Zvedl vám dodavatel zálohy za elektřinu? Braňte se, pokud nejsou férové

12.11.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Měsíční zálohy, které každý měsíc posíláte na účet svému dodavateli, musí co nejvěrohodněji odrážet vaši spotřebu. Energetické společnosti je sice můžou navýšit, ale jen když k tomu mají důvod. Přibývá ovšem situací, kdy lidé platí víc, než by měli.

Výši záloh upravuje energetický zákon. Ten říká, že dodavatel elektřiny, plynu nebo tepla může nastavit zálohy nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby pro další období. Pokud zálohy zvyšuje, musí k tomu mít důvodný předpoklad. Tím může být například nárůst spotřeby v odběrném místě nebo růst cen na trhu. Právě nyní ceny elektřiny i zemního plynu rostou, a tak se někteří dodavatelé mohou rozhodnout, že zálohy zvýší. Potíž nastává, pokud je zvýší neúměrně.

S vyúčtováním nová výše záloh

Změna záloh za energie přichází většinou s vyúčtováním spotřeby za předešlé období. „Ke změně předepsaných záloh, a to jak k jejich zvýšení i ke snížení, může dojít při pravidelném vyúčtování celkové spotřeby energií. K faktorům, které tuto změnu nejvíce ovlivňují, patří spotřeba energií a úprava regulovaných plateb. Samotná metodika výpočtu zálohy se řídí energetickým zákonem,“ uvádí Hana Novotná, tisková mluvčí Bohemia Energy.

Také společnost ČEZ přistupuje k úpravě záloh na základě spotřeby zákazníka v předchozím zúčtovacím období. „Zálohy navyšujeme pouze v případě, že očekáváme nárůst spotřeby v odběrném místě. Nová výše záloh je určena v rozpisu na následující fakturační období včetně splatností jednotlivých záloh. Tento rozpis je uveden v zúčtovací faktuře, která je vystavena za předchozí fakturační období,“ dodává Alice Horáková, tisková mluvčí ČEZ.

 

Přibývá bezdůvodně vysokých záloh

I přes jasná pravidla v energetickém zákoně přibývá stížností spotřebitelů, jimž jsou bezdůvodně navyšovány zálohy. Před několika dny na to upozornil Energetický regulační úřad. „Pokud pro to neexistují objektivní důvody, dodavatel by zálohy samovolně navyšovat neměl. Spotřebitel by se v takových případech měl dodavateli hned ozvat a návrh nových záloh rozporovat," říká Miroslav Rottner, ředitel Odboru právní ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu.

Solidní dodavatelé by měli svým zákazníkům vyjít vstříc. Někdy jde totiž o pouhý omyl, který společnost rychle napraví. „Pokud zákazník se zálohami nesouhlasí, může si je nechat změnit, a to na kterémkoli našem kontaktním místě, zavoláním na naše call centrum, u smluvních partnerů, na našem webu i v on-line osobním účtu,“ vypočítává Alice Horáková.

Vyšší zálohy ale mohou účelově nastavovat společnosti, které se ocitly ve finanční tísni, a snaží se tím alespoň na krátký čas napravit svou nedostatečnou likviditu. Pokud taková společnost později ukončí svou činnost a skončí v insolvenci, musí lidé o vrácení přeplatků žádat prostřednictvím přihlášení pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Úspěšnost jejich vymáhání však bývá nízká.

Zvýšení záloh, elektřina plyn

(foto: Shutterstock)

Problémové jsou i příliš nízké zálohy

Energetický regulační úřad se ovšem setkává i s opačným problémem – s podezřele nízkými zálohami. Ačkoli se na první pohled mohou zdát výhodné, bude to opět spotřebitel, který na nesprávnou kalkulaci doplatí.

„Někde jsou spotřebitelům nabízeny zálohy nesmyslně nízké, jinde jim dodavatel slibuje, že u něj budou platit jen deset měsíčních záloh místo dvanácti. Zádrhel ale přijde s ročním vyúčtováním, kde se nedostatečná výše záloh projeví konečným nedoplatkem. Při stejné spotřebě a podobné ceně jsou nižší zálohy jen prodejní lákadlo, které může být za určitých podmínek posouzeno dokonce jako nekalá obchodní praktika,“ dodává Miroslav Rottner.

Tisícovky odběrných míst

Příliš vysoké nebo naopak nedostatečné zálohy se mohou podle Energetického regulačního úřadu dotýkat tisícovky odběrných míst. Regulátor nyní případy šetří, a proto nemůže být konkrétnější a sdělit, kterých dodavatelů se neúměrné navyšování záloh dotýká.

„Přestože jednotlivé stížnosti musíme šetřit individuálně a vždy posoudit dopady konkrétních kroků vůči konkrétnímu spotřebiteli, nárůst počtu podnětů odhaluje trend, na který se musíme soustředit,“ vysvětluje Miroslav Rottner.

Pokud se spotřebitelé s dodavatelem na výši záloh nedohodnou, můžou se obrátit přímo na Energetický regulační úřad, jenž pomůže ať už v rámci vyjednávání nebo mimosoudního řešení sporů.

A je zde ještě jedna věc, která všechny případy spojuje. I když ne výlučně podobné problémové nabídky provázejí zejména podomní nebo telefonický prodej. Proto by se lidé měli mít na pozoru, s kým smlouvu podepisují.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel