Co je operativní leasing?

Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy.

Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který katalogizuje a zájemce má tak možnost si z takového katalogu vybrat. Pouze ojediněle kupuje leasingová společnost předmět podle přání svého zákazníka. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.

Délka pronájmu

Operativní leasing je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Doba pronájmu není omezena. Obvykle bývá minimální délka pronájmu jeden rok, maximálně pak podle stupně opotřebení předmětu pronájmu.

Co obvykle splátky obsahují

Ve splátkách bývá obsažena amortizace předmětu leasingu; finanční služby, které společnosti poskytují; pojištění předmětu; administrativní poplatek a servisní náklady.

Proč zvolit právě operativní leasing?
Jak již z textu vyplynulo, finanční leasing, se kterým se běžný spotřebitel setkává, je něco jiného než leasing operativní. Co nám tedy leasingová společnost nabízí jiného? Jedná se o:

 

  • upřesnění konečných vlastností při pořizování předmětu leasingu, a tedy i popis objednávky je sestavován z požadavků koncového uživatele
  • během probíhajícího operativního leasingu i po ukončení zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti
  • všechna rizika, která jsou spojena  s vlastnictvím předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
  • všechna rizika, která jsou spojena s provozováním předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
  • všechna rizika, která jsou spojena s poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu přebírá leasingová společnost

Vše, co bylo v bodech obsaženo se zdá být naprosto ideální. Potřebujete si pořídit novou věc, víte, že jí budete používat jen po určitou dobu, a tak zvolíte operativní leasing. Jakoukoliv poruchu, odcizení anebo jinou nepříjemnost za Vás vyřeší leasingová společnost. Musíte ale počítat i s tím, že tato rizika má již společnost započítána v ceně leasingového předmětu.

Nemáte-li finanční prostředky na zakoupení potřebného předmětu, pak může být i pro vás operativní leasing jednou z cest z tohoto problému. Po ukončení smlouvy je také možno po domluvě předmět odkoupit. Výhodnost samozřejmě záleží na nájemní a kupní ceně. Při výhodné nájemní ceně je možné smlouvu uzavřít na tak dlouhou dobu, aby na konci byla zůstatková cena předmětu co nejnižší.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: