Co dělat, když chcete přepsat auto na rodinného příslušníka

25.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Máte doma osmnáctiletého potomka, co si udělal řidičák a chce nové auto? A tak se rozhodnete konečně pořídit nové auto a to staré přepíšete na čerstvého řidiče. Však aby si to taky vyzkoušel a aby se sám staral. Co všechno musíte splnit pro přepis auta na rodinného příslušníka?

Je nutné říct, že přepis auta na rodinného příslušníka se moc neliší od procesu přepisu auta na jakéhokoliv nového majitele, třeba když auto prodáte jako ojeté novému majiteli. Jsou ale určitá specifika, na které se vyplatí pamatovat. Co všechno tedy musíte splnit, když chcete vaše staré auto přepsat na manželku, na dceru, na syna nebo na strejdu?

Jak darovat auto?

Darování movité věci se řídí občanským zákoníkem. Při darování můžete, ale nemusíte vyhotovit darovací smlouvu. K uzavření darovací smlouvy často dochází i jen předáním daru „z ruky do ruky“, přičemž zákon nevyžaduje pro uzavření takové smlouvy její písemnou podobu. V takovém případě dochází spolu s předáním klíčků a dokumentů k autu k faktickému darování. Pokud budete s příbuznými sepisovat darovací smlouvu písemně, tak tato smlouva musí obsahovat všechny náležitosti:

 • identifikace smluvních stran,
 • specifikace darovaného předmětu,
 • projev vůle darovat a nezpochybnitelný úmysl předat věc bezplatně,
 • úmysl obdarovaného dar přijmout,
 • podpisy obou smluvních stran.
 • Jak na darovací smlouvu?

Vrácení daru

Pokud má dar nějaké vady, tak obdarovaný má právo dar vrátit, přičemž by ale měl být zároveň na tyto vady při předávání daru upozorněn. To je víceméně jasné například u blízkých příbuzných, kdy synovi řeknete, že si může vzít vaše staré auto, ale převodovka už je starší, spotřeba pořád roste a dveře od kufru nejdou zavřít. Pokud byste ale chtěli darovat auto vzdálenějšímu příbuznému, se kterým třeba nemáte dobré vztahy, tak se připravte na to, že vám auto možná vrátí a jako obdarovaný na to má právo, pokud najde na autě vady, na které jste neupozornili.

Může ale také nastat opačná situace, že darujete synovi auto, ale on s ním jezdí strašně a navíc vám přijde, že není dostatečně vděčný. Můžete v takovém případě požadovat vrácení auta? Můžete, pokud nastanou přesně určené okolnosti. Zákonné důvody pro odvolání daru jsou:

 • Pro nevděk. Pokud obdarovaný hrubě porušil dobré mravy, úmyslně a z hrubé nedbalosti ublížil dárci.
 • Pro nouzi. Pokud jste se jako dárce ocitl ve hmotné nouzi a nejste schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb.
 • Jaké jsou přesné podmínky pro odvolání daru?
 

Nové povinné ručení a evidenční kontrola vozidla

Ještě před samotným přepisem auta je nutné uzavřít nové povinné ručení, bez toho není možné vozidlo provozovat a přepsat na nového majitele. Problémem ovšem může být situace, kdy přepisujete auto na děti – novopečené řidiče. Nemůžou totiž uplatnit bonusy za bezeškodní průběh, protože ještě nemají naježděné měsíce bez nehody. Povinné ručení tak bude u toho samého auta výrazně dražší než u starého majitele. V současné době ale řada pojišťoven pro takové situace nabízí obchodní bonusy. Na ty má právo dobrý řidič v rodině (například otec, který jezdí už roky bez nehod) a může je převést jako slevu na novém povinném ručení i na další členy rodiny.

Podmínky pro takový převod a pro levnější povinné ručení novopečeného řidiče si stanovují jednotlivé pojišťovny různě. Podmínkou může být například stejné trvalé bydliště, omezení příbuzenecké linie nebo je omezen počet vozidel, na která můžete takový bonus přenést. Obchodní bonus se může také vztahovat nejen na povinné ručení, ale i na havarijní pojištění. Pro konkrétní podmínky přenosu bonusu na rodinné příslušníky je nutné se informovat u své pojišťovny. Počítejte ale s tím, že pravidla jsou pro přenos bonusů stále přísnější.

Kromě nového povinného ručení musíte také zajistit evidenční kontrolu, tu může provést buďto ten, kdo auto daruje, nebo obdarovaný, už nezáleží na tom, kdo to bude, protože evidenční kontrola je vázána na auto a ne na osobu. Je ale nutné zajistit protokol o evidenční kontrole, který nebude starší než 30 dnů v okamžiku, kdy budete žádat o přepis na registru vozidel.

Jak předat synovi auto - převod auta na rodinného příslušníka

(foto: Shutterstock)

Samotný přepis auta na rodinného příslušníka

Samotný přepis auta je pak otázkou návštěvy registru vozidel a dodáním nutných dokumentů. Převod auta můžete provést na kterémkoliv registru vozidel na dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností, není nutné dodržovat místní příslušnost. Při převodu auta mezi příbuznými si dejte především pozor na to, aby nutná potvrzení o darování auta měla datum ne starší než 10 dní. A jaké dokumenty budete potřebovat:

 • vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel – tu vám případně dají na úřadu,
 • doklad o nabytí vozidla (např. darovací smlouva),
 • velký technický průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla (=malý technický průkaz),
 • doklady totožnosti, případně plná moc pro zastupování,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dnů,
 • doklad o povinném ručení nového majitele (tedy nová zelená karta).

Poplatky a daně při darování auta

S přijmutím daru je vázána mimo jiné povinnost uhradit daň z příjmu. Dobrou zprávou ovšem je, že při darování mezi přímými příbuznými je dar od daně z příjmu osvobozen. Pokud tedy darujete auto následujícím příbuzným, tak dar z příjmu nebude muset obdarovaný muset platit:

 • příbuzní v přímé linii: rodiče, děti, vnuci,
 • příbuzní v pobočné linii: sourozenci, synovec, neteř, teta, strýc, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů,
 • dále pak osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.
 • Osvobození od daně z příjmu v případě darů

Při převodu auta budete muset ale určitě zaplatit poplatky. Nejdříve za novou evidenční kontrolu, který činí 400 Kč. A dále pak samotný poplatek za převod, ten je 800 Kč. Pokud převádíte starší auto, tak za určitých podmínek je nutné zaplatit i ekologickou daň. Ta se platí u první registrace auta v ČR, pokud nebyla u první registrace auta zaplacena, tak se platí u první přeregistrace. Ekologická daň se platí pouze u aut, která nesplňují požadavky na emisní normy, je to jednorázová daň, na jedno auto ji tedy zaplatíte pouze jednou.

Ekologická daň při přepisu auta - sazby

Emisní norma

Ekologická daň

Euro 0

10 000 Kč

Euro 1

5 000 Kč

Euro 2

3 000 Kč

Euro 3

0 Kč

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 99 krát

Články ze sekce: Spotřebitel