Kdo vymyslel bylinky?

28.11.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Léčba bylinkami je mezi lidmi velmi populární. Vracíme se tak k léčení přírodními prostředky. Ale i bylinky mohou být nebezpečné, proto je dobré se o jejich užívání předem informovat.

Tabletky jsou vyráběné synteticky, umělou cestou, přesto mnoho z nich obsahuje účinné látky, které byly izolovány právě z bylin. Proto je při výběru a užívání bylin dobré se napřed poradit s někým povolaným, kdo léčbě bylinami, tedy fytoterapii skutečně rozumí. Nejčastěji to bývá lékárník. Určitě bychom se měli vyhnout nákupu léčivých bylin a prostředků z nich přes internet, i když reklama na ně vypadá sebelákavěji.

Lékárník není jen prodavač

Pro mnohé z nás je ten chlapík v bílém plášti jen prodavač pilulek, kapslí, tablet a vodiček, které jsou prodejné volně, nebo je vydá na základě receptu předepsaného lékařem. To vše jsou produkty farmaceutického průmyslu a „prodavač“ si k jejich výdeji potřebuje osvojit snad jen znalost čtení.

Ale farmaceut bylinky dobře zná. Studenti farmaceutických fakult během studia absolvují dokonce několik předmětů spojených s léčivými rostlinami. Základem je farmakognozie, která vysvětluje zákonitosti týkající se léčiv a látek produkovaných rostlinami, mikroorganizmy a živočichy a používaných v lidské a veterinární medicíně. Učí se poznávat vznik těchto látek, posuzovat jejich úlohu v léčivých přípravcích a předvídat jejich možné změny. Posuzují také možnost využitelnosti pro přípravu léčiv, prevenci a léčbu nemocí.

Studenti ale také získávají znalosti z toxikologie přírodních látek, pěstování léčivých rostlin, nebo metod pro rozbor rostlinných přípravků. To vše je pro budoucího lékárníka nutné, protože rostliny a rostlinné preparáty mohou být plnohodnotnou alternativou ke klasické terapii. Lékárník se v nich tedy musí spolehlivě orientovat. Navíc jeho vzdělávání stále pokračuje. Stále totiž poznáváme nové byliny a dovážejí se k nám rostliny z celého světa. Pacient se tedy může ptát a lékárník musí mít znalosti o možné interakci klasické léčby a bylin, musí pacientovi umět odpovědně poradit. Jak jsme již zmínili, mohou se vyskytnout i nežádoucí účinky rostlinné terapie a lékárník by je měl umět identifikovat.

Kdo vymyslel bylinky

(foto: Shutterstock)

Magie a šamanství

Člověk už na nejnižším stupni svého vývoje zjistil formou šťastných náhod i tragických omylů, že rostliny mu mohou sloužit nejen jako potrava. Přesvědčil se, že mnohé z nich jsou vhodné i na léčení nemocí, jiné zase škodí zdraví, jsou jedovaté.

Rostlinami používaným pro léčení i rituální obřady se zabývali šamani. Ti začala vytvářet skupinu léčivých rostlin. Například staří Sumerové, Babyloňané a Asyřané už znali celou řadu takových rostlin. Původ i terapeutický účinek léčivých rostlin byl ale zahalen tajemstvím, což vedlo k víře, že se jedná o „dar nadpřirozené bytosti“. Léčivé rostliny a jejich účinky totiž budily dojem zázraku. Kolem nich se vytvořily zvláštní kasty lidí, kteří prostřednictvím magických obřadů přinášeli pro jejich léčebné působení oběti, ale současně o nich měli hlubší znalosti. Vliv magiky a tajemství doprovázel poznatky o přírodě včetně léčitelství během celého starověku až do pozdního středověku a lze se s ním setkat v podvědomí některých lidí i v současnosti.

Starověké lékařství bylo plně závislé na přírodních léčivech, a kořeny farmakognozie sahají podle odborníků tak hluboko, jako lékařství samo. V období raného feudalismu přebíraly úlohu prohlubování znalostí o léčivých účincích rostlin kláštery. V jejich zahradách se začaly pěstovat léčivé byliny, jako šalvěj, máta, routa, fenykl a mnichové současně poskytovali léčitelskou péči. Poznávání léčivých účinků rostlin se v té době intenzivně rozvíjelo v muslimské části světa. V 9. století se zakládají „arabské domy moudrosti“, kde se zdokonalují destilační pochody, a začíná se vyrábět alkohol, který se pak dlouho užívá jako antiseptikum. Například Avicena byl na svou dobu nejen výborný lékař, ale též znalec léčivých rostlin.

 

„Obyčejný“ čaj

Rozšiřování znalostí o léčivých rostlinách urychlil objev knihtisku. Začaly se vydávat herbáře, později ilustrované, které rozšířily vědomosti a umožnily tradiční používání léčivých rostlin. Během průmyslové revoluce pak dochází k renesanci drog a současně k prvním izolacím účinných látek přírodního původu. Z celé řady badatelů si můžeme připomenout významné lékárníky, objevitele morfinu Němce Sertürnera, nebo objevitele chininu Pelletiera a Caventoua. Z poslední doby je možné zmínit prof. Tu Youyou z Číny, která byla v roce 2015 byla oceněna Nobelovou cenou za objev artemisininu – antimalarika získávaného z pelyňku ročního právě na základě moderních postupů. My bychom asi neměli zapomínat na nejběžnější bylinu – čajovník. Pití čaje má stejně jako používání dalších bylin nejen předlouhou historii, ale také budoucnost.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel