Kdy budete mít důchod jako desetina nejbohatších penzistů?

12.09.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka důchodu je nepřímo stanovena na dolní i horní hranici. I při velmi nadstandardních příjmech nemůže důchod přiznaný v roce 2018 činit více než 37 000 Kč. Lidé s nízkými příjmy si odchodem do penze příliš nepohorší. Kdo má nízký důchod a kdo vysoký? Podívejme se na praktické výpočty.

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2018 závisí na rozhodných příjmech v letech 1986 až 2017 a získané době pojištění. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2018 je nutné  získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let.

Čím vyšší příjmy a doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Jak vysoké jsou důchody v Česku?

  • Ke konci roku 2017 pobírala desetina lidí s nejnižším starobním důchodem penzi nižší než 8 813 Kč.
  • Medián důchodu byl 11 725 Kč. Polovina penzistů měla tedy starobní důchod nižší než 11 725 Kč a polovina vyšší než 11 725 Kč.
  • Desetina penzistů s nejvyšším starobním důchodem měla penzi 14 991 Kč a více.

Výše uvedené údaje jsou převzaty z publikace „Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2017 od České správy sociálního zabezpečení“.

Výpočty důchodu

Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Tyto příjmy za roky 1986 až 2017 se následně přepočítají na osobní vyměřovací základ neboli průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě. V přiložené tabulce máme uvedeny vyměřovací základy při získání doby pojištění v rozsahu 37 let a 43 let, aby měsíční starobní důchod činil 8 813 Kč, 11 725 Kč a 14 991 Kč. Výpočet proveden dle legislativy roku 2018.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Státní důchod

11 014 Kč

37 let

8 813 Kč

9 476 Kč

43 let

8 813 Kč

24 995 Kč

37 let

11 725 Kč

16 270 Kč

43 let

11 725 Kč

47 627 Kč

37 let

14 991 Kč

35 742 Kč

43 let

14 991 Kč

vlastní výpočet autora

Při získání vysoké doby pojištění v rozsahu 43 let dosáhnou na starobní důchod pro desetinu nejbohatších penzistů lidé mající průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 35 742 Kč a více. S nižší získanou dobou pojištění se nároky na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky zvyšují, např. při získání doby pojištění v rozsahu 37 let musí průměrná měsíční mzda v současné hodnotě činit již 47 627 Kč.

Průměrná měsíční mzda za odpracované roky může být nižší než minimální mzda, neboť mohl žadatel o starobní důchod pracovat např. na částečný úvazek nebo mohl mít mezeru v pojištění a došlo k rozmělnění osobního vyměřovacího základu.

Výpočet důchodu je pro lidi s nízkými příjmy výhodný

Při osobním vyměřovacím základu 9 476 Kč a získané době pojištění v rozsahu 43 let činí státní důchod 8 813 Kč. Hrubý náhradový poměr je tedy 93 % (8 813 Kč: 9 476 Kč). Při osobním vyměřovacím základu 35 742 Kč a získané době pojištění v rozsahu 43 let je státní důchod 14 991 Kč. Hrubý náhradový poměr činí 42 % (14 991 Kč: 35 742 Kč). Čím vyšší průměrná hrubá mzda za odpracované roky, tím nižší náhradový poměr. Lidé s vyššími příjmy si tedy odchodem do penze více pohorší než lidé s nižšími příjmy. Při získané době pojištění v rozsahu 43 let činí maximální státní důchod přiznaný v roce 2018 částku 29 107 Kč.

TIP: Jaký je váš náhradový poměr?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY