Jak předčasně vypovědět pojistnou smlouvu?

09.10.2018 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Nejste spokojeni s pojištěním? Říkáte si, že byste rádi vypověděli pojistnou smlouvu, ale bojíte se vysokých sankcí za předčasné zrušení? Jaké jsou vaše možnosti? A co si ohlídat?

Ne vždy je možné pojistnou smlouvu ukončit předčasně. Důležité je naplnění určitých podmínek. Ty musí být součástí smlouvy anebo vyplývající ze zákona. Problematiku vypovězení smlouvy pak zdarma řeší nová online služba DOK.

Vypověď pojistné smlouvy do 2 měsíců

Pojištění a poskytovatele lze změnit jednou ročně. „Nejvhodnější chvílí je konec pojistného období čili tzv. výročí smlouvy, jehož datum najde každý ve své smlouvě. V případě, že se rozhodne pro předčasné ukončení, musí být pojišťovně písemná výpověď doručena nejpozději šest týdnů před tímto termínem,“ uvádí Pavel Kuhn, ředitel služby DOK.

Při nákupu zboží má pak klient právo využít zákonnou lhůtu 2 týdnů pro odstoupení od smlouvy. V případě pojištění máte navíc ještě dalších 6 týdnů, novou smlouvu lze tedy vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření. Pakliže se pro ukončení v této lhůtě rozhodnete, počítejte s tím, že pojišťovně vzniká nárok na odpovídající část pojistného.

Jak vypovědět pojistnou smlouvu do 2 měsíců

Zdroj: Shutterstock

Kdy ještě lze vypovědět pojistnou smlouvu?

Také zdražení pojistného, o němž pojišťovna musí vždy písemně informovat alespoň dva měsíce před začátkem platnosti, je příležitostí k vypovězení smlouvy. „Zdražení může činit pár desítek či stovek korun ročně, které pojištěnec zprvu téměř nepocítí. Pojišťovny však mění své tarify pravidelně, takže po pár letech může rozdíl v ceně představovat i několik tisíc, což už může být pro klienta nevýhodné. Jednoznačně se proto vyplatí sledovat aktuální nabídku na trhu,“ říká Pavel Kuhn.

Důvodem k vypovězení může být dále i nespokojenost s vypořádáním pojistné události. Ta může panovat jak na straně klienta, tak i pojišťovny. Pojišťovna je navíc oprávněna vypovědět smlouvu klientovi s vysokou četností pojistných událostí. Jistá specifika existují také u jednotlivých typů pojištění. Například u povinného ručení lze smlouvu zrušit kromě výše zmíněných situací také při prodeji či krádeži vozu.

Shrnutí případů, kdy lze pojistnou smlouvu vypovědět:

  • Nejpozději 14 dní v případě uzavření smlouvy na dálku
  • Nejpozději 1 měsíc od oznámení o změně výše pojistného
  • Nejpozději 2 měsíce od uzavření nové smlouvy
  • Nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy
  • V případě nespokojenosti s řešením pojistné události, a to nejpozději 3 měsíce od nahlášení pojistné události

Odstoupení na základě nepravdivých informací

Od smlouvy také můžete do 2 měsíců od jejího uzavření odstoupit i v případě, že vám byly podány mylné nebo nepravdivé informace. Ty mohly souviset např. s parametry produktu nebo s výší pojistného. Přitom pak vůbec nezáleží na tom, zdali byly tyto informace anebo třeba nepravdivé písemné odpovědi na otázky pojistníka podány úmyslně nebo pouze z nedbalosti poskytovatele. Pojistitel má poté povinnost vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, a to nejpozději do 30 dnů po odstoupení ze smlouvy. Z částky se odečte případná suma, která byla použita při plnění události.

Na základě nepravdivých informací samozřejmě může odstoupit od smlouvy nejen pojistník, ale i pojistitel. S tím rozdílem ale, že se v tomto případě od zaplaceného pojistného ještě navíc odečítají i administrativní náklady, které byly vynaloženy na vznik smlouvy a správu soukromého pojištění.

Pojištění také končí v situaci, kdy dojde k zániku pojistného rizika anebo pojištěné věci. Dále je samozřejmě ukončeno i tehdy, pokud dojde k úmrtí pojistníka anebo k zániku právnické osoby, která si tento finanční produkt sjednala, pokud si tedy nestanovila žádného nástupce.

Zdroj: DOK


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ