Přiznání starobního důchodu není samozřejmostí

17.07.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na státní důchod není automatický nárok, musí být splněny zákonné podmínky. A to u všech důchodů, tedy starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu. Podívejme se na vybrané případy, kdy není přiznán starobní důchod.

Aby bylo možné pobírat starobní důchod na účet, tak musí žadatel o starobní důchod dosáhnout potřebného důchodového věku, získat minimální dobu pojištění a o starobní důchod si písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Když není některá z těchto podmínek splněna, tak není možné každý měsíc státní důchod dostávat. Důchodovým záležitostem je nutné věnovat dostatek času před samotným podáním žádosti.

Důchodový věk se liší dle ročníku narození a u žen se zohledňuje počet vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk lidí, kteří aktuálně odchází do důchodu. V roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Do doby pojištění se počítají odpracované roky a tzv. náhradní doby pojištění.

Důchodový věk pro ročníky narození 1954 až 1961

Rok narození

 

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

 

TIP: Vyzkoušejte důchodové kalkulačky:


Praktický příklad 1): krátká doba pojiětní

Pan Beneš dosáhne v září řádného důchodového věku, nesplňuje však podmínku alespoň doby pojištění v rozsahu 33 let. Důvodem je skutečnost, že pan Beneš byl dlouhodobě nezaměstnaný a před rokem 2011 pracoval často pouze na dohodu o provedení práce. Evidence na úřadu práce se hodnotí do doby pojištění pouze v zákonném rozsahu. Řešením pro pana Beneše může být zpětné dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění, aby získal potřebnou dobu pojištění. Přihláška se podává na místně příslušné OSSZ a evidenci na úřadu práce, která se nepočítá pro důchodové účely, je možné zpětně dopojistit bez časového omezení.

Praktický příklad 2): chybějící údaje v evidenci ČSSZ

Paní Malá získala dobu pojištění v rozsahu 35 let, ale v evidenci ČSSZ jí chybí údaje za dobu zaměstnání před deseti lety. Ve své databázi má ČSSZ dobu pojištění pouze v rozsahu 32 let. Paní Malá skutečně získanou dobu pojištění vydokladuje, a proto ji bude starobní důchod nakonec přiznán.

Praktický příklad 3): předčasný důchod

Paní Bláhová získala dobu pojištění v rozsahu 32 let a chce v roce 2017 odejít do předčasného důchodu. Paní Bláhová do předčasného důchodu odejít nemůže, neboť z důvodu volby předčasného důchodu se potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu nesnižuje.

Praktický příklad 4): čerpání předdůchodu

Pan Zedník (narozen 10. 1. 1959) má řádný důchodový věk 64 let. Do řádného starobního důchodu může pan Zedník odejít nejdříve 10. 1. 2023. Pan Zedník chce odejít do předčasného důchodu o pět let dříve, tedy 10. 1. 2018. Tak brzy nemůže pan Zedník do předčasného důchodu odejít. Pět let před dosažením řádného důchodového věku je možné čerpat předdůchod, což není státní dávka důchodového pojištění. Předčasný důchod o pět let dříve budou moci čerpat občané mající řádný důchodový věk 65 let. Pan Zedník může odejít do předčasného důchodu nejdříve při dosažení 60 let, tedy 10. 1. 2019.

Praktický příklad 5): HPP a odchod do důchodu

Zaměstnankyně Pilná se mylně domnívá, že veškeré důchodové záležitosti za ni vyřídí její zaměstnavatel a řekne ji, kdy má ukončit pracovní poměr. Žádost o důchod si musí paní Pilná podat sama. Paní Pilná se musí sama rozhodnout, zdali chce odejít do předčasného důchodu, řádného důchodu nebo „přesluhovat“. Dosažení řádného důchodového věku není totiž důvodem pro ukončení pracovního poměru. V řádném důchodovém věku je možné pobírat současně důchod a mzdu nebo odejít do důchodu později a pracovat na tzv. procenta.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY