Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitosti?

22.01.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Vyplňování úředních dokumentů, natož daňového přiznání, je otrava, nicméně náš návod vám ukáže, jak v pěti krocích vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve dani z nemovitostí) za rok 2019 se musí podat do 31. ledna 2019. Jak jej lehce vyplnit?

Budete za chvíli muset platit daně i za postavení domečku ze stavebnice?

Domov a peníze

Zdroj: Shutterstock

Kde najít formuláře k daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí?

Jestliže chcete formulář vyplnit v klidu doma, tak si stáhněte a vyplňte naše daňové přiznání k dani z nemovitých věcí:

Tento formulář můžete poslat na finanční úřad nebo si ho vytisknout a podepsaný odevzdat na finančním úřadu do něhož spadá nemovitost, které se daňové přiznání týká.

Další možností je se přihlásit do portálu finanční správy skrze vaši datovou schránku a tam si daňové přiznání vyplnit. Jestliže máte elektronický podpis, tak jej můžete uplatnit také při elektronickém podání na portálu finanční správy


Jen připomínáme, že pokud máte vytvořenou datovou schránku, tak daňové přiznání musíte odevzdat elektronicky.

Pozor na různé placené verze daňových přiznání, které jsou téměř totožné a akorát vás stojí peníze.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Před začátkem vyplňování si doporučujeme stáhnout Pokyny pro vyplnění daňového přiznání, protože se při vyplňování mohou najít věci, které vám nemusí být jasné a pokyny vám v tomto pomohou.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se dělí do těchto 4 oddílů:

 • I. oddíl - Identifikační údaje o poplatníkovi
 • II. oddíl - Daň z pozemků
 • III. oddíl - Daň ze staveb a jednotek
 • IV. oddíl - Daň z nemovitých věcí

Na první straně vyplňte, pod jaké územní pracoviště a finanční úřad daňové přiznání spadá. Dále zaškrtněte, zdali neprovozujete zemědělskou výrobu či chov ryb. Zaškrtněte, o jaký typ daňového přiznání se jedná (žádné, dílčí, dodatečné, opravné či jiné) a datum.

Nezapomeňte vyplnit, kolik listů a příloh zahrnuje vaše daňové přiznání (až nakonec). Důležité je vyplnit rovněž zdaňovací období (tedy 2019). A nyní přejděte na I. oddíl, který je na první straně.

Údaje o poplatníkovi daně - I. oddíl daňového přiznání

V prvním oddílu si vyplňte vaše identifikační údaje. V případě fyzických osob:

 • Rodné číslo
 • Jméno
 • Příjmení
 • Tituly
 • Adresu vašeho trvalého bydliště (název obce, PSČ, stát apod.)
 • Čísla účtu u bank, spořitelních a úvěrních družstev

V případě právnických osob:

 • Identifikační číslo (IČO)
 • Název právnické osoby
 • Adresa sídla právnické osoby (název obce, PSČ, stát apod.)
 • Čísla účtu u bank, spořitelních a úvěrních družstev

A nyní přejděte na oddíl II., kde budete vyplňovat údaje o vlastněných pozemcích.

Daň z pozemků - II. oddíl daňového přiznání

Tento oddíl může obsahovat více listů, protože na jeden list se zapisují pouze pozemky stejného druhu ležící ve stejném katastrálním území. A obě tyto podmínky musí být vždy spojeny současně. Takže nezapomeňte zadat číslo listu a počet příloh k jednotlivým listům (když vlastníte více pozemků stejného typu v jednom katastrálním území).

Nejdříve vyplňte písmeno, které značí, o jaký typ se jedná (A-G, X-Y), například pole, vinice, rybník či zastavěná plocha.

Dále doplňte:

 • Název obce
 • Název katastrálního území
 • Kód katastrálního území

A nyní vyplňte podrobnosti o všech parcelách stejného druhu, jenž leží v zadaném katastrálním území, tedy:

 • Parcelní číslo
 • Výměru parcely nebo zpevněné plochy v m2
 • Váš právní vztah k pozemku (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • Výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2
 • Údaje o nároku na osvobození

Jestliže vyplňujete náš excelovský soubor či formulář na webovém portálu finanční zprávy, tak po vyplnění daných políček by vám měla vyjít daň z pozemku. Jestliže si počítáte daň z pozemků sami, tak zde je podrobný návod, jak vypočítat daň z nemovitých věcí.

 

Daň ze staveb a jednotek - III. oddíl daňového přiznání

Třetí oddíl se zabývá daní ze staveb a jednotek. Výpočet je podobný, jako v případě výpočtu daně z pozemků.

Nejdříve si určete, o jaký typ stavby se jedná, tedy jestli se jedná o obytný dům, byt, samostatnou garáž (H-L, R-Ž) nebo zdali se jedná o stavby sloužící k podnikání (M-P, R-Ž).

Dále doplňte:

 • Název obce
 • Název katastrálního území
 • Kód katastrálního území

A nyní doplňte identifikační a další údaje o stavbě:

 • Číslo popisné nebo evidenční
 • Číslo jednotky (např. byt)
 • Číslo parcely, dle katastru nemovitostí, na které se nachází stavba
 • Rok dokončení stavby
 • Váš právní vztah ke stavbě (např. jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem apod.)
 • Výměru zastavěné nebo podlahové plochy (bytu) stavby nebo podlahové plochy jednotky v m2
 • Údaje o nároku na osvobození

Jestliže vyplňujete náš excelovský soubor či formulář na webovém portálu finanční zprávy, tak po vyplnění daných políček by vám měla vyjít daň z pozemku.

Údaje k dani z nemovitých věcí - IV. oddíl

Ve čtvrtém oddíle se vypočítané daně sečtou a vyjde vám, kolik máte na dani z nemovitých věcí odvést. Také se zde uvádí dodatečně přiznaná daň a údaje o tom, kdo daňové přiznání sestavil a kontakty na tuto osobu.

A nyní zbývá doplnit jen datum a podpis.

Kam podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání podáváte k příslušnému finančnímu úřadu, kterých je celkem 15, v kraji, ve kterém se nemovitost nachází. Samozřejmě musíte daňové přiznání podat na vašem územním pracovišti. Jestliže jste získali více nemovitostí z odlišných krajů, tak musíte podat daňové přiznání v každém kraji, ve kterém se nachází nově pořízená nemovitost.

Stejně jako ostatní daňová přiznání, tak i přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby:

 1. Osobně na příslušném územním pracovišti.
 2. Poštou.
 3. Elektronicky. Pokud máte datovou schránku, tak je podání daňového přiznání touto cestou povinné (viz výše).

Daňové přiznání za daň z nemovitých věcí se podává jen jednou?

Ano, jen jednou, jestliže se vám nemění charakter nemovitostí, nebo nepořizujete, či se nezbavujete nemovitostí, tak budete podávat, daňové přiznání nemusíte. A stačí do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí samozřejmě musíte platit každý rok, tam pravidlo jednou a dost bohužel neplatí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ