zvýšila řada členských zemí Evropské unie od roku 2009 základní sazbu DPH. I při zlepšení ekonomických ukazatelů však následně ke snížení základní sazby DPH nedochází. Jedinými zeměmi, kde v posledních letech došlo ke snížení základní sazby DPH, jsou Rumunsku a Lotyšsko. V Rumunsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 19 % na 24 %. Následně došlo od 1. 1. 2016 ke snížení na 20 % a od 1. 1. 2017 činí základní sazba DPH opět 19 %. V Lotyšsku došlo od 1. 1. 2009 ke zvýšení základní sazby DPH z 18 % na 21 % a od 1. 1. 2011 z 21 % na 22 %, ale od 1. 7. 2012 došlo ke snížení na 21 %.


Čtět také:
Nejnižší zdanění benzínu je v Mexiku. Jak je na tom Česko?
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Jak vysoká je penze v porovnání s předchozími příjmy?
Které země nejčastěji zvyšují minimální mzdu?
Zdanění českého zaměstnance je 8. nejvyšší v OECD

Změny základní sazby od roku 2009

Od roku 2009 došlo ke změně základní sazby DPH ve většině členských zemích Evropské unie. V některých zemích i opakovaně.

Zvýšení o 5 % a více

Nejvíce se základní sazba DPH v posledních 10 letech zvýšila v Maďarsku, a sice o 7 %. V Maďarsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2009 z 20 % na 25 % a od 1. 1. 2012 z 25 % na 27 %. V Řecku se základní sazba DPH zvýšila od 15. 3. 2010 z 19 % na 21 %, od 1. 7. 2010 z 21 % na 23 % a od 1. 6. 2016 z 23 % na 24 %. Ve Španělsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 16 % na 18 % a od 1. 9. 2012 z 18 % na 21 %. Ve Velké Británii se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2010 z 15 % na 17,5 % a od 4. 1. 2011 z 17,5 % na 20 %.

Zvýšení o 3 až 4 %

Na Kypru se základní sazba DPH zvýšila od 1. 3. 2012 z 15 % na 17 %, od 14. 1. 2013 ze 17 % na 18 % a od 13. 1. 2014 z 18 % na 19 %. V Portugalsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 20 % na 21 % a od 1. 1. 2011 z 21 % na 23 %. V Litvě se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2009 z 18 % na 19 % a od 1. 9. 2009 z 19 % na 21 %.

Zvýšení o 2 %

V Estonsku se základní sazba zvýšila od 1. 7. 2009 z 18 % na 20 %. V Chorvatsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 3. 2012 z 23 % na 25 %. V Itálii se základní sazba DPH zvýšila od 17. 9. 2011 z 20 % na 21 % a od 1. 10. 2013 z 21 % na 22 %. Ve Finsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2010 z 22 % na 23 % a od 1. 1. 2013 z 23 % na 24 %. Ve Slovinsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 7. 2013 z 20 % na 22 %. V Nizozemí se základní sazba DPH zvýšila od 1. 10. 2012 z 19 % na 21 %.V Lucembursku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2015 z 15 % na 17 %. V Irsku se základní sazba DPH zvýšila od 1. 1. 2012 z 21 % na 23 %.

V minulosti byly sazby DPH nižší

Aktuální sazby DPH jsou v jednotlivých západoevropských zemích výrazně vyšší než byla sazba DPH při jejím zavedení. Ve většině západoevropských zemích se základní sazba DPH při zavedení pohybovala okolo 10 %, např. v Dánsku (10% sazba DPH v roce 1967), v Německu (10% sazba DPH v roce 1968), v Itálii (12% sazba DPH v roce 1973), v Lucembursku (8% sazba DPH v roce 1970), v Nizozemí (12% sazba DPH v roce 1969), ve Švédsku (11,11% sazba DPH v roce 1969), ve Velká Británii (10% sazba DPH v roce 1973).

Sazby DPH v členských zemích EU k 1. lednu 2017 (v %)

Země Základní sazba DPH 2016 Snížená sazba DPH 2016

Maďarsko

27

5 a 18

 

Dánsko

25

x

 

Chorvatsko

25

5 a 13

 

Švédsko

25

6 a 12

 

Finsko

24

10 a 14

 

Řecko

24

6 a 13

 

Irsko

23

4,8 a 9 a 13,5

 

Polsko

23

5 a 8

 

Portugalsko

23

6 a 13

 

Itálie

22

4, 5 a 10

 

Slovinsko

22

9,5

 

Belgie

21

6 a 12

 

Česko

21

15 a 10

 

Španělsko

21

4 a 10

 

Lotyšsko

21

12

 

Litva

21

5 a 9

 

Nizozemí

21

6

 

Bulharsko

20

9

 

Estonsko

20

9

 

Rakousko

20

10 a 13

 

Slovensko

20

10

 

Velká Británie

20

5

 

Francie

20

2,1 a 5,5 a 10

 

Rumunsko

19

5 a 9

 

Německo

19

7

 

Kypr

19

5 a 9

 

Malta

18

5 a 7

 

Lucembursko

17

3 a 8 a 14

 

Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union "VAT Rates Applied in the Member Statest of the European Union at January 2017"Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ