Daňový bonus na děti: můžu uplatnit i s nízkým příjmem?

30.08.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. Jaký je nutné mít příjem? Jak je to při práci po část roku?

Zaměstnanci mohou daňové zvýhodnění uplatňovat u svého zaměstnavatele měsíčně, mzdové účetní je potřeba doručit potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje nebo čestné prohlášení. Roční daňové zvýhodnění na první dítě za rok 2017 činí 13 404 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. Pro čerpání měsíčního daňového bonusu je nutné mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy. Maximální částka ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč.


Jaké nás čekají od příštího roku změny v daních?


Hranice rozhodného příjmu

Roční daňový bonus za rok 2017 může uplatnit pouze poplatník, který bude mít roční příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů nebo z nájmu alespoň ve výši 66 000 Kč, což je šestinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu. Za rok 2018 bude nutné mít z důvodu zvýšení minimální mzdy roční rozhodné příjmy alespoň ve výši 73 200 Kč, přičemž se budou započítávat pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy z kapitálového majetku a pronájmu se již tedy pro čerpání daňového bonusu nebudou zohledňovat.

Praktický příklad 1): OSVČ a příjmy z pronájmu

Paní Černá bude mít za rok 2017 rozhodné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 60 000 Kč a ještě příjmy z pronájmu ve výši 50 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2017 bude moci paní Černá uplatnit daňové zvýhodnění na dceru. Při stejných příjmech v příštím roce by však paní Černá již daňové zvýhodnění na dceru za rok 2018 uplatnit nemohla.

Práce po část roku

Někteří zaměstnanci pracují pouze po část roku, přičemž jim v některých měsících roku vznikne nárok na daňový bonus, ale současně nedosáhnou rozhodné částky pro čerpání ročního daňového bonusu. Jestliže úhrn rozhodných příjmů nedosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2017 tedy částky 66 000 Kč, potom zaměstnanec nárok na již vyplacené měsíční daňové bonusy neztrácí.

Tip: Jak se počítá daňový bonus, když pracujete jenom v létě

Praktický příklad 2): práce jen 4 měsíce

Paní Novotná byla v měsících lednu až srpnu 2017 nezaměstnaná. Od 1. září nastoupí do práce na standardní pracovní smlouvu a u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti. Měsíční daňové zvýhodnění bude činit 2 734 Kč. Měsíční hrubá mzda paní Novotné bude 13 000 Kč.

  • Vypočtená daň z příjmu fyzických osob činí 2 625 Kč (13 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %).
  • Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč je daň z příjmu fyzických osob 555 Kč.
  • Uplatněné daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 2 734 Kč je vyšší o 2 179 Kč (2 734 Kč – 555 Kč) než vypočtená daň z příjmu, paní Novotné vznikne tedy nárok na měsíční daňový bonus ve výši 2 179 Kč.
  • Měsíční čistá mzda paní Novotné, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na bankovní účet, bude tedy 13 749 Kč. Z hrubé mzdy ji bude sraženo sociální pojištění ve výši 845 Kč (13 000 Kč x 6,5 %) a zdravotní pojištění ve výši 585 Kč (13 000 Kč x 4,5 %) a obdrží zmíněný měsíční daňový bonus ve výši 2 179 Kč.
  • Paní Novotná nebude mít za rok rozhodné vlastní příjmy vyšší než 66 000 Kč, proto nebude moci uplatnit paní Novotná nárok na roční daňový bonus. Vyplacené měsíční daňové bonusy za měsíce září až prosinec v souhrnné výši 8 716 Kč (2 179 Kč x 4 měsíce) však paní Novotná vracet nebude. Nárok na tyto obdržené měsíční daňové bonusy paní Novotné zůstal.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ