O kolik se vám zkrátí důchod, když půjdete do předčasného?

08.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ještě jste nedosáhli důchodového věku, ale účast na pojištění máte splněnou? Pak můžete odejít do předčasného důchodu. Vyplatí se vám to ale?

Mnozí občané odchází z pracovních, rodinných, zdravotních nebo osobních důvodů do předčasného důchodu. Důležité je ale vědět, že předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. V praktických příkladech si vypočítáme o kolik a uvedeme si optimální postup při volbě předčasného důchodu.

Krácení předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde dříve do předčasného důchodu před dosažením řádného důchodového věku. Krácení se provádí u výpočtového základu o:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Z důvodu nižšího krácení v prvních „důchodových čtvrtletích“ je lepší, pokud to životní situace umožňuje, odejít do předčasného důchodu pouze krátkou dobu před dosažením řádného důchodového věku. Pouze z finančního hlediska je potom nejlepší odejít až do řádného starobního důchodu. Život však nejde dát do tabulek a pro některé občany může být volba předčasného důchodu dobrým řešením jejich situace.

Výpočet předčasného důchodu - krácení a důchodový věk

zdroj: Shutterstock

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Občané mající důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a občané mající důchodový věk vyšší než 63 let nejdříve v 60 letech.

 Odchod do důchodu o rok dříve

Paní Nosálová (narozená 10. 6. 1957) vychovala jedno dítě, a proto je její důchodový věk 62 let a 2 měsíce. Do řádného starobního důchodu může paní Nosálová odejít nejdříve 10. 8. 2019. Paní Nosálová chce odejít do předčasného důchodu rok před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu přesně 10. 8. 2018 by bylo krácení za pět „důchodových čtvrtletí“, proto paní Nosálová odpracuje u zaměstnavatele ještě celý srpen 2018 a odejde do předčasného důchodu od 1. 9. 2018. Krácení se provede za 4 x 90 kalendářní dní. Osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) má paní Nosálová ve výši 27 490 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Níže si vypočítáme předčasný důchod paní Nosálové:

  • V první redukční hranici do 13 191 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, v druhé od 13 191 Kč do 119 916 Kč z 26 %. Výpočtový základ paní Nosálové je tedy 16 909 Kč (13 191 Kč + (27 490 Kč – 13 191 Kč) x 26 %).
  • Procentní výměra za odpracované roky je 63 % (42 let x 1,5 %). Procentní výměra důchodu před krácením je 10 653 Kč (16 909 Kč x 63 %).
  • Krácení u předčasného důchodu je 3,6 % (4 x 0,9 %), v korunovém vyjádření tedy 608 Kč (3,6 % z 16 909 Kč). Procentní výměra důchodu po odpočtu za krácení je tedy 10 045 Kč (10 653 Kč – 608 Kč).
  • Předčasný důchod bude paní Nosálková mít 12 745 Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu 10 045 Kč). Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou.

Odchod do důchodu o 4 roky dříve

Pan Dostál (narozen 5. 9. 1958) má řádný důchodový věk 63 let a 10 měsíců. Do předčasného důchodu může odejít nejdříve v 60 letech. Protože se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, tak se bude krácení provádět za 16 důchodových čtvrtletí. Osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky) má pan Dostál ve výši 31 750 Kč. Pan Dostál získal dobu pojištění v rozsahu 41 let.

  • Předčasný důchod pana Dostála dle výpočtové formule důchodu v roce 2018 činí 10 106 Kč.
  • Kdyby pan Dostál pracoval až do dosažení řádného důchodového věku, tak by získal dobu pojištění v rozsahu 45 let (počítají se celé ukončené roky) a při stejně vysokém osobním vyměřovacím základu a použití výpočtové formule roku 2018 by řádný starobní důchod byl 14 862 Kč. 

Na co si dát pozor?

Při příliš brzkém odchodu do předčasného důchodu je krácení vyšší než 25 % oproti situaci, kdyby žadatel o předčasný důchod pracoval až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu je rozdílné podle toho, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 kalendářní dní před dosažením řádného důchodu nebo celý rok, neboť krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto je dobré termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby krácení nebylo zbytečně vyšší.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 117 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY