Chcete starostovat? Na kandidování do komunálek máte čas do úterý

28.07.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nadávat u piva umí každý, ale chce to hodně odvahy (nebo podnikatelský plán), abyste se vydali do špinavých vod politiky. Jak kandidovat v komunálkách? A jaká jsou pravidla pro zvolení?

Znáte to, sedíte v hospodě (obýváku, sklepě, na dětském hřišti - nehodící škrtněte) a nadáváte na starostu (primátora), radu či zastupitelstvo. Většina lidí si řekne, že je čas si na městě či vesnici udělat pořádek, nebo že by si rádi rozšířili působnost svého podniku, a tak začnou řídit vesnici jako firmu a hodnota společnosti ve svěřeneckém fondu krásně naroste.

Z předvolebních konkurentů vznikají ta nejlepší přátelství

Zdroj: Shutterstock

Kdy budou komunální volby?

Možnost zvolit si své zastupitele budeme mít v pátek 5. října (od 14:00 do 22:00) a v sobotu 6. října (od 8:00 do 14:00). Během komunálních voleb bude rovněž ve třetině volebních obvodů probíhat i první kolo voleb do Senátu.

Co musí kandidát do zastupitelstva splnit?

Abyste se mohli stát zastupitelem ve vaší obci a mohli být zapsáni na kandidátku, musíte splňovat:

  • Podmínku zletilosti - v den voleb (tedy 6. října 2018) dosáhnout věku 18 let.
  • Mít trvalé bydliště v obci či obvodu.
  • Mít státní občanství České republiky, či být státním občanem jiného členského státu EU.

Dále u kandidáta nesmí být překážka výkonu volebního práva (například z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Jak tedy kandidovat?

Můžete se k někomu "přilepit" a vstoupit do nějaké strany či hnutí (pokud již v některé nejste), a pokud strana kandiduje ve vaší obci, bude pro vás tato cesta nejvhodnější. Zakládat volební stranu pro komunální volby je zdlouhavé (a mnohdy zbytečné). Mnohem jednodušší možností, jak se dostat do zastupitelstva, je forma nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů.

Jak založit "nezávislou" kandidátku?

  • Nezávislý kandidát

Kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tedy nijak nemusí zakládat ani registrovat.

  • Sdružení nezávislých kandidátů

Častou formou na vesnicích či malých městech bývá sdružení nezávislých kandidátů, což je neformální uskupení lidí, kteří se nikde nemusí registrovat (na rozdíl od politických stran a hnutí, které si musejí podat žádost o registraci na Ministerstvu vnitra). Takové sdružení je podobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tedy pouze pro volby, ve kterých kandiduje. Za sdružení nezávislých kandidátů mohou kandidovat i členové jiných stran.


Čtěte také:

ANO mění v Praze koně

Václav Klaus mladší - angry bird z ODS

10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby


Kandidátní listina

První úkol pro nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do obecního zastupitelstva je sepsání kandidátních listin, kde budou seřazení jejich kandidáti.

Náležitosti, které by měla obsahovat kandidátní listina, jsou: jméno, příjmení, pohlaví, věk, povolání, část obce, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, dále strana či hnutí, jehož je kandidát členem, nebo to, jestli je bez politické příslušnosti. A samozřejmě také to, za kterou koalici, stranu, hnutí či sdružení jde do voleb. Dále jeho podpis a rovněž podpis zmocněnce (či zástupce zmocněnce) nebo subjektu, za který jde jako kandidát do voleb.

Maximální počet kandidátů na kandidátce je omezen počtem zastupitelů vaší obce či obvodu. Kandidátů může být o jednu třetinu více, než je zastupitelů a tento počet je zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například pokud má zastupitelstvo 15 členů, tak na kandidátní listině může být 20 kandidátů.

Kolik je potřeba sehnat podpisů pro kandidátku?

V následující tabulce uvádíme počet podpisů na peticích potřebných pro zařazení kandidátky do voleb do zastupitelstev. 

Obec, městská část, městský obvod Potřebný počet podpisů voličů zapsaných v seznamech
Pro nezávislé kandidáty Pro sdružení nezávislých kandidátů
do 500 obyvatel 5 % 7 %
nad 500 do 3 000 obyvatel 4%, nejméně 25 7 %
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 7 %
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejméně 600 7 %
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 %, nejméně 1 000 7 %
nad 150 000 obyvatel 0,5 %, nejméně 1 500 7 %

Zdroj: Zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

Například pro obec čítající 1 300 obyvatel musí mít nezávislý kandidát 52 podpisů a sdružení nezávislých kandidátů musí mít 91 podpisů. Petici mohou podepsat pouze lidé, kteří mají v určitém obvodu či obci trvalý pobyt. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno rovněž jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Hlasy kandidátů samých se nezapočítávají a potenciální voliči mohou podepsat více petic.

Kam s kandidátkou a peticí?

S kandidátkou a peticí s podpisy musíte zajít na registrační úřad nejpozději do 16:00 dne 31. července. Registračním úřadem se rozumí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

Křížkování v komunálkách

Komunální volby jsou specifické křížkováním, kdy můžete označit celou stranu i jednotlivé osobnosti na kandidátních listinách. Můžete rozdat stejný počet křížků, jako je v obci či v obvodu zastupitelů. Pokud zaškrtnete celou stranu (hnutí či sdružení), tak všechny své hlasy dáte jednotlivým kandidátům (dle pořadí). Pokud zaškrtnete stranu a kandidáty i z jiné strany, tak platí vaše hlasy (křížky) pro kandidáty, a pokud nějaké "zbudou", tak se rozdělí do vámi vybrané strany (dle pořadí). Můžete samozřejmě rozdat méně hlasů, než je počet zastupitelů. Naopak pokud dáte více "křížků" jednotlivým kandidátům, tak je takový hlasovací lístek neplatný.

Pořadí na kandidátce

Na pořadí na kandidátce záleží. Čím výše se kandidát nachází, tím je větší šance, že se dostane do zastupitelstva. Pokud jste ovšem vzadu, tak nezoufejte. Pro vás vede cesta do zastupitelstva skrz křížkování. Pro přeskočení výše postaveného kolegy potřebujete o 10 % hlasů více, než kolik je průměrný počet hlasů pro kandidáty celého politického subjektu.

Aby se sdružení, strana či hnutí dostalo do zastupitelstva, je potřeba alespoň 5 % platných hlasů.

Volba starosty

V našem volebním systému se starosta volí nepřímo prostřednictvím zastupitelů, a to i přes prohlášení řady stran, že starosta se bude volit přímo. Ať se již chystáte kandidovat, či si půjdete v říjnu pouze zavolit, tak přejeme příjemnou volbu.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU