Když na letní brigádě vyděláte tolik, že se vám to nevyplatí

14.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí studenti, důchodci nebo ženy na rodičovské dovolené si během letních měsíců přivydělávají na dohodu o provedení práce. Pro některé lidi je však vyšší příjem z dohody o provedení práce finančně nevýhodný. Pro koho?

Jestliže je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak takový příjem nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z měsíční odměny se tedy neplatí sociální pojištění. Ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Pro koho je to důležité a neměl by mít vyšší měsíční příjem? Pro předčasné důchodce a studenty pobírající sirotčí důchod studující dálkovou formou. Jestliže mají předčasní důchodci nebo dálkoví studenti pobírající sirotčí důchod příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, potom nemohou současně pobírat státní důchod.

Praktický příklad 1): v předčasném důchodu

Pan Straka odešel v únoru do předčasného důchodu o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V letních měsících si může pan Straka přivydělat na dohodu o provedení práce. Jestliže bude měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, potom bude moci pan Straka současně pobírat předčasný důchod i měsíční odměnu z dohody o provedení práce. Když by byla měsíční odměna 10 001 Kč a více, potom by nemohl pan Straka pobírat předčasný důchod. Pan Straka bude současně pracovat pro dva zaměstnavatele a u každého bude měsíční odměna z dohody o provedení práce činit 9 000 Kč. Pan Straka bude tedy pobírat současně svůj předčasný důchod a dvě odměny z dohod o provedení práce. Limit ve výši 10 000 Kč se totiž posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně.

Praktický příklad 2): sirotčí důchod a studium

Slečna Poláchová (23 let) pobírá sirotčí důchod po zemřelém otci ve výši 7 100 Kč. Slečna Poláchová studuje dálkově vysokou školu. U dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia je podmínka nezaopatřenosti splněna, když nemá student příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Slečna Poláchová si může tedy přivydělávat během studia na dohodu o provedení práce, a to i pro více zaměstnavatelů současně, měsíční odměna však nesmí být 10 001 Kč a více. Jestliže by došlo k překročení limitu, potom by nebylo možné již pobírat sirotčí důchod. Při splnění podmínky nezaopatřenosti je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let věku.

Příjmový limit pro slevu na manželku

Na dohody o provedení práce si během roku často přivydělávají i maminky na rodičovské dovolené. V letních měsících je nabídka práce nejvyšší. Když má manželka (manžel) roční vlastní příjem nepřesahující 68 000 Kč, potom může manžel (manželka) v ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Rodičovský příspěvek se přitom do limitu nepočítá, peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) však ano. Pokud si manželka (manžel) během rodičovské dovolené přivydělává na dohodu o provedení práce, tak je vhodné si propočítat, jak vysoký příjem může manželka mít, aby bylo současně možné uplatnit daňovou slevu. Překročení limitu o několik tisícikorun by bylo finančně nevýhodné, neboť by nebylo možné uplatnit daňovou slevu, která by byla přitom vyšší než vyšší příjem z důvodu překročení limitu. U vysokých příjmů během pobírání rodičovského příspěvku již je finančně výhodnější vlastní příjem než daňová sleva.


Praktický příklad 3): na rodičovské dovolené

Paní Smutná je na rodičovské dovolené a během roku 2017 pobírá pouze rodičovský příspěvek. V letních měsících si prací na dohodu o provedení práce přivydělá 60 000 Kč. Během 3 měsíců má hrubou odměnu z dohody o provedení práce vždy 20 000 Kč. Do vlastních příjmů se počítá hrubá odměna, nikoliv čistá odměna nebo mzdové náklady zaměstnavatele. Manžel je zaměstnanec, a proto bude moci v ročním zúčtování uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Protože manžel během roku 2017 odvede vysoké zálohy na dani z příjmu, tak mu vznikne z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku nárok na daňovou vratku ve výši 24 840 Kč. Překročení limitu o několik tisícikorun u práce na dohodu o provedení práce by bylo pro rodinu finančně nevýhodné.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ