Které země EU jsou nejvíce zadluženy?

26.01.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Řecko je stále nejvíce zadluženou zemí a nezdá se, že se tato situace brzy změní. Jak se změnil jeho dluh za posledních 10 let? Jak jsou na tom ostatní státy? Jak je na tom ČR?

Země Evropské unie jsou často kritizovány za vysoké veřejné dluhy, které by měly začít snižovat (zejména při stabilně rostoucí ekonomice). EU si v ČR prochází krizí důvěry, kdy lidé chtěli vystupovat již při řecké krizi. Na tu navázala krize migrační a rovněž Brexit. Jak se změnilo zadlužení zemí Evropské unie během posledních deseti let? Jak bojují nejzadluženější země EU s dluhem? Jak je na tom Česká republika?

Nejvíce zadlužené země Evropské unie

Poměř hrubého veřejného dluhu na HDP je jedním z Maastrichtských kritérií (známých též jako konvergenční kritéria), které tvrdí, že podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Ze zemí EU ve třetím kvartálu 2017 tuto podmínku nesplňovalo hned 15 zemí.

Nejvyšší veřejný dluh na HDP má již tradičně Řecko, jehož dluh v třetím kvartálu 2017 dosahoval přibližně 177 % HDP Řecka. Nicméně řecký veřejný dluh kulminoval v druhém kvartálu 2014, kdy dosahoval přibližně 181 % a od té doby mírně klesl. Bohužel oproti třetímu kvartálu roku 2016 řecký veřejný dluh narostl o 1 % HDP. Na příští rok se ovšem očekává jeho pokles, protože již minulý rok řecké HDP rostlo přibližně o 1,6 % HDP a na tento rok se počítá s růstem až o 2,5 % HDP. Řecká vláda hlásí, že tento rok bude rozpočet přebytkový a dluh by měl klesnout, tak uvidíme.

Svoji "stříbrnou pozici" obhájila Itálie, jejíž veřejný dluh se před deseti lety pohyboval kolem 100 % jejího HDP a nyní je ještě o třetinu vyšší. Italové hodlají v roce 2018 výrazně šetřit a to s rostoucí italskou ekonomikou (předpovídá se růst kolem 1,5 % HDP na rok 2018) by mohlo stlačit dluh pod 130 % italského HDP již během roku 2019 (alespoň tak zní předpověď Evropské komise).

Třetí nejzadluženější zemí EU je Portugalsko, jehož jméno se také nepříjemně spojovalo se slovem bankrot. Toho si portugalská vláda je vědoma a do konce svého volebního období v roce 2019, by ráda díky škrtům stlačila veřejný dluh pod 120 % HDP. Portugalská ekonomika minulý rok rostla přibližně o 2,5 % HDP a tento rok by mohl růst kolem 2 % HDP.

Přehled 15 nejvíce zadlužených zemí dle podílu veřejných dluhů na HDP

Pořadí Země Veřejný dluhy vztažený na HDP dané země ve třetím kvartálu 2007 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země v třetím kvartálu 2012 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země ve třetím kvartálu 2017
1 Řecko 102,2 % 154,7 % 177,4 %
2 Itálie 102,0 % 123,2 % 134,1 %
3 Portugalsko 67,6 % 123,8 % 132,1 %
4 Belgie 92,4 % 106,1 % 106,1 %
5 Kypr 54,3 % 77,8 % 103,2 %
6 Španělsko 36,9 % 78,6 % 98,7 %
7 Francie 65,8 % 89,2 % 98,4 %
8 Velká Británie 41,1 % 83,4 % 86,5 %
9 Chorvatsko 37,9 % 69,1 % 81,0 %
10 Rakousko 75,1 % 82,3 % 80,4 %
11 Slovinsko 23,3 % 48,1 % 78,4 %
12 Maďarsko 65,0 % 77,2 % 74,4 %
13 Irsko 27,5 % 120,5 % 72,4 %
14 Německo 64,1 % 80,0 % 65,1 %
15 Finsko 32,8 % 51,9 % 60,4 %
  Eurozóna 66,6 % 88,9 % 88,1 %
  Evropská unie 58,8 % 83,7 % 82,5 %

Zdroj: Eurostat

Irsko, se během ekonomické krize rovněž potýkalo s vysokým dluhem (v roce 2012 dosahoval jeho veřejný dluh 115 % HDP) a v souvislosti s ním se mluvilo i o bankrotu, který nepřišel hlavně díky finanční pomoci z EU. Za poklesem dluhu stojí přísnější kontrola výdajů a silný růst ekonomiky. Irsko chce ovšem nadále snižovat svůj dluh pomocí omezování mandatorních výdajů. Uvidíme, co s irskou ekonomickou udělá Brexit. Veřejný dluh Kypru narostl téměř dvojnásobně a kyperská vláda by měla prokypřit veřejné rozpočty, protože Kypr patří mezi nejrychleji se zadlužující země světa. Kyperské HDP v roce 2017 solidně rostlo (meziročně o cca 3,8 %) a rovněž v roce 2018 se mu předpovídá další růst (cca 3,4 %), což by Kypru mělo pomoci splácet dluhy.

Kterým zemím se dluh snížil nejvíce?

Za 10 let nejvíce dluh narostl v Řecku, kde se veřejné zadlužení zvýšilo o 75 % HDP. Dále se přesuneme na Pyrenejský poloostrov, kde veřejné dluhy Portugalska a Španělka rostly jako houby po dešti. Veřejný dluh Portugalska vzrostl téměř dvojnásobně z 67,6 HDP % na 132,1 % HDP. Španělský veřejný dluh se za posledních deset let zvětšil 1,7krát na téměř 100 % španělského HDP.

Pořadí Země Srovnání veřejného dluhu vztaženého na HDP mezi 3. kvartálem 2007 a 3. kvartálem 2017 Srovnání veřejného dluhu vztaženého na HDP mezi 3. kvartálem 2012 a 3. kvartálem 2017 Srovnání veřejného dluhu vztaženého na HDP mezi 3. kvartálem 2016 a 3. kvartálem 2017
1 Řecko 75,2 % 22,7 % 1,0 %
2 Itálie 32,1 % 10,9 % 2,0 %
3 Portugalsko 63,2 % 7,0 % -2,0 %
4 Belgie 14,6 % 25,4 % -1,8 %
5 Kypr 48,9 % 20,1 % -8,3 %
6 Španělsko 61,8 % 9,2 % -1,2 %
7 Francie 32,6 % -0,8 % 1,0 %
8 Velká Británie 45,4 % 3,1 % -0,7 %
9 Chorvatsko 43,1 % 11,9 % -3,4 %
10 Rakousko 5,3 % -1,9 % -2,3 %
11 Slovinsko 55,1 % 30,3 % -3,3 %
12 Maďarsko 7,4 % -4,8 % -2,7 %
13 Irsko 44,6 % -48,4 % -3,0 %
14 Německo 1,0 % -14,9 % -4,1 %
15 Finsko 27,6 % 8,5 % -1,2 %
  Eurozóna 21,5 % -0,8 % -1,6 %
  Evropská unie 23,7 % -1,2 % -0,4 %

Zdroj: Eurostat

Nejrychleji rostl veřejný dluh v Lotyšku, které svůj dluh zvýšilo čtyřnásobně (v roce 2007 byl dluh 7,8 % HDP a v roce 2017 dosahoval již cca 40 % HDP), i přesto je zadlužení Lotyšska hluboko pod průměrem EU (průměr v druhém kvartálu 2017 činil v EU 83,4 % HDP), ale jelikož Lotyšsko splňuje konvergenční kritéria, zaměříme se na něj příště, kdy se podíváme na nejméně zadlužené státy EU.

Jsme premianti Evropské unie?

České republice vzrostl veřejný dluh za 10 let o cca 8 %. Jeho hodnota v třetím kvartálu roku 2007 dosahovala 27 % českého HDP a v jednu chvíli přesáhla již 40 % HDP, ale díky silnému ekonomickému růstu se v třetím kvartálu 2017 pohyboval veřejný dluh na 35,1 % HDP, což z nás činí jednu z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Aktuálně český veřejný dluh dosahuje přibližně 1,62 bilionu Kč. Nicméně česká ekonomika solidně šlape, nezaměstnanost láme rekordy a průměrná mzda se blíží k 30 tisícům Kč.

Vysoký veřejný dluh není pouze evropský problém, ale potýkají se s ním také jiné velmoci Japonsko a USA. Čínské vládní garnituře zase přidělává vrásky vysoké zadlužení firem. Země Evropské unie prošly nelehkým obdobím, kdy celkové zadlužení jejich zemí před krizí 58,8 % HDP zemí Evropské unie, v krizové době se blížilo 85 % HDP a nyní se pomalu snižuje a veřejný dluh zemí EU dosahuje 82,5 % jejich HDP. Uvidíme, jak se budou veřejné dluhy vyvíjet při odchodu Velké Británie, nekončící migrační krizi i zvyšujícím se nárokům na financování do evropské obrany.

Jak vy vidíte vysoké zadlužení evropských zemí? A co říkáte na český veřejný dluh?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU