Jak efektivně řídit a snižovat náklady na flotilu firemních vozidel?

28.02.2018 | , Lesensky.cz
MAKRODATA A EU


Firemní flotila představuje nezanedbatelnou položku rozpočtu. Jak snížit celkové náklady vozidel, abychom ušetřili?

Celkové náklady na provoz vozidla

Z ekonomického hlediska je u vozidla nejdůležitější celková, a nikoliv pořizovací cena. V tomto ohledu je třeba zmínit ukazatel TCO (total cost of operation). Podstata TCO spočívá v zahrnutí celkových nákladů spojených s pořízením a provozováním vozidel, které jsou poníženy o zůstatkovou hodnotu, tedy prodejní cenu ojetého vozu. Analýzou TCO tak lze zjistit, že výhodnější nutně nemusí být pořídit levnější vozidlo. I dražší vůz totiž může být z hlediska celkových nákladů přijatelnější, nebude-li výrazně ztrácet na své zůstatkové hodnotě. Stejně tak dražší automobil, který však má nižší spotřebu a nižší náklady na servis, může být ve výsledku také výhodnější. Jde o to vzít v úvahu ceny všech položek souvisejících s provozem vozidla za celou dobu jeho užívání.

Správná obměna vozového parku

Čím je doba, po kterou vozy firma provozuje, delší, tím více rostou servisní náklady a klesá zůstatková hodnota aut. Podle loňského průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO) je doba, po níž firmy vozidlo užívají, než ho vymění za nové, v ČR i v Evropě průměrně 6 let. Průměrné stáří všech osobních automobilů v Česku je přitom podle Svazu dovozců automobilů skoro 15 let. „Představa, že oddalováním nákupu nových vozidel firma ušetří, je nesprávná. Pravidelnou obměnou vozového parku je zajištěna rozumná míra servisních nákladů a nízké provozní náklady například díky nižší spotřebě pohonných hmot u nových modelů,“ uvádí Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader ARVAL CZ. Ideální doba pro obměnu vozů je před tím, než začnou servisní náklady výrazněji růst a zůstatková hodnota více klesat. „Doporučené intervaly obměny se u různých značek vozů i různých modelů liší. Svůj vliv zde má i zvolená motorizace vozu, jeho roční nájezd kilometrů či pravidla dle interní car policy společnosti,“ dodává Tomáš Kadeřábek.

Jak snížit náklady firemních vozidel - pojištění, leasing

zdroj: Shutterstock

Operativní leasing

Mohlo by se zdát, že pronájem vozidel formou operativního leasingu musí být logicky dražší než jejich nákup. Leasingové společnosti vozům samozřejmě poskytují veškerou potřebnou údržbu, což si většinou žádá autorizovaný značkový servis. Ten rozhodně není levný a rovněž leasingová společnost musí realizovat zisk. I přesto neplatí, že by pronájem vozu byl nutně dražší než jeho přímá koupě. Leasingové společnosti totiž nakupují servis i vozidla ve velkých objemech a díky silnému postavení vůči dodavatelům mohou nasmlouvat velmi příznivé ceny pro běžného zákazníka nedosažitelné. „Finanční výhodnost operativního leasingu je možné doložit konkrétními čísly díky srovnání celkových nákladů provozu vozidla u každé značky, typu i modelu,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek. Výhodou je samozřejmě i garance nákladů na několik let dopředu díky stejné měsíční splátce po celou dobu nájmu.

TIP: Srovnejte si ceny povinného ručení.

Monitoring vozidel

Díky monitoringu firemních vozů je možné kontrolovat efektivitu flotily, ale i zajistit bezpečnost řidičů. České firmy přitom zaujímají mezi autoparky v evropských zemích přední pozici ve vybavení vozidel telematickými systémy. Podle průzkumu CVO mělo loni telematiku zavedenou 32 % autoparků v ČR oproti 20 % v ostatních evropských zemích. Monitorování firemních vozidel nespočívá jen v prostém sledování jejich polohy. Umožňuje zaznamenávat mnoho provozních parametrů a statistických ukazatelů. Správce flotily tak získává přehled o nájezdech, spotřebě paliva, stavu paliva v nádrži, stylu jízdy řidiče, zatížení náprav nebo například o teplotě v nákladovém prostoru. „Telematické systémy nabízejí také hlášení poruch motoru nebo zavolání dispečinku v případě nehody, dále generování knihy jízd a podkladů pro diety a cestovní náhrady. V neposlední řadě je pro optimalizaci celkových nákladů užitečné rozlišení služebních a soukromých jízd,“ dodává Tomáš Kadeřábek.


Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: MAKRODATA A EU