Opouštíte nájem. Co vše musíte udělat?

12.06.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Rozhodli jste se opustit nájemní byt? Vaše povinnosti asi neskončí jen předáním klíčů a pronajímatel nejspíš bude chtít byt ještě před vaším odchodem vidět, takže ho budete muset odevzdat ve stavu, ve kterém jste ho přejímali.

Stěhování nikoho netěší, ale pokud je to do levnějšího, lepšího, případně svého, je to jistě radost. Stav bytu ale bude vašeho pronajímatele určitě zajímat. Už předem je ale dobré mít pojištěno přímo v nájemní smlouvě, zda před odchodem třeba nebude nutné byt vymalovat. A vůbec nejlepší je podepsat protokol o převzetí a opětovném předání majiteli. Vyhnete se tím mnoha nepříjemnostem.

Předání bytu

Možná, že odcházíte do jiného bytu a odejdete tedy v poslední den výpovědní doby. Ale pokud jste porušovali povinnosti v péči a platbu za něj, můžete dostat „padáka“ bez výpovědní smlouvy. Byt musíte opustit do měsíce od skončení nájmu.

Je taky možné, že se s pronajímatelem na výpovědi neshodnete. Pak můžete jeho výpověď zažalovat u soudu a oba pak počkáte na jeho rozhodnutí.

Kdy se považuje byt za předaný? Podle brněnské advokátky Jany Hálové je to tehdy, když majitel získá od nájemce klíče a nikdo a nic mu nebrání v dalším použití a přístupu do bytu. Klíče ani nemusíte předat osobně, stačí je třeba vhodit do poštovní schránky. Pokud je byt v pořádku a bez dluhů, není se třeba ničeho obávat. Ale pokud na bytu váznou finanční pohledávky, nájem se nepovažuje za skončený. „K tomu dojde až tehdy, lze – li považovat bez pochybností za skončený, všechny pohledávky jsou uspokojeny. Praxe je taková, že se majitelé většinou obracejí na soud, aby rozhodl o skončení nájmu, a pak podávají žalobu na vyklizení bytu,“ říká doktorka Hálová.

Stěhování a opuštění bytu, konec nájmu

(foto: Shutterstock)

Smlouva bude nutná

Jak už jsme zmínili v úvodu, je dobré upravit předání bytu v nájemní smlouvě. Tam by mělo být také zmíněno, co se bude dít s úpravami, které jste v bytě udělali. Nejvíce se ale většinou řeší žádost majitele o vymalování a vyčištění bytu před odchodem pronajímatele. Je-li to ve smlouvě, není to samozřejmě přehnaný požadavek, pronajímatel by měl malovat i v rámci doby nájmu, nejen před svým odchodem.

„Zde hodně záleží na době pronájmu. Pokud se jedná o roky, tedy delší dobu, bude zde platit povinnost byt vymalovat. A jestliže jste zvolili jiné barvy stěn, než jaké měly v době přistěhování, má pronajímatel nárok po vás chtít ony původní barvy,“ říká Jana Hálová. Jiné by to bylo, kdyby ve smlouvě byla uvedena částka, kterou máte zaplatit za vymalování, a tato částka by byla přemrštěná. Pak by se tato částka dala považovat za pokutu a ty nejsou ve smlouvách o pronájmu povoleny, zákon je výslovně zakazuje.“

Protokol je dobrý pro obě strany

Zmínili jsme výhodu vytvoření protokolu o předání, ale i převzetí bytu od majitele. Zde asi nepostačí prostý popis předávaných prostor, vyčerpávající důkaz jsou fotografie, případně videosekvence. Obě strany pak budou vidět, jak byt vypadal před tím, než jste se nastěhovali a při vašem odchodu. Je tedy výhodný pro obě strany. A připomeňme, že byt by při zpětném předání majiteli měl odpovídat běžnému opotřebení vzhledem k času nájmu.

Energie

Protokol také sloužit jako důkaz o tom, kolik bylo odčerpáno z energií, jaký byl jejich stav při předávce. Je to důležité pro závěrečné vyúčtování, které se může realizovat i delší dobu po odevzdání bytu.

Může se také stát, že voda, plyn, elektřina, nebo to vše jsou psány na vás. Pak se jimi budete, bohužel, zabývat i po ukončení nájmu. Je tedy dobré na to myslet a ukončit, pokud je to možné. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, ale dohodu na dobu určitou si budete muset „vzít“ s sebou do nového odběrného místa. Také se ale můžete písemně domluvit s majitelem, že ve smlouvě bude pokračovat nový nájemník.

Všichni dodavatelé energie totiž stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou neuznávají, další budou možná požadovat za předčasné ukončení smlouvy.


Seriál o nemocných domech

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ