Test: víte, jaká doba se vám bude počítat do důchodu?

13.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro odchod do důchodu byste měli mít odpracovaných 35 let, během kterých jste si řádně platili sociální pojištění. Víte, co všechno se bude počítat jako řádná nebo náhradní doba pojištění?

Do starobního důchodu můžete odejít po dosažení důchodového věku a při získání celkem 35 let placení sociálního pojištění. Neboli po 35 letech práce a odvádění daní do státního rozpočtu. Po ročníky narozené po roce 1971 pak už platí jednotný důchodový věk 65 let. Zjednodušeně tak do důchodu může odejít ten, kdo oslavil 65. narozeniny a nejpozději od svých 30 let ustavičně pracuje a odvádí sociální pojištění.

V praxi ale málokdo pracuje opravdu nepřetržitě 35 let, mladým lidem často trvá nějakou dobu, než získají stabilní zaměstnání. Studenti často pracují na pracovní smlouvy, ze kterých se neodvádí sociální pojištění. Ženy zase zůstávají spoustu let doma na mateřské dovolené. A čas od času někdo přijde o práci a stráví nějakou tu dobu na úřadu práce.

Dochází pak k situacím, kdy si lidé nejsou jisti, zda mají odpracované dostatečné množství let pro přiznání starobního důchodu. A často nějaká ta doba chybí, protože například studium se už podle nejnovější úpravy do důchodu nepočítá. Zkuste se otestovat, zda správně víte, jaká doba se vám bude počítat do důchodu.


Test: víte, jaká doba se vám bude počítat do důchodu?

Pří výpočtu starobního důchodu je důležité dosáhnout důchodového věku a také mít dostatek odpracovaných let, kdy jste platili sociální pojištění. Víte jistě, která práce a která náhradní doba se počítá do důchodu? Otestujte se.

Jaká pracovní smlouva se automaticky započítává do odpracovaných let?

Náhradní doby starobní důchod

(foto: Shutterstock)

Jaká doba se tedy počítá do starobního důchodu?

 • Pracovní poměr, služební poměr, tedy klasická situace, kdy z výdělku platíte daně a také sociální pojištění.
 • Samostatně výdělečná činnost, pokud si platíte zálohy na sociální pojištění.
 • Členství v družstvu, společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., jestliže mimo pracovně právní vztah vykonávají určitou práci, za kterou jsou odměňovány.
 • Činnost soudců, činnost členů zastupitelstva místní samosprávy (uvolnění).
 • Dobrovolnické práce v rámci pečovatelské služby.
 • Osoby ve výkonu trestu zařazené do práce.
 • Studium na střední nebo vyšší odborné škole před rokem 1996.

Ve zkratce se vám tak do důchodu počítá doba, kdy pracujete a kdy odvádíte sociální pojištění. V praxi patří mezi nejčastější situace práce na hlavní pracovní poměr a také činnost jako OSVČ, kdy odvádíte zálohy na sociální pojištění.

V realitě projde ale většina z nás dobou, kdy nepracuje. Mezi takové situace patří například studium, mateřská dovolená, nezaměstnanost. Sociální pojištění v těchto situacích neodvádíme, stejně se nám ale tato doba může počítat do důchodu.

Jaké jsou tzv. náhradní doby pojištění?

 • Studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010. Současným vysokoškolákům se ale studium už jako náhradní doba pojištění pro důchod nepočítá.
 • Doba, kterou stráví osoby se zdravotním postižením přípravou na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.
 • Registrace na úřadu práce, když pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo na rekvalifikaci. Doba na úřadu práce, kdy nepobíráte podporu, se také počítá jako náhradní doba pojištění, ovšem pouze v omezené době maximálně 3 let, z toho pouze 1 roku do 55 let věku.
 • Osobní péče o dítě do 4 let. Náhradní doba není podmíněna pobíráním mateřské nebo rodičovské dávky.
 • Osobní péče o osobu ve stupni závislosti. Jako náhradní doba se počítá péče o osobu mladší 10 let v I. stupni závislosti, o osobu jakéhokoliv věku ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.
 • Pobírání invalidního důchodu III. stupně, přičemž první a druhý stupeň invalidity se jako náhradní doba nepočítá a v praxi mívají invalidní důchodci problém s přiznáním starobního důchodu.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY