Průměrný Čech zvládne 58,7 litru. Kolik vypijete za rok mléka?

07.09.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Mléko a mléčné výrobky patří mezi tradiční lidské potraviny a "mléčné" země dotují výrobu mléka. Jsme vůbec soběstační? Která země vyprodukuje nejvíce mléka?  Kde je jeho spotřeba nejvyšší? A který mléčný výrobek má nyní "cenu zlata"?

Mléko patří mezi tradiční lidské potraviny a mlékárenský průmysl má v ČR i v EU silné postavení. Mléka bylo v ČR tradičně nadbytek, tak ho česká vláda zavedla do škol zdarma. V ČR i EU je mlékárenský průmysl štědře dotován a je tomu tak již od dob socialismu. Jak je to s jeho produkcí ve světě? Jsme vůbec soběstační? A jak se vyvíjela jeho spotřeba?

Tento článek pojednává pouze o kravském mléku, pokud tedy není uvedeno jinak. Je to z toho důvodu, že kravské mléko a produkty z něj jsou v ČR dominantní ve vztahu k ostatním druhům mléka.

Největší producenti mléka na světě

Největším světovým producentem kravského mléka je Evropská unie. Pokud ovšem budeme jednotlivé státy Evropské unie brát samostatně, tak by největším producentem byly USA. Na druhém místě by byla Indie, která by podle analýz měla do 10 let i předběhnout EU jako celek. V grafu jsou uvedeni největší producenti mléka za rok 2014 dle Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO).

Největší producenti mléka (včetně mléčných výrobků, ale bez másla) na světě v roce 2014 (údaje uvedeny v tis. tun)

vyrobamleka

Zdroj: FAO, EUROSTAT

Produkce mléka v ČR a naše postavení v EU 

Česká republika ročně vyprodukuje přibližně 3 miliony tun mléka (včetně mléčných výrobků, ale bez másla), což nás řadí v rámci EU mezi středně velké producenty. V počtu obyvatel na jednu dojnici patříme s cca 29 obyvateli na 1 dojnici do podprůměru EU, ještě hůře jsou na tom sousedé ze Slovenska. Z tabulky i grafu je patrné, že Německo je mléčným králem EU, jak v počtu dojnic, tak i v produkci kravského mléka. V počtu dojnic na 1 obyvatele je na tom nejlépe další tradiční "mléčná" země Irsko. Naopak na chvostu tohoto žebříčku je Řecko, kde působí velmi mnoho malých producentů mléka na severu země a chybí velké mlékárenské společnosti. I to je jeden z důvodů, proč je v Řecku mléko drahé (po Kypru a Maltě třetí nejdražší v rámci EU - 38 eur za 100 kg mléka).

Produkce kravského mléka v zemích EU v roce 2015

mleko

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování

Spotřeba mléka v ČR a EU

Spotřeba mléka a mléčných výrobků z mléka (bez másla) je poměrně stabilní. V roce 2015 byla v ČR spotřeba mléka (včetně mléčných výrobků, ale bez másla) 242,3 kg na obyvatele. Mléka samotného vypije průměrný Čech přibližně 58,7 litru, z toho kravského mléka 58,6 litru. Kozího mléka ročně průměrný Čech vypije jen jeden decilitr. Od roku 1989 se spotřeba mléka a mléčných výrobků snížila o více než 30 litrů. Naopak sýrů spotřebujeme o více než 5 kilogramů - 13,1 kg. I struktura spotřeby sýru se změnila - spotřeba tavených sýrů v roce 1989 byla 2,7 kg, v roce 2015 jen 2 kg. Spotřeba přírodních sýrů se téměř zdvojnásobila - v roce 1989 byla 7,8 kg na 13,1 kg v roce 2015.  

Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR (v kilogramech na obyvatele)

Ml____n___v__robky

Zdroj: ČSÚ 

Spotřeba mléčných výrobků má klesající trend, navíc nastupují nové módní trendy ve stravování - rostlinná "mléka". Až čas teprve ukáže, jak se česká spotřeba bude vyvíjet. 

Soběstačnost ČR

Podle Ministerstva zemědělství mléčná soběstačnost ČR dosahovala v roce 2015 přibližně 130 %. Mléčná soběstačnost EU dle CLAL (Italská poradenská společnost pro mlékárenský průmysl) byla v roce 2016 přibližně 113 % (ČR podle této statistiky dosáhla 135 %).

Mléčný tuk - žluté zlato?

V Evropské unii byl od uvolnění kvót velký přebytek mléka, který se ještě zvětšil zavedením ruských sankcí. Tyto faktory stlačily cenu mléka na dlouhodobě neudržitelnou úroveň a EU zareagovala dotacemi na omezení chovů mléčného skotu. Nedlouho na to se ovšem zvedla poptávka po mléku (a hlavně mléčném tuku) a ceny másla vylétly nahoru, protože čínský drak doslova vysával z Evropy mléčný tuk. U nás se to projevilo na růstu cen másla, ke kterému se přidaly další nepříznivé faktory (přechod z odtučněným produktů na více tučné, marže obchodníků, kteří trochu zneužívají české spotřebitele a jejich preferenci k českému máslo, a rovněž menší tučnost "letního" mléka).

Jak se dříve propagovalo mléko

Situace na trhu mléka v ČR a EU je specifická jako ostatně celá zemědělská politika. Po zrušení kvót začaly mlékárny tvrdě soutěžit snižováním cen, ty ovšem byly pod výrobními náklady a opět nastoupily dotace, jak ze strany jednotlivých států, tak i z EU. Minulý rok byl takový přebytek mléka, že EU musela dotacemi tlumit jeho produkci.

Uvidíme, jak evropské země zareagují na stále rostoucí poptávku po kravském mléku v Asii. Navíc je stále větší poptávka po mléčném tuku (máslu), protože spotřeba másla a potravin z mléčného tuku (mléčná čokoláda) zejména v asijských zemích stále roste. Vláda ČR má za cíl podporovat mléčný průmysl a udržet soběstačnost kolem 130 % a nadále podporovat další zpracování mléka na mléčné produkty, protože se velké množství mléka vyváží na zpracování do zahraničí.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU