Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

03.05.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zatížení v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Souhrnná daňová sazba je v Česku 11. nejvyšší ze zemí OECD.

V přiložené tabulce pod textem máme uvedenu souhrnnou daňovou sazbu v jednotlivých členských zemích OECD za rok 2016. Pouze u Česka počítáme již s údaji pro rok 2017. Souhrnná daňová sazba je součtem pěti nejvýznamnějších daňových odvodů, a to: daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, povinného pojistného placeného zaměstnancem a základní sazby DPH. V Česku je souhrnná daňová sazba téměř dvojnásobně vysoká oproti Chile, kde je ze zemí OECD nejnižší.

Nejvyšší daně jsou v Belgii

Souhrnná daňová sazba je vyšší než v Česku pouze v dalších 10 členských zemích Evropské unie (v Belgii, ve Francii, v Itálii, v Německu, v Rakousku, v Portugalsku, ve Švédsku, v Řecku, v Maďarsku a ve Finsku). Zdanění v mimoevropských zemích OECD je nižší než v zemích EU. Všechny mimoevropské země najdeme ve spodní části tabulky. Hlavním důvodem je především vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a vysoká základní sazba DPH v členských zemích EU. U Česka si provedeme praktický výpočet souhrnné daňové sazby, přičemž stejným způsobem je vypočítána i v ostatních zemích v tabulce.

Výpočet souhrnné daňové sazby v Česku

Souhrnná daňová sazba v Česku činí pro letošní rok 97,6 % (12,6 % + 11,0 % + 34,0 % + 21,0 % + 19,0 %). Jedná se o součet pěti nejdůležitějších daňových sazeb, a sice:

1) Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob (12,6 %)

Dle databáze OECD činila v roce 2016 průměrná měsíční mzda v Česku 27 506 Kč. Právě u této hrubé mzdy si vypočítáme efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka dle legislativy roku 2017. Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 % ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34 %). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Superhrubá mzda je tedy 36 900 Kč (27 506 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru). Daň z příjmu fyzických osob po uplatnění základní slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, činí 3 465 Kč (36 900 Kč x 15 % - 2 070 Kč). Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je tedy 12,6 % (3 465 Kč: 27 506 Kč).

2) Povinné pojistné placené zaměstnancem (11,0 %)

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem automaticky sraženo sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je tedy 11,0 %.

3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34,0 %)

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem je tedy 34 %.

4) Základní sazba DPH (21 %)

Každodenní nákupy prodražuje všem spotřebitelům daň z přidané hodnoty. Základní sazba DPH činí v letošním roce v Česku 21 %.

5) Sazba daně z příjmu právnických osob (19 %)

V Česku se daň z příjmu právnických osob odvádí pouze na centrální úrovni. V některých členských zemích OECD se platí daň z příjmu právnických osob na centrální i místní úrovni. Do souhrnné daňové sazby uváděné v tabulce přitom započítáváme kombinovanou sazbu daně z příjmu právnických osob, která je součtem centrální i místně daně z příjmu právnických osob.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD za rok 2016

Země Daňový index Země Daňový index

Belgie

124,4

Lucembursko

87,2

Francie

120,1

Dánsko

84,0

Itálie

112,8

Polsko

83,8

Německo

108,2

Turecko

82,8

Rakousko

105,8

Island

80,5

Portugalsko

103,8

Japonsko

75,3

Švédsko

103,3

USA

73,3

Řecko

102,2

Velká Británie

73,1

Maďarsko

98,0

Austrálie

70,3

Finsko

97,9

Mexiko

68,5

Česko

97,6

Kanada

66,9

Španělsko

97,3

Irsko

65,5

Slovensko

95,4

Izrael

64,4

Estonsko

92,1

Nový Zéland

60,9

Slovinsko

90,5

Korea

58,7

Norsko

89,9

Švýcarsko

52,3

Nizozemí

87,6

Chile

51,0

Pramen: sazby jednotlivých daní převzaty z databáze OECD, OECD Tax Database

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ