Chcete si adoptovat dítě? Tohle budete muset zařídit…

04.08.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Papírování, nervy, kontroly a čekání. I tak by se dala nazvat adopce. Svěření dítěte do náhradní rodinné péče rozhodně není jen tak. Co všechno budete muset zařídit?

Osvojení dítěte je náročná záležitost, kterou by si měl každý pečlivě promyslet. I když existuje forma zrušitelné adopce, jedná se skutečně jen o výjimečné případy. Dítě přece není věc, která by se dala reklamovat. Kam byste ale měli zajít, pokud máte v rozhodnutí jasno?

Jak adoptovat dítě

Kde zažádat o adopci?

První místo, kam poputujete po důkladném rozhodování, bude obecní či krajský úřad s rozšířenou působností. Nutné je, aby byl v místě trvalého bydliště. Následně bude třeba najít oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde budete sociální pracovnicí informováni o postupu. Poté budete potřebovat:

 • Vyplněný formulář s žádostí o zařazení do evidence žadatelů
 • Doklad o státním občanství anebo trvalém pobytu (pobyt musí trvat min. 365 dní).
 • Lékařskou zprávu 
 • Údaje o ekonomické a sociální stránce (ideálně výpisy z účtu)
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Písemný souhlas, že jsou o vás příslušné orgány oprávněny zjišťovat potřebné informace.
 • Písemný souhlas ke zjišťování, zdali nedošlo ke změně.
 • Kopii oddacího listu v případě manželů
 • Životopis

Po důkladném prověření žadatele se k dokumentům navíc připojí:

 • Vyjádření žadatele, zda chce být také zařazen do evidence zprostředkování adopce z ciziny.
 • Souhlas o zprostředkování náhradní rodinné péče orgánem sociálně-právní ochrany dětí
 • Souhlas k přípravě přijetí dítěte do rodiny
 • Vyjádření obecního nebo krajského úřadu o tom, zdali dojde ke zprostředkování.

Proč je čekací doba na svěření dítěte tak dlouhá?

Čekací dobu ovlivňují především vaše požadavky na dítě. V jednom z formulářů bude třeba zapsat představy o tom, jaké by mělo dítě být. Budete muset vyplnit, zdali byste chtěli radši děvče nebo chlapce anebo zda vám nevadí zdravotní handicap, jiné etnikum anebo např. nízké vzdělání či špatný zdravotní stav biologických rodičů.

Nejžádanějšími dětmi jsou zdraví běloši do 1 roku. Čekací doba se zde ale díky vysoké poptávce může prodloužit klidně i na 7 let. Pokud ale ovšem někomu nevadí nemocné dítě anebo dítě romského původu, čekací doba se může zkrátit i na 2 roky.

Prověřování žadatelů o adopci

V prvé řadě vás budou čekat psychotesty, které mají písemnou i ústní formu. Prověřuje se téměř vše: charakter, psychický stav, předpoklady k výchově a samozřejmě i motivace, ale i stabilita rodiny anebo manželského svazku.

Buďte připraveni i na to, že bude prověřována vaše domácnost, a to návštěvou přidělené sociální pracovnice, která bude muset zhodnotit rodinné podmínky, a zdali je prostředí vhodné pro dítě.

Posledním bodem bude pak přípravný kurz pro budoucí náhradní rodiče. Jedná se v podstatě o jakési zasvěcení, jak přistupovat k výchově adoptovaného dítěte. Dostanete tak možnost prodiskutovat tuto problematiku s odborníky anebo již se stávajícími osvojiteli či pěstouny.

Zařazení do evidence žadatelů o adopci

Po zařazení vám může být oficiálně přiděleno dítě. I když se ale nějaké najde, nebudete si jej moci okamžitě odvést domů, jak je to ukazováno v amerických filmech. Nejprve jej budete muset pravidelně navštěvovat a až následně vám bude umožněno vzít si jej např. na víkend v rámci hostitelské péče.

Poté nastupuje tzv. předadopční péče, což je období dlouhé minimálně 3 měsíce, kdy se již o dítě plně staráte, ale osvojení vám prozatím nebylo přiřknuto soudem. O to si ale samozřejmě můžete po uplynutí zmíněných 3 měsíců zažádat. Poté, co soud schválí osvojení, se žadatelé automaticky stávají rodiči dítěte a mají mezi sebou vzájemná práva jako v případě pokrevní příbuznosti.

Co dělat, když nejste zařazení do evidence?

V případě nespokojenosti se lze proti rozhodnutí odvolat, a to do 15 dnů po doručení.

Nárok na sociální dávky při adopci

Osvojitelé si mohou zažádat o běžné sociální dávky pro rodiny, ale např. i o peněžitou pomoc v mateřství, pokud je dítě mladší 7 let. Je možné navíc zažádat i o porodné a rodičovský příspěvek. Přesto zde neexistují žádné speciální sociální dávky anebo odměny, jak je to v případě pěstounské péče.


Mohlo by vás také zajímat: 


Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY