Sousede, rosteš? Jak ČR obchoduje se svými sousedy? A jak jim roste HDP?

14.07.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Země střední Evropy zažívají ekonomicky příznivé období. Minulý rok vykazovaly slušná tempa růstu a výhledově ekonomové očekávají další pokračování růstu. Jak je na tom ČR v porovnání se svými sousedy? Jak je na tom s importem a exportem do sousedních zemí?

Česká republika je výrazně proexportně zaměřený stát s pozitivní obchodní bilancí. Přibližně polovina exportovaných zboží a služeb se vyváží do sousedních států. Vzájemná spolupráce mezi Českou republikou a jejími sousedy roste rovněž na poli vědeckém, obranném i společenském. Česká republika má pozitivní obchodní bilanci se sousedními zeměmi jako celkem. Jedině z Polska dovážíme více zboží, než vyvážíme. Export a import zboží a služeb je součástí běžného účtu České republiky.


Běžný účet je souhrn:

  1. Obchodní bilance – tedy dovozu a vývozu zboží. 
  2. Bilance služeb – tedy dovozu a vývozu služeb.
  3. Bilanci výnosů – příjmy a jiné kompenzace tuzemským osobám ze zaměstnání v zahraničí a cizincům ze zaměstnání v naší zemi, příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi (úroky, dividenda a reinvestované zisky). Jedná se o tzv. prvotní důchody.
  4. Bilance běžných převodů – transakce nevedoucí ke vzniku závazků a pohledávek ve vztahu k zahraničí. Jedná se o tzv. druhotné důchody. Do této bilance jsou zahrnuty především příspěvky mezinárodním organizacím, dary a další.

Nejdůležitější složkou běžného účtu je obchodní bilance a bilance služeb. Tyto dvě složky tvoří většinu běžného účtu. V roce 2016 tvořil vývoz zboží a služeb (obchodní bilance a bilance služeb) přibližně 94 % kreditní strany běžného účtu, zatímco dovoz zboží a služeb byl ve výši cca 86 % debetní strany. Celkem se v roce 2016 z ČR vyvezlo množství zboží a služby v hodnotě téměř 3,8 bilionu Kč. Dovoz zboží a služeb do ČR v roce 2016 dosahoval přibližně hodnoty 3,4 bilionu Kč. Jak se na exportu a importu zboží a služeb podílely sousední státy?

Vývoz zboží a služeb České republiky

Téměř polovinu exportu zboží a služeb České republiky tvoří vývoz zboží a služeb do sousedních zemí. V roce 2016 se nejvíce zboží a služeb vyvezlo do Německa, které je dlouhodobě hlavním obchodním partnerem České republiky. Naopak zahraniční obchod s Rakouskem, ani po více než 20 letech od sametové revoluce, nedokázal navázat na předválečné obchodní vztahy. Téměř desetina našeho vývozu směřuje k našim východním sousedům ze Slovenska.

Struktura vývozu České republiky za rok 2016

vyvozzboziasluzeb_1

Zdroj: ČNB

V květnu 2017 vývoz meziročně vzrostl o 10,2 % a dovoz o 11,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 14,3 miliardy Kč, což je o 2,8 miliardy méně než loni. „Na straně vývozu je patrný zejména pozitivní vliv rostoucí exportní produkce automobilek. Vývoz strojů a dopravních prostředků se zvýšil o 9,8 procenta, v absolutním vyjádření se bilance v obchodu s automobily zlepšila o 3,1 miliardy korun", komentuje David Marek ze společnosti Deloitte. „Za silným růstem vývozu stojí především dobrá ekonomická situace u našich největších obchodních partnerů. V květnu se již tradičně dařilo vývozu motorových vozidel, silný růst jsme pozorovali i u vývozu základních kovů a kovodělných výrobků a počítačů," dodala analytička Raiffeisenbank Monika Junicke.

Dovoz zboží a služeb do České republiky

Dovoz zboží a služeb do ČR odráží velmi dobré vztahy mezi ČR a sousedními zeměmi. Největším importérem zboží a služeb do ČR je dlouhodobě Německo, v roce 2016 dovoz zboží a služeb z Německa tvořil přibližně čtvrtinu veškerých importovaných zboží a služeb. Polsko je jedinou sousední zemí, kam méně vyvážíme, než dovážíme. Hlavní složku polského dovozu tvoří zemědělské produkty. Sousední země České republiky jsou nenahraditelnými obchodními partnery, kteří v roce 2016 dohromady dovezli téměř 45 % importu zboží a služeb.

Struktura dovozu České republiky za rok 2016

Dovozzboziasluzeb_1

Zdroj: ČNB

Dovoz v prvním kvartálu 2017 ovlivnily zejména ceny komodit. Dražší ropa a zemní plyn prohloubily deficit v obchodu s těmito komoditami o 4,5 miliardy korun. Ačkoli nominální data ukazují na mírné zhoršení obchodní bilance v meziročním srovnání, po zohlednění vývoje cen v zahraničním obchodu je skutečnost taková, že se obchodní bilance reálně naopak zlepšila. Vliv na rychlejší růst dovozu se může skrývat v uvolnění kurzu české koruny, kdy se zahraniční produkty staly dostupnějšími pro české spotřebitele. A také větší chuť českých spotřebitelů a firem nakupovat. „Za celý letošní rok by přebytek zahraničního obchodu mohl dosáhnout 150-160 miliard korun,“ odhaduje dále David Marek.

Pokud se chcete dozvědět víc o zahraničním obchodu ČR pokračujte na:

Zahraniční obchod ČR, podrobný přehled

Zahraniční obchod ČR s Čínou roste 

Vývoj zahraničního obchodu ČR 

Růst HDP České republiky a okolních zemí

Od roku 2014 roste HDP ve všech středoevropských státech. Průměrný růst HDP byl nejvyšší v Polsku, naopak nejméně rostl HDP v Rakousku. 

V květnu 2017 rostl meziročně HDP v jednotlivých zemích následovně:

  • Rakousko - 2,30 %
  • Česká republika - 3,00 %
  • Německo - 1,70 %
  • Polsko - 4,00 %
  • Slovensko - 3,10 %

Růst HDP zemí střední Evropy mezi lety 2014 a prvním kvartálem 2017 

rustHDP_1

ČNB odhaduje meziroční růst reálného HDP České republiky v roce 2017  ve výši 2,9 % a v roce 2018 ve výši 2,8 %. Evropská komise vydala prognózu růstu HDP eurozóny ve výši 1,7% v roce 2017 a 1,8 % v roce 2018.

Zdroje: ČTK/ČNB/Deloitte 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU