Zprostředkovatel není dodavatel. Pozor, co podepisujete mezi dveřmi

07.09.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Na dveře domácností nezvoní jen podomní prodejci zastupující dodavatele, ale také aukční společnosti. Podepsáním nevinné přihlášky do aukce se můžete dostat do potíží. Zprostředkovatel totiž není dodavatel a platí pro něho trochu jiná pravidla hry.

Už několik let mohou lidé soutěžit o cenu elektřiny a zemního plynu v aukcích. Uzavřou na první pohled nevinnou přihlášku k výběru dodavatele. Zprostředkovatelská společnost se zaváže uspořádat výběrové řízení, z něhož vzejde nejlevnější dodavatel energií. V principu je tento způsob dobře postavený – dodavatelé soutěží o velký objem odebírané energie, a tak jsou ochotni jít s cenou dolů. Háček je ovšem v obchodních podmínkách a v přihlášce samotné.

Jeden podpis a hned pokuta

Ve většině případů je totiž přihláška závazná. „Spotřebitel se zavazuje smlouvu s vítězným dodavatelem uzavřít, což je pojištěno tím, že zplnomocňuje společnost k uzavření smlouvy s dodavatelem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Pokud by se lidé zdráhali smlouvu s vítězným dodavatelem podepsat, mohl by jim zprostředkovatel pohrozit sankcemi. I taková ujednání ve smlouvách bývají. Na druhé straně může s pokutou vyrukovat i stávající dodavatel, pokud má domácnost uzavřenou smlouvu na dobu určitou a chtěla by předčasně odejít.

Nárůst počtu stížností na pořadatele energetických aukcí zaznamenala Česká obchodní inspekce i spotřebitelské poradny. „Spotřebitelé si například stěžují na smluvní pokuty, které jsou jim účtovány, pokud podepíší s takovým ,překupníkem‘ smlouvu, ale následně odmítnou akceptovat vybraného dodavatele energie nebo od takové smlouvy chtějí odstoupit,“ dodává Jana Jelínková z České obchodní inspekce. Prodává nebo přeprodává energii?

Je rozdíl, jestli smlouvu podepisujete přímo s dodavatelem, na něhož se vztahují pravidla energetického trhu, nebo jen se zprostředkovatelskou společností. Vždy se proto ptejte, s kým se bavíte: zda přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Pro každého platí jiné právní předpisy.

Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. A co je důležité – rozdíly jsou ve lhůtách pro odstoupení smluv. Poznávací znamení je přitom jednoduché: pokud vám někdo nabízí aukce, dodavatel to s velkou pravděpodobností nebude.

Odstoupit do čtrnácti dnů

Když smlouvu se zprostředkovatelem uzavřete mimo obchodní prostory (například doma), případně na dálku pomocí e-mailu či telefonu, můžete od ní odstoupit do čtrnácti dnů, pokud vás obchodník o této možnosti poučil. „Jestliže obchodník spotřebitele o možnosti odstoupení neinformoval, prodlužuje se lhůta na jeden rok a čtrnáct dní, ledaže v průběhu tohoto období společnost dodatečně spotřebitele o možnosti odstoupení poučí, pak je lhůta čtrnáct dní od dodatečného poučení,“ uvádí Lukáš Zelený.

Podpis nevýhodné smlouvy na energie

(foto: Shutterstock)

Pokud byste smlouvu uzavřeli přímo s dodavatelem, nikoli se zprostředkovatelem, máte možnost odstoupit bezplatně od smlouvy ještě patnáct dnů po zahájení dodávek. Tato možnost se ale týká jen a pouze dodavatelů. Takovou možnost máte i v případě, že jste se zúčastnili aukce, ale smlouvu sepisujete s dodavatelem, důležité ovšem je, aby byla podepsána mimo obchodní prostory dodavatele.

„V takovém případě není podle našeho názoru zprostředkovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty, protože energetický zákon i občanský zákoník výslovně stanoví, že spotřebitel může odstoupit či vypovědět smlouvu o dodávkách energií uzavřenou mimo obchodní prostory podnikatele bez sankce,“ doplňuje Lukáš Zelený.

Kdy zavolat policii?

Nejlepší obranou před podomním prodejem a následnými sankcemi je odmítání podobných nabídek a nepodepisování smluv mezi dveřmi. Na to upozorňují jak spotřebitelské poradny, tak úřady. Jestli na vás podomní prodejci zvoní, přestože je ve vaší obci zakázán podomní prodej, můžete se obrátit rovnou na městskou policii na linku 156.

„Když se stanete terčem pohrůžek, doporučujeme situaci ihned řešit. Způsobuje-li potíže zprostředkovatel energií, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, pokud jde o dodavatele, tak na Energetický regulační úřad,“ uzavírá Jana Jelínková.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel