Výpočet sociálního pojištění za rok 2017 u OSVČ pětkrát jinak

13.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Výpočet sociálního pojištění přitom může být odlišný. Podívejme se na pět praktických příkladů.

Vliv na výpočet sociálního pojištění za rok 2017 má skutečnost, zdali byla v loňském roce vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti rovněž záleží na tom, jak vysoký byl dosažený hrubý zisk. Při nadstandardních příjmech se potom neplatí sociální pojištění z příjmů nad maximální vyměřovací základ.

OSVČ a starobní důchod

Pan Procházka odešel již v roce 2015 do řádného starobního důchodu. Po celý rok 2017 vykonával pan Procházka samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi je pro účely placení sociálního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů. Příjmy pana Procházky za rok 2017 činily 104 400 Kč a výdaje 40 400 Kč. Roční hrubý zisk pana Procházky za celý kalendářní rok 2017 činil tedy 64 000 Kč. Penzista Procházka nebude tedy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit žádné sociální pojištění. Když je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2017 hrubý zisk 67 756 Kč a méně, potom se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. I když pan Procházka nebude platit sociální pojištění za rok 2017, tak musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.

Sociální pojištění a starobní důchod

(foto: Shutterstock)

Minimální zálohy - kdy se platí

Živnostník Přikryl vykonával po celý rok 2017 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Roční hrubý zisk činí 150 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 75 000 Kč (150 000 Kč x 50 %) je nižší než roční minimální vyměřovací základ ve výši 84 696 Kč. Sociální pojištění za rok 2017 se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu a bude činit 24 732 Kč (84 696 Kč x 29,2 %).

Hlavní činnosti

Živnostnice Zelená vykonávala po celý rok 2017 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk  (příjem ponížený o výdaje) činí 420 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 210 000 Kč (polovina daňového základu) je vyšší než minimální vyměřovací základ, sociální pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Roční sociální pojištění činí 61 320 Kč (210 000 Kč x 29,2 %).

Zaměstnanec a vedlejší činnost

Zaměstnanec Starý si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Výkon samostatné výdělečné činnosti během zaměstnání se pro účely placení sociálního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pan Starý vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2017. Hrubý zisk činí 110 000 Kč. Protože je hrubý zisk nad limit, tak musí pan Starý z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění. Protože však pan Starý vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a sociální pojištění se vypočítá ze skutečného dosaženého vyměřovacího základu ve výši 55 000 Kč (110 000 Kč x 50 %). Roční sociální pojištění činí 16 060 Kč (55 000 Kč x 29,2 %).

Maximální vyměřovací základ

Podnikatelka Černá dosáhla za rok 2017 hrubého zisku ve výši 3 400 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 1 700 000 Kč (3 400 000 Kč x 50 %) je vyšší než maximální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 355 136 Kč. Podnikatelka Černá tedy zaplatí na sociálním pojištění 395 700 Kč (1 355 136 Kč x 29,2 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ