Co možná nevíte o zdravotním pojištění?

24.05.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože někteří občané odvádí nejvíce ze všech daňových plateb na zdravotním pojištění, tak věnuje většina lidí více pozornosti platbě daně z příjmu fyzických osob. Čím se liší legislativní úprava u zdravotního pojištění od komerčního pojištění nebo daně z příjmu fyzických osob?

Každý občan s trvalým pobytem v Česku musí být pojištěn u některé ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Komerční pojištění je možné zrušit, zdravotní pojištění nikoliv. Ani zdravotní pojišťovny nemohou pojistný vztah svým klientům ukončit. Nelze podat výpověď ze systému veřejného zdravotního pojištění. Komerční pojištění je možné mít uzavřeno u více pojišťoven současně, zdravotně pojištěn může být každý jen u jedné ze zdravotních pojišťoven.

Všichni musí platit zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je pro všechny povinné a zdravotní pojištění musí být každý měsíc placeno. Daň z příjmu fyzických osob nebo sociální pojištění se nemusí v některých situacích platit, zdravotní pojištění však ano. Za státní pojištěnce (např. penzisty, děti, studenty, příjemce rodičovského příspěvku) platí zdravotní pojištění stát. V roce 2018 činí platba za státní pojištěnce 969 Kč měsíčně.

Jednotná sazba zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění je ve všech případech stejná a činí 13,5 %. Při výpočtu zdravotního pojištění za zaměstnance odvádí 9 % zaměstnavatel a dalších 4,5 % na  zdravotním pojištění je sraženo přímo zaměstnanci z jeho hrubé mzdy. Roční zdravotní pojištění u OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu, během roku jsou přitom placeny zálohy na zdravotním pojištění. Osoby bez zdanitelných příjmů platí na zdravotním pojištění 13,5 % z minimální mzdy. Pro výpočet zdravotního pojištění není staven žádný strop, proto se zdravotní pojištění odvádí z jakkoliv vysokého příjmu.

Kolik stojí zdravotní pojištění

(foto: Shutterstock)

Kolik platí zaměstnanec

Zaměstnanec Brázda má hrubou mzdu 34 000 Kč. Na zdravotním pojištění je mu z hrubé mzdy sraženo 1 530 Kč (34 000 Kč x 4,5 %) a dalších 3 060 Kč (34 000 Kč x 9 %) za něj platí jeho zaměstnavatel.

Příjmy z pronájmu a zdravotní pojištění

Paní Jelínková má pouze příjmy z pronájmu. Pro účely placení zdravotního pojištění není zaměstnancem, OSVČ ani státním pojištěncem. V databázi své zdravotní pojišťovny je vedena jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). V roce 2018 musí každý měsíc platit na zdravotním pojištění 1 647 Kč (12 200 Kč x 13,5 %).

OSVČ a zdravotní pojištění

Podnikatel Skácel dosáhne za rok 2018 hrubého zisku ve výši 508 000 Kč. Vyměřovací základ za rok 2018 bude činit 254 000 Kč (508 000 Kč x 50 %). Roční zdravotní pojištění potom je 34 290 Kč (254 000 Kč x 13,5 %). Od vypočteného zdravotního pojištění za rok 2018 by se odečetly zaplacené zálohy během roku 2018.

Maximální vyměřovací základ

Hrubá roční mzda manažera Otáhala za rok 2018 bude činit 2 000 000 Kč. Zdravotní pojištění se bude počítat z celé dosažené hrubé mzdy. Sociální pojištění však nikoliv, neboť sociální pojištění se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč.

Sociální pojištění a OSVČ v důchodu

Penzista Vodák vykonává po celý rok 2018 samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního pojištění platí, že když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění neplatí. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění za rok 2018 neplatí, když je hrubý zisk do 71 950 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Pan Vodák bude mít za celý rok 2018 hrubý zisk 69 000 Kč. Sociální pojištění pan Vodák platit nebude, protože je hrubý zisk do limitu. Daň z příjmu rovněž platit nebude, poněvadž i starobní důchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Na zdravotním pojištění však pan Vodák za rok 2018 částku 4 658 Kč (69 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ